Writing – trang 24 Unit 9 SBT Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

Bài 1

WRITING

Task 1. Write sentences in the passive, using the suggested words.

Viết các câu ở dạng bị động, sử dụng những từ được gợi ý

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1.Our car is going to be serviced by a mechanic tomorrow morning.
Tạm dịch: Ô tô của chúng tôi sẽ được tân trang bởi thợ máy vào sáng mai. 

2. At the surgery yesterday, I was examined by Dr. Peterson, and I was given a prescription.
Tạm dịch: Trong cuộc phẫu thuật hôm qua, tôi đã được kiểm tra bơi bác sĩ Peterson và tôi được cấp đơn thuốc

3. It looked like the window had been broken with a hammer some time before.
Tạm dịch: Có vẻ như là cửa sổ này đã bị phá vỡ bằng một cây búa trước đó rồi

4. I went to see it because I had been told it was a good film by all my friends.
Tạm dịch: Tôi đi xem nó bởi vì tôi được kể rằng đó là một phim hay từ tất cả những người bạn của tôi.
5. Your cheque was sent last Friday and should be delivered to you tomorrow.
Tạm dịch: Giấy ghi nợ của bạn đã được gởi thứ 6 tuần trước và nên được chuyển đến bạn vào ngày mai.

Bài 2

Bài 2

Task 2 a Think of a natural disaster and make a list of ways to prepare for it in the table below.

(Nghĩ về một thiên tai và liệt kê các cách chuẩn bị đối phó với nó trong bảng bên dưới )

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

TYPE OF NATURAL DISASTER( loại thiên tai): Flood ( lũ lụt)

WAYS TO PREPARE ( các cách chuẩn bị)

- Check for local flood warnings if your area is at risk: look online or call Floodline.

- Tune in to the local radio or television news for updates. Alert your neighbors, particularly elderly or vulnerable people.

- Prepare an emergency kit, including emergency numbers, insurance policy, first aid kit, torch, and water.

- Have a list of irreplaceable items to keep safe and put important personal documents into a sealed bag.

- Pack essential items you will need if evacuated – medication, clothing, toiletries, and items for children.

- Purchase unfilled sandbags and sand from builders’ merchants. Remember that, if there is a flood, demand may exceed supply - as people will rush to buy them.

- If you can, move any vehicles to higher levels.

- If you have time, take photographs before you leave. This may help later with insurance claims.

- Turn off the main power and water, and take mobile phones and chargers with you. Put sandbags in toilet bowls to prevent sewage back-flow.

- Shut windows, lock doors - and don't forget to take your pets.

Tạm dịch: 

- Kiểm tra các cảnh báo lũ lụt cục bộ nếu khu vực của bạn có nguy cơ: xem trực tuyến hoặc gọi cứu hộ.

- Điều chỉnh các tin tức phát thanh hoặc truyền hình địa phương để cập nhật. Thông báo cho hàng xóm của bạn, đặc biệt là người già hoặc người dễ bị tổn thương.

- Chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp, bao gồm số khẩn cấp, chính sách bảo hiểm, bộ sơ cứu, đèn pin và nước.

- Có một danh sách các vật dụng không thể thay thế để giữ an toàn và đặt các tài liệu cá nhân quan trọng vào một túi kín.

- Đóng gói các mặt hàng thiết yếu bạn sẽ cần nếu sơ tán: thuốc men, quần áo, đồ dùng vệ sinh và các mặt hàng cho trẻ em.

- Mua bao cát và cát không nung từ các nhà xây dựng tư nhân. Hãy nhớ rằng, nếu có lũ lụt, nhu cầu có thể vượt quá nguồn cung - vì mọi người sẽ đổ xô đi mua chúng.

- Nếu bạn có thể, di chuyển bất kỳ phương tiện nào lên nơi cao hơn.

- Nếu bạn có thời gian, hãy chụp ảnh trước khi bạn rời đi. Điều này có thể giúp bạn làm việc với bên bảo hiểm sau.

- Tắt nguồn điện và nước, đồng thời mang theo điện thoại di động và bộ sạc. Đặt túi cát vào bồn cầu để ngăn nước thải chảy ngược.

- Đóng cửa sổ, khóa cửa - và đừng quên mang theo thú cưng của bạn.


b Now write about how to prepare for a disaster ( about 80 – 100 words). Use the ideas in 2a to help you.

Bây giờ viết về cách để chuẩn bị cho một thiên tai ( khoản 80 – 100 từ). Sử dụng các ý tưởng ở 2a để giúp bạn

Đáp án:

HOW TO PREPARE FOR FLOODS

Millions of people in the south of Vietnam live and work in areas at risk of flooding from rivers or the sea. Floods cause a lot of serious damage to people, houses and crops. Therefore, people living in the flooding area should know how to prepare for floods to minimize their effects. 

- Check for local flood warnings if your area is at risk: look online or call Floodline.

- Tune in to the local radio or television news for updates. Alert your neighbors, particularly elderly or vulnerable people.

- Prepare an emergency kit, including emergency numbers, insurance policy, first aid kit, torch, and water.

- Have a list of irreplaceable items to keep safe and put important personal documents into a sealed bag.

- Pack essential items you will need if evacuated – medication, clothing, toiletries, and items for children.

- Purchase unfilled sandbags and sand from builders’ merchants. Remember that, if there is a flood, demand may exceed supply - as people will rush to buy them.

- If you can, move any vehicles to higher levels.

- If you have time, take photographs before you leave. This may help later with insurance claims.

- Turn off the mains power and water, and take mobile phones and chargers with you. Put sandbags in toilet bowls to prevent sewage back-flow.

- Shut windows, lock doors - and don't forget to take your pets.

Tạm dịch:

CÁCH CHUẨN BỊ CHO LŨ LỤT

Hàng triệu người ở miền Nam Việt Nam sống và làm việc tại các khu vực có nguy cơ lũ lụt từ sông hoặc biển. Lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, nhà cửa và mùa màng. Do đó, người dân sống trong vùng lũ lụt nên biết cách chuẩn bị cho lũ lụt để giảm thiểu ảnh hưởng của chúng.

- Kiểm tra các cảnh báo lũ lụt cục bộ nếu khu vực của bạn có nguy cơ: xem trực tuyến hoặc gọi cứu hộ.

- Điều chỉnh các tin tức phát thanh hoặc truyền hình địa phương để cập nhật. Thông báo cho hàng xóm của bạn, đặc biệt là người già hoặc người dễ bị tổn thương.

- Chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp, bao gồm số khẩn cấp, chính sách bảo hiểm, bộ sơ cứu, đèn pin và nước.

- Có một danh sách các vật dụng không thể thay thế để giữ an toàn và đặt các tài liệu cá nhân quan trọng vào một túi kín.

- Đóng gói các mặt hàng thiết yếu bạn sẽ cần nếu sơ tán: thuốc men, quần áo, đồ dùng vệ sinh và các mặt hàng cho trẻ em.

- Mua bao cát và cát không nung từ các nhà xây dựng tư nhân. Hãy nhớ rằng, nếu có lũ lụt, nhu cầu có thể vượt quá nguồn cung - vì mọi người sẽ đổ xô đi mua chúng.

- Nếu bạn có thể, di chuyển bất kỳ phương tiện nào lên nơi cao hơn.

- Nếu bạn có thời gian, hãy chụp ảnh trước khi bạn rời đi. Điều này có thể giúp bạn làm việc với bên bảo hiểm sau.

- Tắt nguồn điện và nước, đồng thời mang theo điện thoại di động và bộ sạc. Đặt túi cát vào bồn cầu để ngăn nước thải chảy ngược.

- Đóng cửa sổ, khóa cửa - và đừng quên mang theo thú cưng của bạn.

nước thải chảy ngược.

- Đóng cửa sổ, khóa cửa - và đừng quên mang theo thú cưng của bạn.  

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi