Writing – trang 18 Unit 8 SBT Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

Bài 1

WRITING

Task 1. Rearrange the words and phrases in each group to form a complete sentence

Sắp xếp lại các câu và cụm từ trong mỗi nhóm để hình thành 1 câu hoàn chỉnh

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. Pig-racing is often held at a country fair for entertainment.

Tạm dịch: Đua heo thường được tổ chức ở hội chợ địa phương để giải trí.

2. New York is the biggest city in the USA, but not the capital.

Tạm dịch: New York là thành phố lớn nhất ở Mỹ, nhưng không phải là thủ đô.

3. English is an official language in Malaysia, India, and many other countries.

Tạm dịch: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở Malaysia, Ấn Độ, và nhiều nước khác.

4. London is the capital of England, whereas Edinburgh is the capital of Scotland.

Tạm dịch: Luân Đôn là thủ đô của nước Anh, trong khi đó Edinburgh là thủ đô của Scotland.

5. The number of English speakers in the world is increasing fast.

Tạm dịch: Số người nói tiếng Anh trên thế giới đang tăng rất nhanh

Bài 2

Bài 2

Task 2. Read part of the TV schedule for next week and write five sentences about the programs.

Đọc một phần chương trình tivi tuần tới và viết 5 câu về các chương trình

Example: [ Ví dụ]

Let's Learn English is on at 8.00. This week it's all about things to do in a city. 

Date: Friday, April 7

[ Hãy học tiếng Anh phát lúc 8:00. Tuần này nó nói về những việc cần làm trong thành phố.

Ngày: thứ 6, ngày 7 tháng 4]

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

-Animals’ World The Dolphin is on at 7.30. It’s a documentary about the life of wild dolphins at sea. 
Date: Friday, April 7

Tạm dịch: - Thế giới động vật: Cá heo vào lúc 7h30. Nó có một bộ phim tài liệu về cuộc sống của cá heo hoang dã trên biển. Ngày: Thứ Sáu, ngày 7 tháng Tư

-Day of Match Sporting Highlights is on at 8.30. You can’t miss a chance to watch the highlights of the day’s most exciting sporting events. 
Date: Friday, April 7 

Tạm dịch: -Ngày của những trận đấu nổi bật được chiếu vào lúc 8h30. Bạn không thể bỏ lỡ cơ hội để xem những sự kiện nổi bật trong ngày: các sự kiện thể thao hấp dẫn nhất trong ngày. Ngày: Thứ Sáu, ngày 7 tháng Tư

-D.I.Y Focus: How to make a vase is on at 9.00. In this program, you can learn how to make unique vases from used things like bottles.
Date: Friday, April 7

Tạm dịch: -D.I.Y Trọng tâm: Cách làm một chiếc bình là vào lúc 9.00. Trong chương trình này, bạn có thể học cách làm những chiếc bình độc đáo từ những thứ đã qua sử dụng như chai. Ngày: Thứ Sáu, ngày 7 tháng Tư

-Gameshow: Who’s the Best? is on at 9.30. In this program, you can watch children from around the world answer questions about English speaking countries.
Date: Friday, April 7

Tạm dịch:- Gameshow: Ai là người giỏi nhất? vào lúc 9h30. Trong chương trình này, bạn có thể xem trẻ em từ khắp nơi trên thế giới trả lời các câu hỏi về các quốc gia nói tiếng Anh. Ngày: Thứ Sáu, ngày 7 tháng Tư

- Cartoon: Aladdin’s Magic Lamp is on at 12.15. It is about the new adventures of Aladdin in the land of the carnivals. 

Date: Friday, April 7

Tạm dịch: - Phim hoạt hình: Đèn ma thuật Aladdin vào lúc 12.15. Đó là về những cuộc phiêu lưu mới của Aladdin ở vùng đất của những người ăn thịt. Ngày: Thứ Sáu, ngày 7 tháng Tư.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi