Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 Toán 2 chân trời sáng tạo có đáp án

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề 1
Đề 2
Đề 3
Đề 4
Đề 5
Đề 6
Đề 7
Đề 8
Đề 9
Đề 10
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề 1
Đề 2
Đề 3
Đề 4
Đề 5
Đề 6
Đề 7
Đề 8
Đề 9
Đề 10

Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số gồm 6 chục 5 đơn vị là:

A. 56                          B. 66                          

C. 65                          D. 50

Câu 2. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là

A. 90                          B. 98                          

C. 99                          D. 100

Câu 3. Cho dãy số 2 ; 12 ; 22 ; …… ; ……. ; 52 ; 62. Hai số điền vào chỗ trống trong dãy là:

A. 32 ; 33                   B. 32 ; 42                  

C. 42 ; 52                   D. 22 ; 32

Câu 4. 8 dm = ……. cm

A. 8                             B. 80                          

C. 40                           D. 16

Câu 5. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối:

Câu 6. Mai và Hằng gấp sao để trang trí bảng tin của lớp. Bạn Mai gấp được 18 ngôi sao. Bạn Hằng gấp được 25 ngôi sao. Cả hai bạn gấp được:

A. 43 ngôi sao                                              

B. 33 ngôi sao                      

C. 7 ngôi sao                                                

D. 47 ngôi sao

Câu 7. Ngày 4 tháng 10 là ngày chủ nhật. Sinh nhật Heo Xinh vào ngày 6 tháng 10. Hỏi sinh nhật Heo Xinh vào ngày thứ mấy?

A. Thứ hai                 B. Thứ ba                  

C. Thứ tư                   D. Thứ năm

Câu 8. Số lớn nhất trong các số 58, 79, 40, 84, 29 là:

A. 58                          B. 79                          

C. 40                          D. 84

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 54 + 17                 

b) 39 + 55                 

c) 81 – 23                  

d) 94 – 36

Câu 2. Quan sát các tia số sau:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm ở các tia số trên.

b) Khoanh vào số liền trước của các số 3 ; 5 ; 8.

c) Khoanh vào số liền sau của các số 49 ; 43 ; 40.

Câu 3. Số?

Câu 4. Tháng 9, bạn Nhi giành được 56 cái sticker thi đua. Tháng 10, bạn Nhi giành được ít hơn tháng 9 là 8 cái sticker. Hỏi tháng 10 bạn Nhi giành được bao nhiêu cái sticker?

Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số gồm 8 đơn vị và 3 chục là:

A. 38                          B. 83                          

C. 80                          D. 10

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99                          B. 100                       

C. 98                          D. 89

Câu 3. Số lớn nhất trong dãy số 46, 75, 52, 68 là:

A. 46                          B. 75                          

C. 52                          D. 68

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 33 dm + 57 dm = …….. dm là:

A. 90                          B. 80                          

C. 91                          C. 89

Câu 5. Bác Hà mang 75 quả trứng ra chợ bán trong đó có 18 quả trứng vịt, còn lại là trứng gà. Hỏi số quả trứng gà bác Hà mang ra chợ là bao nhiêu quả?

A. 93 quả                   B. 57 quả                  

C. 67 quả                   D. 66 quả

Câu 6. Ngày 26 tháng 10 là thứ Tư. Sinh nhật Nam vào ngày 30 tháng 10. Hỏi sinh nhật Nam vào ngày thứ mấy?

A. Thứ sáu                 B. Thứ bảy               

C. Chủ nhật               D. Thứ hai

Câu 7. Buổi sáng cửa hàng bán được 46 mét vải. Buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 17 mét vải. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

A. 29 m                      B. 53 m                     

C. 64 m                      D. 63 m

Câu 8. Có tất cả bao nhiêu bông hoa đã nở:

A. 17 bông                 B. 22 bông                

C. 23 bông                 C. 24 bông

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 39 + 46                 

b) 23 + 48                 

c) 84 – 19                  

d) 92 – 57

Câu 2. Tính.

a) 57 + 23 – 16                                 

b) 82 – 14 – 35

Câu 3. Số thích hợp điền vào dấu ? là …………..

Câu 4. Quyển truyện có 95 trang. Mai đã đọc 68 trang. Hỏi Mai còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

Câu 5. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất  có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?       

Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số liền trước của số 87 là:

A. 88                          B. 89                          

C. 86                          D. 85

Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn x + 26 = 74 là:

A. 100                        B. 48                          

C. 90                          D. 58

Câu 3. Các số 79, 87, 68; 59 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 59 ; 79 ; 68 ; 87                          

B. 87 ; 79 ; 68 ; 59

C. 68 ; 59 ; 79 ; 87                          

D. 59 ; 68 ; 79 ; 87

Câu 4. Quan sát biểu đồ tranh sau:

Các học sinh đến trường bằng phương tiện nào nhiều nhất:

A. Xe buýt                 B. Xe đạp                  

C. Xe máy                 D. Đi bộ

Câu 5. Hình bên có số hình tam giác là:

A. 4                             B. 5                            

C. 6                             D. 7

Câu 6. Thứ năm tuần này là ngày 29 tháng 12. Thứ năm tuần trước là ngày:

A. 21                           B. 22                          

C. 5                             D. 23

Câu 7. Mạnh có 64 viên bi. Huy có ít hơn mạnh 27 viên bi. Huy có số viên bi là:

A. 44                          B. 47                          

C. 54                          D. 37

Câu 8. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối:

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 22 + 38                 

b) 42 + 39                 

c) 63 – 17                  

d) 82 – 48

Câu 2. Tính:

a) 100 – 34 + 28 = ………………..

                           = ………………..

b) 47 + 29 – 15 = ……………….….

                       = …………………….

Câu 3. Cô Hoa cắt 19 dm để may áo thì mảnh vải còn lại dài 45 dm. Hỏi lúc đầu mảnh vải dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Câu 4. Trong một phép tính cộng có tổng bằng 64, nếu giữ nguyên một số hạng và giảm số hạng kia đi 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

 

Đề 4

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số liền trước của số 78 là:

A. 87                          B. 77                          

C. 79                          D. 86

Câu 2. Số 65 được đọc là:

A. Sáu lăm                                                    

B. Sáu mươi năm

C. Sáu mươi lăm                                         

D. Sáu năm

Câu 3. Tổng của 46 + 38 là:

A. 84                          B. 74                          

C. 75                          D. 83

Câu 4Lan cho Thu 12 viên phấn thì Lan còn lại ba chục viên phấn. Lúc đầu Lan có số viên phấn là?

A. 15 viên                  B. 18 viên                 

C. 52 viên                  D. 42 viên

Câu 55 dm + 37 cm = ……..

A. 87                          B. 42 cm                   

C. 42 dm                    D. 87 cm

Câu 6Cho biểu đồ sau: (Mỗi chấm tròn biểu thị cho 1 con vật)

Số ngỗng ít hơn số gà mấy con?

A. 1                             B. 2                            

C. 3                             D. 4

Câu 7. Kết quả của phép tính sau là 53 – 8 + 17 = …….

A. 45                          B. 52                          

C. 63                          D. 62

Câu 8. 23 giờ còn được gọi là:

A. 10 giờ đêm                                              

B. 11 giờ đêm                      

C. 11 giờ trưa                                               

D. 10 giờ sáng

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 34                 

b) 29 + 48                 

c) 71 – 25                  

d) 100 – 73

Câu 2. Xem tờ lịch tháng 11, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

      - Tháng 11 có …….. ngày.

      - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ ………………………

      - Tháng 11 có…… ngày chủ nhật, đó là các ngày……………………

     - Tuần này, thứ sáu là ngày 12. Tuần trước, thứ sáu là ngày ................

Câu 3Mẹ cân nặng 58 kg, Minh nhẹ hơn mẹ 29 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 4. Hiệu hai số bằng 74, nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó bằng bao nhiêu?

Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số gồm 7 chục 6 đơn vị là:

A. 67                          B. 70                          

C. 76                          D. 66

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 100                        B. 98                          

C. 99                          D. 90

Câu 3. Các số 89, 87, 98, 65 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 89; 87; 98, 65                                                          

B. 65, 89, 98, 87

C. 87, 89, 98, 65                                                          

D. 65, 87, 89, 98

Câu 4: Trong hộp có 2 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 2 quả bóng vàng. Không nhìn vào hộp, Nam lấy ra 1 quả bóng từ chiếc hộp đó. Khả năng nào xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

A. Nam chắc chắn lấy được 1 quả bóng xanh

B. Nam không thể lấy được quả bóng đỏ

C. Nam có thể lấy được 1 quả bóng vàng

D. Trong hộp có thể còn lại 3 quả bóng

Câu 5. Tổ 1 trồng được 48 cây xanh, tổ 2 trồng được 37 cây xanh. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây xanh?

A. 85 cây                   B. 75 cây                   

C. 11 cây                   D. 84 cây

Câu 6. Một người đã ghi lại thời tiết trong tháng 6 như sau:

Em hãy quan sát hình trên và chọn đáp án đúng nhất.

A. Số ngày mưa nhiều nhất trong tháng

B. Số ngày nhiều mây nhiều nhất trong tháng

C. Số ngày nắng nhiều nhất trong tháng

D. Số ngày mưa bằng số ngày nắng trong tháng

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 47 + 25                 

b) 93 – 28                 

c) 56 + 34                 

d) 100 – 47

Câu 2. Tìm x

a) 27 + x = 51                                   

b) 63 – x = 25

Câu 3. Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

Tháng 12 có ....... ngày.

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ.............

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 12 là ngày..................

Câu 4. Một cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán được 27 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Câu 5. Tìm hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số.

 

Đề 6

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90                          B. 98                          

C. 99                          D. 100

Câu 2. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 7 cm                      B. 8 cm                     

C. 9 cm                      D. 10 cm

Câu 3. Kết quả của phép tính sau là 82 – 28 + 15 = ……

A. 79                          B. 68                          

C. 69                          D. 59

Câu 4. Hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 8                             B. 7                            

C. 6                             D. 5

Câu 5. Số thích hợp điền vào ô trống dưới đây lần lượt là:

A. 50 và 14                B. 60 và 24               

C. 50 và 24                D. 60 và 34

Câu 6. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 18 bao gạo. Ngày thứ hai cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ nhất 24 bao gạo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu bao gạo?

A. 32 bao gạo                                   

B. 42 bao gạo

C. 16 bao gạo                                   

D. 43 bao gạo

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 25 + 48                 

b) 80 – 36                 

c) 64 + 8                   

d) 53 – 17

Câu 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

19 + 15 …… 33                                           

56 – 37 ….... 19

38 + 46 …... 74                                            

97 – 48 …… 50

Câu 3. Một cửa hàng có 83 cái áo, cửa hàng đã bán 27 cái áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Câu 4. Cho biểu đồ về số quả cam, táo, xoài trong một bữa tiệc liên hoan:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có ………. quả cam, ………. quả táo, ………. quả xoài.

Số quả xoài nhiều hơn số quả táo là ……. quả.

Câu 5. Sau khi thêm vào số lớn 19 đơn vị và bớt ở số bé đi 7 đơn vị thì tổng hai số bằng 72. Tìm tổng hai số ban đầu.

Đề 7

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 24 kg + 5 kg + 26 kg = ……. kg là:

A. 50 kg                     B. 45 kg                    

C. 55 kg                     D. 60 kg

Câu 2. Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17:

A. 31                          B. 65                          

C. 41                          D. 55

Câu 3. Đồng hồ bên chỉ:

A. 1 giờ                      B. 6 giờ                     

C. 12 giờ                    D. 11 giờ

Câu 4. Bàn học của em dài khoảng bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 11 dm                    B. 30 dm                   

C. 2 dm                      D. 100 cm

Câu 5Mẹ vắt được 67 lít sữa bò, chị vắt được 33 lít sữa bò. Hỏi mẹ và chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

A. 34 lít                      B. 100 lít                   

C. 44 lít                      D. 90 lít

Câu 6. Quan sát biểu đồ sau:

Hộp B có nhiều hơn hộp C bao nhiêu que tính:

A. 80                          B. 60                          

C. 40                          D. 20

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 26 + 35                 

b) 26 + 59                 

c) 75 – 17                  

d) 60 – 43     

Câu 2. Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ:

Câu 3. Bao gạo cân nặng 45 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8 kg. Vậy bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 4. Quan sát hình vẽ dưới đây cho biết:

a) Hình vẽ có bao nhiêu điểm?

b) Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

c) Hình vẽ có bao nhiêu hình tam giác?

Đề 8

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số 85 được đọc là:

A. Tám lăm                                                  

B. Tám mươi năm

C. Năm mươi tám                                       

D. Tám mươi lăm

Câu 2. Số lẻ liền trước số 63 là:

A. 61                          B. 62                          

C. 64                          D. 65

Câu 3. x – 33 = 38. Giá trị của x là:

A. 7                             B. 61                          

C. 71                          D. 72

Câu 4. Một cửa hàng bán bánh mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Hỏi cửa hàng mở cửa bao nhiêu giờ mỗi ngày?

A. 8 giờ                      B. 9 giờ                     

C. 12 giờ                    D. 13 giờ

Câu 5. Cho biểu đồ sau:

Số gấu bông và sóc bông có trong hộp là:

A. 7                             B. 3                            

C. 8                             D. 4    

Câu 6Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 35 + 17 …... 80 – 12 – 15 là

A. >                            B. <                            

C. =                            D. Không xác định được

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 66 – 39                  

b) 42 – 26                 

c) 55 + 37                 

d) 63 – 18

Câu 2. Tìm x:

a) 27 + x = 83                                  

b) x – 29 = 65

Câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 92 kg gạo. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 24 kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. Cho đường gấp khúc ABCDE dài 95 cm như hình vẽ. Biết AB = BC = DE, độ dài đoạn thẳng AB = 2 dm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đề 9

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10                          B. 90                          

C. 99                          D. 100

Câu 2. Số liền trước của 69 là:

A. 60                          B. 68                          

C. 70                          D. 80

Câu 3. Hiệu là 18, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 6                             B. 42                          

C. 32                          D. 43

Câu 4. 28 + 72 – 20 = ……. Kết quả của phép tính là:

A.60                           B. 100                       

C. 70                          D. 80

Câu 5. Chuông reo vào học lúc 7 giờ. Bạn An đến trường lúc 8 giờ. Vậy An đi học muộn bao nhiêu phút?

A. 10                          B. 30                          

C. 40                          D. 60

Câu 6Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 11 dm                    B. 15 cm                   

C. 10 dm                    D. 15 dm

Câu 7. Một ngày có ….. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 12                          B. 24                          

C. 14                          D. 15

Câu 8. Trong vườn có 45 cây ổi, số cây ổi ít hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây                   B. 27 cây                  

D. 62 cây                   D. 28 cây

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 29 + 27                 

b) 59 + 31                 

c) 73 – 25                  

d) 81 – 37

Câu 2. Tìm x:

a) x – 28 = 44                                   

b) 100 – x = 36

Câu 3. Mẹ hái được 38 quả bưởi. Chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ hái nhiều hơn chị bao nhiêu quả bưởi?

Câu 4. Hiệu hai số bằng 74, nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó bằng bao nhiêu?

Câu 5. Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 35 thì được số có hai chữ số giống nhau mà tổng hai chữ số đó bằng 18.

Đề 10

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 23 + 48 …. 90 – 32 là:

A. <                            B. >                             C. =                           

Câu 2. 4 giờ chiều hay còn gọi là ……… giờ.

A. 18 giờ                    B. 15 giờ                   

C. 16 giờ                    D. 17 giờ

Câu 3. Thứ tư tuần này là ngày 13 tháng 12 thì thứ tư tuần sau là ngày …….. tháng 12.

A. 20                          B. 21                          

C. 22                          D. 23

Câu 4Đoạn thẳng AC dài là:

A. 31 dm                    B. 30 dm                   

C. 94 dm                    D. 31 cm

Câu 5. 8 dm = …… cm

A. 40                          B. 80                          

C. 8                             D. 60

Câu 6. Bao ngô cân nặng 46 kg, bao thóc nặng hơn bao ngô 18 kg. Hỏi bao thóc nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 64 kg                     B. 28 kg                    

C. 54 kg                     D. 63 kg

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 57 + 28                 

b) 81 – 36                 

c) 90 – 46                  

d) 47 + 29

Câu 2. Tìm x:

a) x + 28 = 64                                   

b) 98 – x = 19

Câu 3. Năm nay bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 29 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Câu 4. Quan sát hình vẽ dưới đây cho biết:

a) Có tất cả bao nhiêu điểm trong hình vẽ trên.

b) Viết ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

c) Hình trên có bao nhiêu hình tam giác.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi