Lesson Six - Unit 6 - SHS Family and Friends 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening Bài 1
Speaking Bài 2
Speaking Bài 3
Writing Bài 4
Writing Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening Bài 1
Speaking Bài 2
Speaking Bài 3
Writing Bài 4
Writing Bài 5

Listening Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Listen and put the picture in the correct order. Write.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và đánh số vào bức tranh theo đúng thứ tự. Viết.

 

3. Lời giải chi tiết

a – 2

b – 4

c – 1

d – 3

Bài nghe: 

1. Look at the tiger. It's eating. Look at the monkey. It's climbing. 

(Hãy nhìn con hổ kìa. Nó đang ngủ. Hãy nhìn con khỉ. Nó đang leo trèo.)

2. The tiger is sleeping now. The monkey is eating a banana. 

(Bây giờ con hổ đang ngủ. Con khỉ đang ăn một quả chuối.)

3. The monkey is dancing now. Look at the banana. It's falling. Oh no! The tiger isn't sleeping now. 

(Bây giờ con khỉ đang nhảy múa. Hãy nhìn của chuối kìa. Nó đang rơi xuống. Ôi không! Bây giờ con hổ đang không ngủ nữa rồi.)

4 The tiger is watching the mokey. It wants to eat the monkey. The monkey is running. 

(Con hổ đang theo dõi con khỉ. Nó muốn ăn con khỉ kia. Con khỉ đang chạy.)

 

 

 

Speaking Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Look at the pictures. Ask and answer.

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời.

 

3. Lời giải chi tiết

- Is the monkey eating in Picture C? (Có phải con khỉ trong tranh C đang ăn không?)

  No, it isn’t. (Không phải.)

- What’s it doing? (Nó đang làm gì vậy?)

  It’s climbing. (Nó đang trèo.)

- Is the tiger sleeping in picture A? (Có phải con hổ ở tranh A đang ngủ không?)

  Yes, it is. (Đúng vậy.)

Speaking Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Mime an activity for your friend to guess.

 

2. Phương pháp giải

Bắt chước một hoạt động để bạn của bạn đoán.

 

3. Lời giải chi tiết

HS thực hành trên lớp
 

Writing Bài 4

1. Nội dung câu hỏi 

Choose the best sentences for a poster.

 

1.

a. There is a school trip on Wednesday.

b. On Wednesday, there is a school trip to the zoo and there are lots of animals.

2.

a. Bring your lunchbox and a drink.

b. It is good to bring a lunchbox with noodles or a sandwich or ice cream and a drink of bubble tea or water or juice.

3.

a. At the zoo, wear a sun hat or a jacket and bring an umbrella.

b. Wear your sun hat. 

 

2. Phương pháp giải

Chọn câu trả lời đúng nhất cho tấm áp phích.

 

3. Lời giải chi tiết

HS thực hành trên lớp

1.

a. There is a school trip on Wednesday. (Có một chuyến dã ngoại vào thứ Tư.)

b. On Wednesday, there is a school trip to the zoo and there are lots of animals. (Vào thứ Tư, trường có một chuyến đi đến sở thú và ở đó có rất nhiều động vật.)

2.

a. Bring your lunchbox and a drink. (Mang theo hộp cơm trưa và đồ uống của bạn.)

b. It is good to bring a lunchbox with noodles or a sandwich or ice cream and a drink of bubble tea or water or juice. (Sẽ rất tốt nếu bạn mang theo hộp cơm trưa có mì, bánh mì sandwich hoặc kem và trà sữa trân châu, nước lọc hoặc nước trái cây.)

3.

a. At the zoo, wear a sun hat or a jacket and bring an umbrella. (Tại sở thú, hãy đội mũ chống nắng hoặc mặc áo khoác và mang theo ô.)

b. Wear your sun hat. (Đội mũ chống nắng của bạn.)

Lưu ý: Những dòng chữ trên áp phích thường đủ thông tin nhưng vẫn ngắn gọn.

Lời giải chi tiết:

1. a       2. a        3. b 

Writing Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Make a poster about a school trip. Look at page 48 to help you.

 


2. Phương pháp giải

Làm một tấm áp phích về một chuyến đi dã ngoại. Nhìn vào trang 48 để giúp bạn.

 

3. Lời giải chi tiết

Title: School Trip Adventure!

Come Join Us for an Awesome School Adventure!

When: [Insert Date] Where: [Insert Destination] Departure Time: [Insert Time] Return Time: [Insert Time]

What Will We Do?

Exploring: We'll go on a journey to discover new places and learn cool stuff.
Fun Activities: Get ready for games, nature walks, and exciting adventures!
Making Friends: Spend time with classmates and make new buddies along the way.
Learning: Learn interesting things outside the classroom while having tons of fun!

What You Need to Know:

Permission Slips: Bring back your signed permission slip to reserve your spot on the trip.
What to Bring: Pack a snack, water bottle, comfy clothes, and a smile for a fantastic day!
Stay Safe: Our teachers and staff will be there to keep us safe and happy during our trip.

Don't Miss Out! Sign up now and get ready for an amazing day of adventure with your school friends!

[Insert School Logo]

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi