Tiếng Anh 7 Unit 5 CLIL: Science - Average speed

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

1. Read the text and answer questions 1–4.

(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi 1–4.)

1 Who had the fastest length?

2 Who had the slowest length?

3 Who finished first?

4 Who finished last?


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ở nội dung 200m tự do, các vận động viên bơi lội phải bơi hết bốn chiều dài của bể bơi. Hồ bơi dài 50m.

Bảng dưới đây cho thấy thời gian mà bốn vận động viên bơi lội để hoàn thành mỗi chiều dài.

Số chiều dài hồ bơi

Tổng số giây

Tên 

     

Fields 

40 

41 

39 

41 

161

Gomez 

40 

37 

36 

39 

152

Jones 

39 

42 

40 

38 

159

O’Hara 

38 

37 

39 

37 

151

1 Ai có chiều dài nhanh nhất?

2 Ai có chiều dài chậm nhất?

3 Ai về đích trước?

4 Ai hoàn thành cuối cùng?

Lời giải chi tiết:

1 Gomez had the fastest length. (36 seconds)

(Gomez có thời lượng nhanh nhất. - 36 giây)

2 Jones had the slowest length. (42 seconds)

(Jones có thời lượng chậm nhất. - 42 giây)

3 O’Hara finished first.

(O’Hara về đích trước.)

4 Fields finished last.

(Fields hoàn thành cuối cùng.)

Bài 2

Bài 2

2. Check the meaning of the words in the box. Then read the equations and answer questions 1–2.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó đọc các phương trình và trả lời các câu hỏi 1–2.)

distance (cự ly)                         time (thời gian)               average speed (tốc độ trung bình) 

calculate (tính)                      equation (phương trình) 

The winner of the race is the person who hasthe fastest average speed.

To calculate average speed, you need the following equation:

distance/ time = average speed

distance: the race was 200m.

time: Fields completed the 200m in 161seconds.

So, average speed:

200/161 = 1.24 metres a second (m/s)

To calculate average speed in kilometres anhour (km/h), use this equation:average speed in m/s × 3.6 = average speedin km/h.

1 Look again at the table in exercise 1. Calculate the average speed of Gomez, Jones and O’Hara in m/s.

2 Now calculate the average speed of all the swimmers in km/h.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 

Người chiến thắng trong cuộc đua là người có tốc độ trung bình nhanh nhất.

Để tính tốc độ trung bình, bạn cần công thức sau:

 cự ly/thời gian = tốc độ trung bình

cự ly: cuộc đua là 200m.

Thời gian: Fields hoàn thành 200m trong 161 giây.

Vậy, tốc độ trung bình:

200/161 = 1.24 mét trên giây (m/s)

Để tính tốc độ trung bình tính bằng km một giờ (km / h), hãy sử dụng phương trình này: tốc độ trung bình tính bằng m / s × 3,6 = tốc độ trung bình tính bằng km / h.

1 Nhìn lại bảng ở bài tập 1. Tính tốc độ trung bình của Gomez, Jones và O’Hara theo m / s.

2 Bây giờ hãy tính tốc độ trung bình của tất cả những vận động viên bơi lội theo km / h.

Lời giải chi tiết:

1. 

Gomez = 1.31 m/s

Jones = 1.25 m/s

O'Hara = 1.32 m/s

2.

Fields = 4.46 km/h

Gomez = 4.71 km/h

Jones = 4.5 km/h

O'Hara = 4.74 km/h

Bài 3

Bài 3

3. USE IT! Read the sentences and find each average speed in km/h.

(THỰC HÀNH! Đọc các câu và tìm tốc độ trung bình theo km/h.)

1. In 2014 Dennis Kimetto completed the Berlin Marathon in 2 hours, 2 minutes and 57 seconds (2.05 hours). The marathon was 42.19 kilometres.

2. In 2014 Dame Sarah Storey completed the 3 kilometre para-cycling track race in 3 hours, 32 minutes and 5 seconds (3.54 hours).

3. In 2015, Lewis Hamilton drove one lap (5.3 kilometres) in the Australian Grand Prix in 1 minute, 30 seconds.

4. In 2014 Sarah Sjöström swam the 50m butterfly in 24.43 seconds.

Phương pháp giải:

1. Năm 2014, Dennis Kimetto đã hoàn thành cuộc thi Berlin Marathon trong 2 giờ 2 phút và 57 giây (2,05 giờ). Cuộc đua marathon là 42,19 km.

2. Năm 2014, Dame Sarah Storey đã hoàn thành cuộc đua xe đạp đường dài 3 km trong 3 giờ 32 phút và 5 giây (3,54 giờ).

3. Năm 2015, Lewis Hamilton đã lái một vòng (5,3 km) ở Australian Grand Prix trong 1 phút 30 giây.

4. Vào năm 2014, Sarah Sjöström đã bơi 50m bướm trong 24,43 giây.

Lời giải chi tiết:

1. 20.59 km/h

2. 0.85 km/h

3. 37.58 km/h

4. 7.37 km/h

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi