Writing – trang 42 Unit 11 SBT Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

WRITING

Task 1 Write meaningful sentences, using the words and phrases given.

[ Viết các câu có nghĩa, sử dụng các từ và cụm từ được cho]

Lời giải chi tiết:

1. At the club, we asked  Dr. Nelson a lot of questions concerning our life in the future.

Tạm dịch: Tại câu lạc bộ chúng tôi hỏi tiến sĩ Nelson nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc sống trong tương lai

2. All our housework will be done by robots in 20 years'time.

Tạm dịch: Tất cả công việc nhà sẽ được thực hiện bởi người máy trong 20 năm nữa

3. Albert Einstein's theories have made a great contribution to the development of modern science.

Tạm dịch: Những lý thuyết của Albert Einstein đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của khoa học hiện đại

4. Duong said (that) he likes/ liked to study at home on the Internet.

Tạm dịch: Dương nói rằng anh ấy thích học ở nhà trên Internet

5. Dr. Nelson said (that) flying cars would solve the problem of traffic jams.

Tạm dịch: Tiến sĩ Nelson nói rằng ô tô bay sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông

Bài 2

Bài 2

Task 2 Rewrite these sentences using direct speech. 

[ Viết lại những câu sau sử dụng câu gián tiếp]

Lời giải chi tiết:

1.Phong said: ‘I had/ have had a talk with Dr. Nelson.’

Tạm dịch: Phong  nói: “ Mình đã nói chuyện với tiến sĩ Nelson”

2. Chau said: ‘I want to become a chef.’ 

Tạm dịch: Châu nói: “ Mình muốn trở thành đầu bếp

3. ‘I've been/I  was given a new laptop,’ Michael told me.

Tạm dịch: Michael nói với tôi: “ Mình được tặng một máy tính xách tay mới”

4. ‘I'm going to join the Science Club,’ she said.

Tạm dịch: Cô ấy nói, “ Mình định đến câu lạc bộ khoa học”

5. He said: ‘The brain uses up twenty-five per cent of the oxygen we breathe in.’

Tạm dịch: Anh ấy nói, “ Não chiếm 25% khí oxi mà chúng ta hít vào.”

Bài 3

Bài 3

Task 3 Write a paragraph of about 100 words on the following topic.

[ Viết một đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề sau]

Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến sau?

Phát minh ra các trò chơi trên máy tính gây ra nhiều vấn đề cho trẻ em.

Bạn có thể suy từ  những yếu tố sau:

-  Thời gian ( lãng phí hay không lãng phí)

- Sức khỏe ( ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực) 

-  Não ( ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực)

Lời giải chi tiết:

The invention of computer games causes a lot of problems for children. Children really waste too much time when they play computer games. They do not have more time for active outdoor activities with their friends and family. Moreover, their health is also affected badly. Because they just keep sitting in a place for a long time, they do not move their parts of the body they can become fat and their eyes will get tired soon. Last but not least, their brains will not develop more because they just play and do not use their brain to think of anything new or interesting.

Tạm dịch: 

Việc phát minh ra trò chơi máy tính gây ra rất nhiều vấn đề cho trẻ em. Trẻ em thực sự lãng phí quá nhiều thời gian khi chúng chơi game trên máy tính. Chúng không có nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời tích cực với bạn bè và gia đình. Hơn nữa, sức khỏe của chúng cũng bị ảnh hưởng xấu. Bởi vì chúng chỉ ngồi một chỗ trong một thời gian dài, chúng không di chuyển các bộ phận của cơ thể, chúng có thể trở nên béo và mắt sẽ sớm mệt mỏi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bộ não của chúng sẽ không phát triển hơn vì chúng chỉ chơi và không sử dụng bộ não để nghĩ ra bất cứ điều gì mới hoặc thú vị. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi