VBT Toán 4 - Cánh Diều tập 2

Bài 72: Em vui học toán - VBT Toán lớp 4 - Cánh diều

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 2 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 3 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 4 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 5 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 6 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 7 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 8 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 9 - Mục Bài tập trang 47
Câu hỏi 10 - Mục Bài tập trang 47
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 2 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 3 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 4 - Mục Bài tập trang 45
Câu hỏi 5 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 6 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 7 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 8 - Mục Bài tập trang 46
Câu hỏi 9 - Mục Bài tập trang 47
Câu hỏi 10 - Mục Bài tập trang 47

Câu hỏi 1 - Mục Bài tập trang 45

1. Nội dung câu hỏi

Viết phân số chỉ số phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Phân số.

 

3. Lời giải chi tiết

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

 

 

Câu hỏi 2 - Mục Bài tập trang 45

1. Nội dung câu hỏi

Khoanh vào những phân số tối giản trong các phân số sau:

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Phân số.

 

3. Lời giải chi tiết

Các phân số tối giản là: 17;1219

 

 

Câu hỏi 3 - Mục Bài tập trang 45

1. Nội dung câu hỏi

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phân số nào dưới đây bằng phân số 73?

A. 2723

B. 149

C. 146

D. 7535

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Phân số.

 

3. Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là: C

Ta có: 73=7×23×2=146

 

Câu hỏi 4 - Mục Bài tập trang 45

1. Nội dung câu hỏi

 >, <, =?

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Phân số.

 

3. Lời giải chi tiết

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

 

Câu hỏi 5 - Mục Bài tập trang 46

1. Nội dung câu hỏi

 Ba loại rau được trồng thử nghiệm trên cùng một thửa ruộng. Trong đó, ớt chuông chiếm 320 diện tích, cà tím chiếm diện tích 25, dưa chuột chiếm diện tích 110 hỏi loại rau nào chiếm diện tích lớn nhất?

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Phân số.

 

3. Lời giải chi tiết

Ta có: 25=2×45×4=820 và 110=1×210×2=220

Mà 220<320<820

Nên 110<320<25

Vậy cà tím chiếm diện tích lớn nhất.

 

Câu hỏi 6 - Mục Bài tập trang 46

1. Nội dung câu hỏi

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 m2 = ……….. cm2 b) 2 300 dm2 = ………. m2

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Mét vuông, Đề-xi-mét vuông, Mi-li-mét vuông.

 

3. Lời giải chi tiết

a) 6 m2 = 60 000 cm2 b) 2 300 dm2 = 23 m2

 

 

Câu hỏi 7 - Mục Bài tập trang 46

1. Nội dung câu hỏi

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích sân bóng khoảng:

A. 1 740 cm2

B. 1 740 dm2

C. 1 740 mm2

D. 1 740 m2

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Mét vuông, Đề-xi-mét vuông, Mi-li-mét vuông.

 

3. Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là: D

Diện tích sân bóng khoảng 1 740 m2.

 

Câu hỏi 8 - Mục Bài tập trang 46

1. Nội dung câu hỏi

a) Khoanh vào chữ đặt trước hình bình hành trong các hình sau:

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

b) Khoanh vào chữ đặt trước hình thoi trong các hình sau:

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Hình bình hành, Hình thoi.

 

3. Lời giải chi tiết

a) Hình bình hành là: Đáp án D

b) Hình thoi là: Đáp án C

Câu hỏi 9 - Mục Bài tập trang 47

1. Nội dung câu hỏi

Một tấm bảng hình vuông có cạnh dài 6 dm. Sau khi cưa nó thành hai tấm hình chữ nhật giống hệt nhau, người ta ghép được một bảng quảng cáo hình chữ nhật (như trong hình dưới đây).

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 72: Em vui học toán

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Chu vi bảng quảng cáo hình chữ nhật trên là .......... dm.

b) Diện tích bảng quảng cáo hình chữ nhật trên là ........... dm2.

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Mét vuông, Đề-xi-mét vuông, Mi-li-mét vuông.

 

3. Lời giải chi tiết

Chiều dài bảng quảng cáo hình chữ nhật là: 6 × 2 = 12 dm.

Chiều rộng bảng quảng cáo hình chữ nhật là: 6 : 2 = 3 dm.

a)

Chu vi bảng quảng cáo hình chữ nhật là:

(12 + 3) × 2 = 30 dm.

b)

Diện tích bảng quảng cáo hình chữ nhật là:

12 × 3 = 36 dm2.

 

Câu hỏi 10 - Mục Bài tập trang 47

1. Nội dung câu hỏi

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 77 m, chiều dài hơn chiều rộng 23 m. Người ta trồng khoai trên mảnh vườn đó, cứ 1 m2 thì thu hoạch được 2 kg khoai.

a) Tính diện tích mảnh vườn.

b) Tính số tạ khoai thu hoạch được trên mảnh vườn đó.

Lời giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Mét vuông, Đề-xi-mét vuông, Mi-li-mét vuông.

 

3. Lời giải chi tiết

Chiều dài mảnh vườn là:

(77 + 23) : 2 = 50 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

77 – 50 = 27 (m)

a)

Diện tích mảnh vườn là:

50 × 27 = 1 350 (m2)

Đáp số: 1 350 m2

b)

Số tạ khoai thu hoạch được trên mảnh vườn đó là:

1 350 × 2 = 2700 (kg) = 27 tạ

Đáp số: 27 tạ khoai

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi