7. Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đề bài

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 25 phút = \(\dfrac{5}{{12}}\) giờ 
b. 16 phút = \(\dfrac{4}{{15}}\) giờ 
c. 45 giây = \(\dfrac{3}{4}\) phút     
d. 18 phút = \(\dfrac{3}{{10}}\) giờ 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Thực hiện đổi 0,4 giờ ra giây bằng 2 cách như sau :

a. 0,4 giờ ⨯ 60 = 24 giây       

 

b. 0,4 giờ ⨯ 3600 = 1440 giây

 

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

a. 0,16 giờ : 4 ⨯ 3 = … ?

A. 0,12 giờ                                     B. 12 phút                                 C. 7,2 phút

b. 0,5 giờ ⨯ 4 : 5 = … ?

A. 0,4 giờ                                       B. 25 phút                               C. 40 phút

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Tính :

a. (4 giờ 38 phút + 1 giờ 22 phút) : 5 = … ?

A. 1 giờ 12 phút

 

B. 1 giờ 15 phút

 

b. 11 phút 17 giây – 9 phút 36 giây : 4 = … ?

A. 25 giây           
B. 9 phút 53 giây 
C. 8 phút 53 giây 
D. 7 phút 53 giây 

5. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một người đi bộ từ A đến B. Người đó bắt đầu đi từ lúc 7 giờ 10 phút và đến B lúc 8 giờ 40 phút. Quãng đường từ A đến B dài 6km. Hỏi trung bình 1km người đó đi hết bao nhiêu thời gian ?

A. 10 phút                            B. 15 phút                                   C. 20 phút

6. Tính bằng cách hợp lí nhất :

1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ ⨯ 8

7. Một người làm từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ thì được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó làm 12 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian ?

8. Bạn Thúy làm xong một bông hồng hết 20 phút 7 giây, làm xong một bông cúc hết 23 phút 18 giây. Bạn Thúy đã làm được 4 bông hồng và 3 bông cúc. Hỏi bạn Thúy đã làm trong bao lâu ?

Lời giải chi tiết

 

1.

a. 25 phút = \(\dfrac{5}{{12}}\) giờĐ
b. 16 phút = \(\dfrac{4}{{15}}\) giờĐ
c. 45 giây = \(\dfrac{3}{4}\) phút    Đ
d. 18 phút = \(\dfrac{3}{{10}}\) giờĐ

2.

a. 0,4 giờ ⨯ 60 = 24 giây       S
b. 0,4 giờ ⨯ 3600 = 1440 giâyĐ

3. a. A                     b. A

4.

Tính :

a.

A. 1 giờ 12 phútĐ
B. 1 giờ 15 phútS

 

b.

A. 25 giây          S
B. 9 phút 53 giâyS
C. 8 phút 53 giâyĐ
D. 7 phút 53 giâyS

5.

Phương pháp:

- Tính thời gian người đó đi hết quãng đường từ A đến B ta thực hiện phép tính:

          8 giờ 40 phút - 7 giờ 10 phút

- Tính thời gian trung bình người đó đi 1km ta lấy thời gian người đó đi hết quãng đường từ A đến B chia cho 6.

Cách giải:

Người đó đi bộ quãng đường từ A đến B hết số thời gian là:

          8 giờ 40 phút - 7 giờ 10 phút = 1 giờ 30 phút

Trung bình 1km người đó đi hết số thời gian là:

          1 giờ 30 phút : 6 = 15 phút

Chọn B

6.

Phương pháp:

- Đổi 84 phút sang số đo có đơn vị là giờ.

- Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng: \( a \times b + a \times c + a \times d = a \times (b + c+d)\).

Cách giải:

1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ ⨯ 8

= 1,4 giờ + 1,4 giờ + 1,4 giờ ⨯ 8

= 1,4 giờ ⨯ (1 + 1 + 8)

= 1,4 giờ ⨯ 10

= 14 giờ

7.

Phương pháp:

- Tính thời gian người thợ làm được 5 sản phẩm, tức là tính 11 giờ - 7 giờ 30 phút.

- Tính thời gian người thợ làm được 1 sản phẩm ta lấy thời gian người thợ làm được 5 sản phẩm chia cho 5.

- Tính thời gian người thợ làm được 12 sản phẩm ta lấy thời gian người thợ làm được 1 sản phẩm nhân với 12.

Cách giải:

Thời gian để người thợ làm hết năm sản phẩm là:

            11 giờ - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút

Thời gian để người thợ làm hết một sản phẩm là:

             3 giờ 30 phút : 5 = 42 phút

Thời gian để người thợ làm hết mười hai sản phẩm là:

            42 phút × 12 = 504 phút

            504 phút = 8 giờ 24 phút

                              Đáp số : 8 giờ 24 phút.

8.

Phương pháp:

- Tính thời gian để làm 4 bông hồng =  thời gian làm 1 bông hồng × 4.

- Tính thời gian để để làm 3 bông cúc =  thời gian làm 1 bông cúc × 3.

- Tìm thời gian làm hết 4 bông hồng và 3 bông cúc = thời gian để làm 4 bông hồng + thời gian để để làm 3 bông cúc. 

Cách giải:

Thời gian để bạn Thúy làm hết 4 bông hồng là:

          20 phút 7 giây × 4 = 80 phút 28 giây

Thời gian để bạn Thúy làm hết 3 bông cúc là:

          23 phút 18 giây × 3 = 69 phút 54 giây

Thời gian để bạn Thúy làm hết 4 bông hồng và 3 bông cúc là:

          80 phút 28 giây + 69 phút 54 giây = 149 phút 82 giây

          149 phút 82 giây = 2 giờ 30 phút 22 giây

                             Đáp số : 2 giờ 30 phút 22 giây.

 

 

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi