6. Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng (dùng từ câu 1 đến câu 4).

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 2,5 ngày = … giờ     

A. 25                                          B. 52                                  C. 60

b. \(\dfrac{2}{3}\) ngày = … giờ

A. 8                                            B. 16                                 C. 24

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 1,25 giờ = … phút

A. 125                                        B. 75                                  C. 85

b. \(\dfrac{2}{5}\) phút = … giây

A. 24                                          B. 30                                  C. 18

3. Tính kết quả phép cộng : 7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = ?

A. 10 giờ 26 phút                                        B. 9 giờ 26 phút

4. Tính kết quả của phép trừ : 12 phút 7 giây – 5 phút 18 giây = ?

A. 6 phút 49 giây                                       B. 7 phút 49 giây

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Giờ vào học bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

a. Bạn An đến sớm 15 phút. Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ ?

A. 7 giờ 45 phút 
B. 7 giờ 15 phút 

b. Bạn Bình đến muộn 10 phút. Hỏi bạn Bình đến trường lúc mấy giờ ?

A. 7 giờ 15 phút 
B. 7 giờ 40 phút 

c. Hai bạn đến trường cách nhau bao nhiêu phút ?

A. 15 phút 
B. 25 phút 

6. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

b. 12 giờ - 4 giờ 18 phút – 2 giờ 42 phút

7. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe đạp từ A và đi trong 1 giờ 45 phút thì đến B. Hỏi người đó đền B lúc mấy giờ ?

8. Một máy bay bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội hết 1 giờ 45 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ. Hỏi máy bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc mấy giờ ?

Lời giải chi tiết

 

1.

Phương pháp:

1 ngày = 24 giờ. Muốn đổi một số từ đơn vị ngày sang giờ ta lấy 24 giờ nhân với số đó.

Cách giải:

a. 2,5 ngày = 24 giờ ⨯ 2,5 = 60 giờ

Chọn C                                 

b. \(\dfrac{2}{3}\) ngày = 24 giờ ⨯ \(\dfrac{2}{3}\) = 16 giờ.

Chọn B

2.

Phương pháp:

- 1 giờ = 60 phút. Muốn đổi một số từ đơn vị giờ sang phút ta lấy 60 phút nhân với số đó.

- 1 phút = 60 giây. Muốn đổi một số từ đơn vị phút sang giây ta lấy 60 giây nhân với số đó.

Cách giải:

a. 1,25 giờ = 60 phút ⨯ 1,25 = 75 phút

Chọn B                                 

b. \(\dfrac{2}{5}\) phút = 60 giây ⨯ \(\dfrac{2}{5}\) = 24 giây.

Chọn A.

3.

Phương pháp:

 - Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số phút ở kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Cách giải:

7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = 9 giờ 86 phút = 10 giờ 26 phút (vì 86 phút = 1 giờ 26 phút)

Chọn A

4.

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường .

Cách giải:

12 phút 7 giây – 5 phút 18 giây = 11 phút 67 giây – 5 phút 18 giây = 6 phút 49 giây

Chọn A

5.

Phương pháp:

- Thời gian lúc An đến trường = 7 giờ 30 phút - 15 phút.

- Thời gian lúc Bình đến trường = 7 giờ 30 phút + 10 phút.

- Hiệu thời gian lúc hai bạn đến trường = thời gian lúc Bình đến trường - thời gian lúc An đến trường.

 

Cách giải:

a) An đến trường lúc:

         7 giờ 30 phút - 15 phút = 7 giờ 15 phút

A. 7 giờ 45 phútS
B. 7 giờ 15 phútĐ

b. Bình đến trường lúc:

       7 giờ 30 phút + 10 phút = 7 giờ 40 phút

A. 7 giờ 15 phútS
B. 7 giờ 40 phútĐ

c. Hai bạn đến trường cách nhau số phút là:

       7 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút = 25 phút

A. 15 phútS
B. 25 phútĐ

6.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp rồi thực hiện tương tự các phép tính với số tự nhiên.

Cách giải:

a. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

= (3 giờ 15 phút + 1 giờ 45 phút) + 2 giờ 12 phút

= 5 giờ + 2 giờ 12 phút

= 7 giờ 12 phút.

b. 12 giờ - 4 giờ 18 phút – 2 giờ 42 phút

= 12 giờ - (4 giờ 18 phút + 2 giờ 42 phút)

= 12 giờ - 6 giờ 60 phút

= 12 giờ - 7 giờ (vì 60 phút = 1 giờ)

= 5 giờ

7.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

       Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

Cách giải:

Người đó đến B lúc:

           7 giờ 30 phút + 1 giờ 45 phút = 8 giờ 75 phút

             8 giờ 75 phút = 9 giờ 15 phút

                              Đáp số : 9 giờ 15 phút.

8.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

         Thời gian khởi hành = thời gian đến - thời gian đi - thời gian nghỉ (nếu có).

Cách giải:

Máy bay khởi hành lúc:

           9 giờ - 1 giờ 45 phút = 7 giờ 15 phút

                              Đáp số : 7 giờ 15 phút.

 

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi