Tổng hợp 5 đề thi học kì 2 Tiếng Anh 2 phonics smart có đáp án

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề 1
Đề 2
Đề 3
Đề 4
Đề 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề 1
Đề 2
Đề 3
Đề 4
Đề 5

Đề 1

I. Look, read and circle the correct sentences. 

II. Choose the correct answer.

1. There ______ ten chairs.

A. are

B. is

2. Let’s __________.

A. sing

B. singing

3. The _______ are at the window.

A. dog

B. kittens

4. I’d like a pink ____________

A. dress

B. shoes

5. This ________ my birthday party.

A. is

B. are

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. legs/ The/ got/ has/ four/ fox

______________________________.

2. my/ This/ sister/ is

______________________________.

3. are/ What/ doing/ you

______________________________?

-------------------THE END-----------------

Đề 2

I. Look and complete the words. 

II. Fill in the blanks with the letters.  

c - r - b - v - w

1. I'd like a pink _ike.

2. The clock is on the _all.

3. The _obot is at the window.

4. I want a new _iolin.

5. The _up is on the table.

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. skip/ Let’s/ rope  

______________________________.

2. going/ I/ the/ like/ zoo/ to

______________________________.

3. uncle/ This/ my/ is

______________________________.

-------------------THE END-----------------

Đề 3

I. Look and match. 

II. Read and complete the sentences. Use the available words.

are         is         like             hat            lamps

1. I _______ running.

2. The _______ are on the table.

3. I’d like a yellow ________.

4. This _______ my brother.

5.There _______fourteen ducks.

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. got/ cat/ a toy/ The / has

______________________________.

2. is/ the/ Where/ robot

______________________________?

3. many/ there/ How/ pens/ are

______________________________?

-------------------THE END-----------------

 

Đề 4

I. Look and match. 

II. Read and complete the sentences. Use the available words.

are          under           robots            ox            is

1. The _______ has got four legs.  

2. How many windows ______ there?

3. The dogs are _______ the table.  

4. This ______ my grandpa.

5. I have three _______ .  

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. guitar/ a/ I’d/ new/ like  

______________________________.

2. seventeen/ There/ chairs/ are

______________________________.

3. playing/ like/ football/ I

______________________________.

-------------------THE END-----------------

Đề 5

I. Look and match.

 

II. Read and complete the sentences. Use the available words.

shoes          are           dress           to            is

1. I’d like a pink ______.

2. I have got new _______.  

3. This ______ my uncle.

4. There _______ten pencils.  

5. The robot is next ______ the box.

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. are/ What/ doing/ you

______________________________?

2. going/ I/ the/ like/ zoo/ to

______________________________.

3. is/ the/ Where/ cat

______________________________?

-------------------THE END-----------------

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi