Tiếng Anh 10 CLIL 3 Geography

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Work in pairs. Tell two things you know about Hà Giang Province to your partner.

(Làm việc theo cặp. Hãy kể hai điều bạn biết về tỉnh Hà Giang cho đối tác của bạn.)

Lời giải chi tiết:

- Hà Giang is a province in the northeast region of Việt Nam. It is famous for its breath-taking views of rocky mountains and impressive limestone.

(Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Việt Nam. Nó nổi tiếng với khung cảnh ngoạn mục của những ngọn núi đá và đá vôi ấn tượng.)

- Ha Giang has many majestic mountains, in addition to two high peaks. Ha Giang province's climate is characterized by a tropical monsoon climate combined with a subtropical high mountain climate with long cold winters.

(Hà Giang có nhiều núi non hùng vĩ, ngoài ra còn có hai đỉnh núi cao. Khí hậu tỉnh Hà Giang mang tính chất nhiệt đới gió mùa kết hợp với á nhiệt đới núi cao, có mùa đông lạnh kéo dài.)

Bài 2

2. Work in pairs. Label the pictures (A, B) with the given words. 

(Làm việc theo cặp. Dán nhãn các hình (A, B) với các từ cho sẵn.)

        limestone                rocky mountains                         tiled roofs                      soil walls

   

Phương pháp giải:

- limestone: đá vôi                 

- rocky mountains: núi đá

- tiled roofs: mái ngói                       

- soil walls: tường đất

Lời giải chi tiết:

Picture A: rocky mountain

(Ảnh A: núi đá)

Picture B: tiled roofs 

(Ảnh B: mái ngói)

Bài 3

3. Read the text and answer the following questions.

(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Hà Giang Province famous for?

(Tỉnh Hà Giang có gì nổi tiếng?)

2. How's the weather in Hà Giang Province?

(Thời tiết ở tỉnh Hà Giang thế nào?)

3. Where is Pao's House located?

(Nhà của Pao nằm ở đâu?)

4. Why is the house given the name "Pao's House"?

(Vì sao ngôi nhà được đặt tên là "Nhà của Pao"?)

5. What are the walls of the house made of?

(Những bức tường của ngôi nhà được làm bằng gì?)

6.  How do tourists feel when they visit the house? 

(Khách du lịch cảm thấy thế nào khi họ đến thăm ngôi nhà?)

Lời giải chi tiết:

1. It is famous for its breath-taking views of rocky mountains and impressive limestone.

(Nó nổi tiếng với khung cảnh ngoạn mục của những ngọn núi đá và đá vôi ấn tượng.)

2. The weather is pleasant and warm from April to June, but it can be very hot with regular monsoons in July and August.

(Thời tiết dễ chịu và ấm áp từ tháng 4 đến tháng 6, nhưng có thể rất nóng với các đợt gió mùa thường xuyên vào tháng 7 và tháng 8.)

3. It is located in Lũng Cầm Village.

(It is located in Lũng Cầm Village.)

4. Because it was chosen for the background of the film “The Story of Pao” in 2006.

(Vì nó được chọn làm bối cảnh cho bộ phim Chuyện của Pao năm 2006.)

5. The walls of the house made of soil.

(Các bức tường của ngôi nhà làm bằng đất.)

6. Tourists feel at home.

(Khách du lịch cảm thấy như ở nhà.)

Bài 4

4. Work in groups of four. Use the Internet to find more pictures of Pao's House. What do you like most about the house? 

(Làm việc trong nhóm bốn. Sử dụng Internet để tìm thêm hình ảnh về Ngôi nhà của Pao. Bạn thích điều gì nhất về ngôi nhà?)

Lời giải chi tiết:

Pao's house, which was once the filming location of a famous Vietnamese movie, has now become a must-see destination of Ha Giang province. The house is a place to preserve typical highland architecture, simple lifestyle of ethnic minorities and humble locals. I like the house’s materials most, all the materials for constructing the house are carefully selected, according to Nhan Dan. The entire frame is made of fine wood, which can withstand rain and sun for decades.

Tạm dịch:

Nhà của Pao, nơi từng là địa điểm quay một bộ phim nổi tiếng của Việt Nam, nay đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của tỉnh Hà Giang. Ngôi nhà là nơi lưu giữ những nét kiến trúc đặc trưng vùng cao, nếp sống giản dị của đồng bào dân tộc thiểu số và người dân địa phương khiêm nhường. Tôi thích vật liệu của ngôi nhà nhất, tất cả các vật liệu để xây dựng ngôi nhà đều được lựa chọn cẩn thận, theo báo Nhân dân. Toàn bộ khung được làm bằng gỗ tốt chịu mưa nắng hàng chục năm.

Bài 5

5. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find out about one of the tourist attractions in Hà Giang Province. Make notes about: 

(DỰ ÁN Làm việc theo nhóm bốn người. Sử dụng Internet để tìm hiểu về một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Tỉnh Hà Giang. Ghi chú về)

• Where it is in Hà Giang Province

(Những địa điểm ấy ở đâu tại Hà Giang)

• Why it has become a tourist attraction

(Tại sao nó trở nên thu hút du khách)

• What you like about this place

(Bạn thích gì ở nơi đây)

Make a PowerPoint presentation using the above information and present it to the class.

(Sử dụng những thông tin trên và tạo powerpoint để trình bày trước lớp.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi