Task G - Complete the sentences with the correct form of the verbs in parentheses - SHS Explore New Worlds 11 page 89

1. Nội dung câu hỏi

1. Polar bears _____ (lose) their habitat if the sea ice _____ (melt).

2. If we _____ (take) action now, we _____ (help) protect nature.

3. If the temperature _____ (get) higher, more wild animals _____ (be) endangered.

4. Polar bears _____ (try) to find food in towns if they _____ (have to) live on land.

5. If humans _____ (not control) climate change, more species _____ (become) extinct.

2. Phương pháp giải

- Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc.

3. Lời giải chi tiết

- Đáp án:

1. Polar bears will lose their habitat if the sea ice melts.

2. If we take action now, we will help protect nature.

3. If the temperature gets higher, more wild animals will be endangered.

4. Polar bears will try to find food in towns if they have to live on land.

5. If humans do not control climate change, more species will become extinct.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi