Tiếng Anh 7 6. Going Green

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

Bài 1

Tạm dịch:

ĐÂY LÀ SỰ SỐNG

Chính xác thì những mái nhà xanh là gì?

Mái nhà xanh là mái của một tòa nhà được bao phủ bởi cỏ, hoa hoặc bất kỳ loại thực vật nào khác.


Những mái nhà xanh có gì tuyệt vời?

Chúng trông thật tuyệt vời; chúng giống như những công viên nhỏ. Chúng có thể giảm chi phí sưởi ấm và làm mát vì chúng hoạt động như một loại vật liệu cách nhiệt cho tòa nhà. Những mái nhà xanh cung cấp cho động vật hoang dã một nơi để sinh sống.


Những mái nhà xanh có tốn kém để xây dựng không?

Những mái nhà xanh có thể tốn kém, nhưng với số tiền bạn tiết kiệm được cho việc sưởi ấm và điều hòa không khí, chúng không mất phí. Và hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn không thể có một mái nhà xanh 'thực sự' vào lúc này, bạn có thể trồng hoa hoặc rau trong chậu trên mái nhà hoặc dãy nhà của bạn.


cover: bao phủ

insulation: vật liệu cách nhiệt

block of flats: chung cư


1. Describe the picture. What is a green roof? How do you think green roofs help the environment? Discuss and read the text to find out.

(Miêu tả tranh. Mái nhà xanh là gì? Bạn nghĩ mái nhà xanh giúp ích cho môi trường như thế nào? Thảo luận và đọc văn bản để tìm hiểu.)

Lời giải chi tiết:

The picture shows a block of flats with a garden on the roof. This is a green roof- the top of a building with grass, flowers, or any other kinds of plants.

Green roofs help the environment because they reduce the heating and cooling needs of buildings. Also, they give wildlife a natural habitat to live in. 

(Hình ảnh cho thấy một khối căn hộ với một khu vườn trên mái nhà. Đây là một mái nhà xanh - trên cùng của một tòa nhà với cỏ, hoa, hoặc bất kỳ loại thực vật nào khác.

Những mái nhà xanh giúp ích cho môi trường vì chúng làm giảm nhu cầu sưởi ấm và làm mát của các tòa nhà. Ngoài ra, chúng tạo cho động vật hoang dã một môi trường sống tự nhiên để sinh sống.)

Bài 2

Bài 2

2. Read the text and decide if the statements are (right) or W (wrong).

(Đọc văn bản và quyết định xem mệnh đề nào đúng (R), sai (W). 

1. Green roofs are a new idea.

2. A green roof can have flowers on it. 

3. Green roofs make cities more attractive.

4. Green roofs affect the temperature of a building.

5. Sometimes animals and insects live on green roofs.

6. Green roofs are cheap to make.

Lời giải chi tiết:

1. DS

Green roofs are a new idea.

(Mái nhà xanh là một ý tưởng mới.)

2. R 

A green roof can have flowers on it. 

(Mái nhà xanh có thể có một số hoa trên đấy.)

Giải thích: “A green roof is a roof of a building covered in grass, flowers, or any other kinds of plants.”

(Mái nhà xanh là mái của một tòa nhà được bao phủ bởi cỏ, hoa hoặc bất kỳ loại thực vật nào khác.)

3. DS

Green roofs make cities more attractive.

(Mái nhà xanh làm các thành phố thu hút hơn.)

4. R

Green roofs affect the temperature of a building.

(Mái nhà xanh ảnh hưởng đến nhiệt độ của tòa nhà.)

Giải thích: “ They can reduce heating and cooling costs because they act as a kind of insulation for the building.”

5. R

Sometimes animals and insects live on green roofs.

(Thi thoảng động vật và côn trùng sống trên mái nhà xanh.)

Giải thích: “ Green roofs give wildlife a place to live in.”

(Những mái nhà xanh cung cấp cho động vật hoang dã một nơi để sinh sống.)

6. W

Green roofs are cheap to make.

(Mái nhà xanh rẻ để làm.)

Giải thích: “Green roofs may be expensive, but with the money you save on heating and air-conditioning they pay for themselves in no time.”

(Những mái nhà xanh có thể tốn kém, nhưng với số tiền bạn tiết kiệm được cho việc sưởi ấm và điều hòa không khí, họ sẽ tự trả ngay lập tức.)

Bài 3

Bài 3

3. What two things from the text impress you? Give reasons.

(Hai thứ trong văn bản khiến bạn ấn tượng là gì? Đưa ra lý do.)

Lời giải chi tiết:

I was impressed that we can build green roofs in the middle of the city.

I liked the idea that roof gardens can save money on heating costs. It means they are better for the environment. 

(Tôi rất ấn tượng vì chúng ta có thể xây dựng những mái nhà xanh ở giữa thành phố.

Tôi thích ý tưởng rằng khu vườn trên mái có thể tiết kiệm tiền cho chi phí sưởi ấm. Nó có nghĩa điều đó tốt hơn cho môi trường.)

Bài 4

Bài 4

4. Discuss the advantages of having a green roof.

(Bàn luận về lợi ích của mái nhà xanh.)

Lời giải chi tiết:

A: Green roofs look very nice and they are a colourful change if you live in a grey city. 

B: True. And if you have a green roof, you can save money on heating costs.

A: Good point. They also encourage insects and birds to visit and live in the area.

B: You are right. 

(A: Những mái nhà màu xanh lá cây trông rất đẹp và chúng là một sự thay đổi đầy màu sắc nếu bạn sống trong một thành phố xám xịt.

B: Đúng. Và nếu bạn có một mái nhà xanh, bạn có thể tiết kiệm tiền cho chi phí sưởi ấm.

A: Chính xác. Chúng cũng khuyến khích côn trùng và chim đến thăm và sinh sống trong khu vực.

B: Bạn nói đúng.)

Bài 5

Bài 5

Project

 

5. Use the Internet and/or other available resources to find out more about green roofs. Create a leaflet and present it to the class. Include information about: 

(Sử dụng Internet và/ hoặc các nguồn có sẵn khác để tìm hiểu thêm về những mái nhà xanh. Tạo một tờ rơi và trình bày trước lớp. Bao gồm thông tin về:)

• what to plant • how to maintain it • advantages

(trồng cây gì • làm thế nào để duy trì • lợi ích của nó)

• any disadvantages (e.g. use of insecticides, maintenance costs, etc.)

(bất kỳ nhược điểm nào (ví dụ: sử dụng thuốc diệt côn trùng, chi phí bảo trì, v.v.))

• any additional useful tips (bất kỳ mẹo hữu ích bổ sung nào)

Lời giải chi tiết:

We can grow any kinds of plants on the roofs. We need to water and fertilize every day for plants to grow. Plants will help balance the temperature of the building and have a positive effect on the environment. However, to maintain the green roof, we need a large enough yard and the cost of chemical fertilizers. Therefore, we should choose plants that are easy to live and easy to care for.

(Chúng ta có thể trồng bất kỳ loại cây nào trên mái nhà. Chúng ta cần tưới nước và bón phân hàng ngày để cây phát triển. Thực vật sẽ giúp cân bằng nhiệt độ của tòa nhà và có tác động tích cực đến môi trường. Tuy nhiên, để duy trì mái nhà xanh, chúng ta cần một khoảng sân đủ rộng và chi phí phân bón hóa học. Vì vậy, chúng ta nên chọn những loại cây dễ sống, dễ chăm sóc.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi