2c. Listening - Unit 2 - SBT Bright 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

1.  Nội dung câu hỏi

Listen to an interview with Jason Smith, a TV presenter. For questions (1-4), choose the best answer (A, B, C or D)

 


 

1 According to Jason, Bangkok was

A a good place for a relaxing holiday

B very crowded and busy

C difficult to find his way around

D the biggest city he visited in Thailand

2 Jason stayed in Bangkok for

A a week

B three days

C a month

D a year

3 During his stay in Bangkok, Jason was travelling

A in a car that he was driving

B in cars and taxis like ordinary people

C on a specially-planned route

D mainly by river taxi

4 Jason preferred walking because

A it cooled him down in hot weather

B he didn't get stuck in traffic

C he could look at things as he passed by

D it was cheaper than using public transport

 

2. Phương pháp giải

Nghe cuộc phỏng vấn với Jason Smith, một người dẫn chương trình truyền hình. Đối với câu hỏi (1-4), chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D)

 

3. Lời giải chi tiết

 

1. B

According to Jason, Bangkok was __________

(Theo Jason, Bangkok là)

A a good place for a relaxing holiday

(một nơi tốt cho một kỳ nghỉ thư giãn)

B very crowded and busy

(rất đông đúc và nhộn nhịp)

C difficult to find his way around

(khó tìm đường xung quanh)

D the biggest city he visited in Thailand

(thành phố lớn nhất mà anh ấy đã đến thăm ở Thái Lan)

Thông tin: “It was crazy. There were people, vehicles and animals everywhere. It certainly wasn't a peaceful place to stay, but I loved it.”

(Nó rối tung lên cả. Có người, xe cộ và động vật ở khắp mọi nơi. Đó chắc chắn không phải là một nơi yên bình để ở, nhưng tôi yêu nó.)

=> Chọn B

2. A

Jason stayed in Bangkok for __________

(Jason ở lại Bangkok trong)

A a week

(một tuần)

B three days

(ba ngày)

C a month

(một tháng)

D a year

(một năm)

Thông tin: “I was supposed to be there for three days, but I ended up staying a week.”

(Đáng lẽ tôi phải ở đó trong ba ngày, nhưng cuối cùng tôi lại ở lại một tuần.)

=> Chọn A

3. D

During his stay in Bangkok, Jason was travelling __________

(Trong thời gian ở Bangkok, Jason đã đi du lịch)

A in a car that he was driving

(trong một chiếc xe mà anh ấy đang lái)

B in cars and taxis like ordinary people

(trong ô tô và taxi như những người bình thường)

C on a specially-planned route

(trên một tuyến đường được lên kế hoạch đặc biệt)

D mainly by river taxi

(chủ yếu bằng taxi trên sông)

Thông tin: “Well, mostly we were getting around in river taxis, they were cheap and helped us avoid the traffic completely.”

(Chà, hầu hết chúng tôi di chuyển bằng taxi trên sông, chúng rẻ và giúp chúng tôi tránh hoàn toàn giao thông.)

=> Chọn D

4. C

Jason preferred walking because __________

(Jason thích đi bộ hơn vì)

A it cooled him down in hot weather

(nó làm anh ấy hạ nhiệt trong thời tiết nóng bức)

B he didn't get stuck in traffic

(anh ấy không bị kẹt xe)

C he could look at things as he passed by

(anh ấy có thể nhìn mọi thứ khi anh ấy đi ngang qua)

D it was cheaper than using public transport

(nó rẻ hơn so với sử dụng phương tiện giao thông công cộng)

Thông tin: “I think it's the best way to travel. It's slow and hot, but I saw lots of things on foot that I missed when I was in a car or a bus.”

(Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để đi du lịch. Nó chậm và nóng, nhưng tôi đã thấy rất nhiều thứ khi đi bộ mà tôi đã bỏ lỡ khi ngồi trên ô tô hoặc xe buýt.)

=> Chọn C

 

Bài nghe

TV presenter: Today I'm chatting to Jason Smith about his new TV show Travel Asia, Jason, tell us about your latest trip.

Jason Smith: I was just in Bangkok, a city with almost 11 million people in Thailand's. I was staying in a hotel in the center. It was crazy. There were people, vehicles and animals everywhere. It certainly wasn't a peaceful place to stay, but I loved it.

TV presenter: How long did you stay in Bangkok?

Jason Smith: I was supposed to be there for three days, but I ended up staying a week. It was the last stop on a month long trip that we booked last year. We didn't plan anything in advance. We were just travelling around Asia using the public transport that ordinary people use every day.

TV presenter: So you didn't hire a car or use a taxi? That sounds like a challenge.

Jason Smith: It really was. In Bangkok, there was plenty of public transport, but once we got up into the villages in the mountains, it was difficult.

TV presenter: So when you're getting around Bangkok on the bus and train?

Jason Smith: Well, mostly we were getting around in river taxis, they were cheap and helped us avoid the traffic completely.

TV presenter: How interesting!

Jason Smith: Yes, people walked a lot there, too. I think it's the best way to travel. It's slow and hot, but I saw lots of things on foot that I missed when I was in a car or a bus.

TV presenter: Well, we look forward to seeing all those things when your show comes out this November.

Tạm dịch

Người dẫn chương trình truyền hình: Hôm nay tôi đang trò chuyện với Jason Smith về chương trình truyền hình mới của anh ấy Du lịch châu Á, Jason, hãy kể cho chúng tôi về chuyến đi mới nhất của bạn.

Jason Smith: Tôi vừa ở Bangkok, một thành phố có gần 11 triệu dân ở Thái Lan. Tôi đã ở trong một khách sạn ở trung tâm. Nó bị rối tung. Có người, xe cộ và động vật ở khắp mọi nơi. Đó chắc chắn không phải là một nơi yên bình để ở, nhưng tôi yêu nó.

Người dẫn chương trình truyền hình: Bạn ở lại Bangkok bao lâu?

Jason Smith: Lẽ ra tôi phải ở đó ba ngày, nhưng cuối cùng tôi lại ở lại một tuần. Đó là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi kéo dài một tháng mà chúng tôi đã đặt vào năm ngoái. Chúng tôi không lên kế hoạch trước cho bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ đi vòng quanh châu Á bằng phương tiện giao thông công cộng mà những người bình thường sử dụng hàng ngày.

Người dẫn chương trình truyền hình: Vậy là bạn không thuê ô tô hay sử dụng taxi? Nghe có vẻ như là một thách thức.

Jason Smith: Thực sự là như vậy. Ở Bangkok, phương tiện công cộng rất nhiều, nhưng khi chúng tôi lên các ngôi làng trên núi thì thật khó khăn.

Người dẫn chương trình truyền hình: Vậy khi bạn đi vòng quanh Bangkok trên xe buýt và xe lửa?

Jason Smith: Chà, hầu hết chúng tôi di chuyển bằng taxi sông, chúng rẻ và giúp chúng tôi tránh tắc đường hoàn toàn.

Người dẫn chương trình truyền hình: Thật thú vị!

Jason Smith: Vâng, mọi người cũng đi bộ rất nhiều ở đó. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để đi du lịch. Nó chậm và nóng, nhưng tôi đã thấy rất nhiều thứ khi đi bộ mà tôi đã bỏ lỡ khi ngồi trên ô tô hoặc xe buýt.

Người dẫn chương trình truyền hình: Chà, chúng tôi mong muốn được xem tất cả những điều đó khi chương trình của bạn ra mắt vào tháng 11 này.

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen to two friends talking about Brunei and fill in the gaps (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

 


 

Anna and Steve's travels in Brunei

• Steve toured the city and went to the Persiaran Damuan 1) ____________

• On the tour he saw works from sculptors from 2) ____________ ASEAN countries.

• Anna went on a 3) ____________ on the Brunei River.

• Anna saw the banquet hall and the royal 4) ____________

• Ann was surprised by the 5) ____________ chandeliers in the banquet hall.

 

2. Phương pháp giải

Nghe hai người bạn nói về Brunei và điền vào chỗ trống (1-5). Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ cho mỗi câu trả lời.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1. Park

Thông tin: “I even walked to the Bashiri Damon Park.”

(Tôi thậm chí đã đi bộ đến Công viên Bashiri Damon.)

2. five

Thông tin: “It has a Permanent display of the works of sculptors from five of the Asian countries.”

(Nó có một màn hình hiển thị vĩnh viễn các tác phẩm của các nhà điêu khắc từ năm quốc gia châu Á.)

3. boat trip

Thông tin: “Before we saw the palace, we went on a boat trip on the Brunei River.”

(Trước khi chúng tôi nhìn thấy cung điện, chúng tôi đã đi thuyền trên sông Brunei.)

4. garages

Thông tin: “After the boat trip, we saw as much as we could of the palace buildings, including the banquet hall and the royal garages.”

(Sau chuyến đi thuyền, chúng tôi đã tham quan nhiều nhất có thể các tòa nhà cung điện, bao gồm phòng tiệc và nhà để xe hoàng gia,)

5. glass

Thông tin: “It was very nice, but what really impressed me with the glass chandeliers.”

(Nó rất đẹp, nhưng điều khiến tôi thực sự ấn tượng với những chiếc đèn chùm thủy tinh.)

Bài hoàn chỉnh

Anna and Steve's travels in Brunei

• Steve toured the city and went to the Persiaran Damuan 1) Park

• On the tour he saw works from sculptors from 2) five ASEAN countries.

• Anna went on a 3) boat trip on the Brunei River.

• Anna saw the banquet hall and the royal 4) garages

• Ann was surprised by the 5) glass chandeliers in the banquet hall.

Tạm dịch

Chuyến du lịch của Anna và Steve ở Brunei

• Steve tham quan thành phố và đến 1) Công viên Persiaran Damuan

• Trong chuyến tham quan, anh ấy đã xem các tác phẩm của các nhà điêu khắc đến từ 2) năm quốc gia ASEAN.

• Anna đi 3) thuyền trên sông Brunei.

• Anna nhìn thấy phòng tiệc và 4) nhà để xe hoàng gia

• Anna ngạc nhiên bởi đèn chùm 5) thủy tinh trong phòng tiệc.

 

Bài nghe

Anna: Hey, Steve, how was your day in Bandar Seri Begawan. I didn't see you at the Istana Nurul Iman tour. Don't tell me you overslept again.

Steve: Very funny, Anna. I am planning to go there tomorrow. Actually, it was such a nice day that I decided to tour the city. I even walked to the Bashiri Damon Park. It has a Permanent display of the works of sculptors from five of the Asian countries.

Anna: Ohh I didn't know that.

Steve: So how was the Istana Nurul Iman?

Anna: The palace buildings were so beautiful. Did you know? It cost 1.4 billion to build, and it's also called the Light of Face Palace. Before we saw the palace, we went on a boat trip on the Brunei River. After the boat trip, we saw as much as we could of the palace buildings, including the banquet hall and the royal garages, with all the Sultans and Mazing cars before we had to leave.

Steve: What was the banquet all like?

Anna: Well, it had Italian marble, granite from Shanghai, Chinese silk and solid gold door handles. It was very nice, but what really impressed me with the glass chandeliers. I couldn't believe how beautiful they were.

Steve: I can't wait to go to Monera.

Anna: I am going, too. I didn't get to see everything today.

Tạm dịch

Anna: Này, Steve, ngày của bạn ở Bandar Seri Begawan thế nào. Tôi đã không gặp bạn tại chuyến tham quan Istana Nurul Iman. Đừng nói với tôi là bạn lại ngủ quên nhé.

Steve: Vui lắm, Anna. Tôi dự định đến đó vào ngày mai. Trên thực tế, đó là một ngày đẹp trời mà tôi quyết định tham quan thành phố. Tôi thậm chí còn đi bộ đến Công viên Bashiri Damon. Nó có một màn hình hiển thị vĩnh viễn các tác phẩm của các nhà điêu khắc từ năm quốc gia châu Á.

Anna: Ohh tôi không biết điều đó.

Steve: Vậy Istana Nurul Iman thế nào?

Anna: Các tòa nhà cung điện rất đẹp. Bạn có biết không? Nó tiêu tốn 1,4 tỷ để xây dựng và nó còn được gọi là Cung điện ánh sáng. Trước khi chúng tôi nhìn thấy cung điện, chúng tôi đã đi thuyền trên sông Brunei. Sau chuyến đi thuyền, chúng tôi đã tham quan nhiều nhất có thể các tòa nhà của cung điện, bao gồm phòng tiệc và nhà để xe hoàng gia, với tất cả các xe của Sultan và Mazing trước khi chúng tôi phải rời đi.

Steve: Bữa tiệc diễn ra như thế nào?

Anna: Chà, nó có đá cẩm thạch của Ý, đá granit từ Thượng Hải, lụa Trung Quốc và tay nắm cửa bằng vàng nguyên khối. Nó rất đẹp, nhưng điều khiến tôi thực sự ấn tượng với những chiếc đèn chùm thủy tinh. Tôi không thể tin được họ đẹp như thế nào.

Steve: Tôi rất nóng lòng muốn đến Monera.

Anna: Tôi cũng sẽ đi. Tôi đã không thể nhìn thấy mọi thứ ngày hôm nay.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi