10. Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Language focus

• Simple tenses

• Present simple to talk about general truths

• (not) adjective + enough + to-infinitive

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Bài 1

Task 1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets.

(Hãy hoàn thành các đoạn văn sau. Sử dụng hình thức đủng của động từ trong ngoặc.)

a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1)_______ (live) in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2)_______ (send) Hoa a letter. Nien (3)_______ (be) Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4)_______(be) younger than Hoa.

b) Lan (0) is (be) Hoa's best friend. The two girls (1)_______ (be) in the same class at Quang Trung School. Last year, Hoa (2)_______ (come) to the school for the first time. Lan (3)_______ (show) her around and (4)_______ (introduce) her to many new friends.

Lời giải chi tiết:

a) Hoa (0) lived in Hue last year, but now she (1) lives in Ha Noi. Yesterday, Hoa's friend Nien (2) sent Hoa a letter. Nien (3) was Hoa's neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is younger than Hoa.

b) Lan (0) is Hoa’s best friend. The two girls (1) are in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2) came to the school for the first time. Lan (3) showed her around and (4) introduced her to many new friends.

Tạm dịch:

a) Năm ngoái Hoa sống ở Huế, nhưng bây giờ cô sống ở Hà Nội. Hôm qua, bạn của Hoa, Niên, đã gửi thư cho Hoa. Niên là hàng xóm của Hoa khi Hoa sống ở Huế. Cô ấy ít tuổi hơn Hoa.

b) Lan là bạn thân nhất của Hoa. Hai người học cùng lớp ở trường Quang Trung. Năm ngoái, Hoa đến trường lần đầu tiên. Lan đã đưa cô ấy đi tham quan trường và giới thiệu cô ấy với nhiều người bạn mới.

Giải thích:

a)

(0) Trong câu có last year dùng quá khứ đơn.

(1) Trong câu có now dùng hiện tại đơn, diễn ra một việc diễn ra hằng ngày, hằng năm.

(2) Trong câu có yesterday dùng quá khứ đơn.

(3) Kể lại chuyện xảy ra trong quá khứ dùng quá khứ đơn; mệnh đề sau động từ "lived" ở thì quá khứ đơn.

(4) Miêu tả người dùng hiện tại đơn. 

b)

(0) Diễn ra một sự thật đúng dùng thì hiện tại đơn.

(1) Diễn ra một sự thật đúng dùng thì hiện tại đơn.

(2) (3) (4) Diễn tả các sự việc xảy ra trong quá khứ và trạng từ thời gian last year dùng quá khứ đơn.

Bài 2

Bài 2

Task 2. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to use some verbs more than once.

(Em hãy hoàn thành bài hội thoại. Sử dụng hình thức đúng của động từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng lại một vài động từ hơn 1 lần.)

be        move            set           rise           go

Ba is helping his young cousin Tuan with some homework.

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) _______ in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the Earth. It (2)_______ around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) _______ around the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4)_______ near the sun.

Tuan: No, it’s silly! That (5) _______ Mercury. Mars (6) _______ near the Earth.

Phương pháp giải:

rise: (mặt trời) mọc

set: (mặt trời) lặn 

go around = move around: di chuyển xung quanh

be near = gần cái gì đó

Lời giải chi tiết:

Ba is helping his young cousin Tuan with some homework.

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) sets in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the Earth. It (2) goes/moves around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) goes/moves around the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4) is near the sun.

Tuan: No, it’s silly! That (5) is Mercury. Mars (6) is near the Earth.

Tạm dịch:

Ba đang giúp em họ của mình - Tuấn - làm bài tập về nhà.

Ba: Em biết gì về mặt trời, Tuấn?

Tuấn: Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.

Ba: Em còn biết điều gì về các hành tinh khác không?

Tuấn: Em biết một vài điều về Trái Đất. Nó quay quanh mặt trời.

Ba: Đúng rồi, và mặt trăng quay quanh Trái Đất.

Tuấn: Sao Hỏa ở đâu ạ anh Ba?

Ba: Nó ở gần mặt trời.

Tuấn: Không, thật ngớ ngẩn! Đó là sao Thủy. Sao Hoả ở gần Trái Đất.

Bài 3

Bài 3

Task 3. Look and describe. 

(Quan sát và miêu tả.)

Look at the picture. Ask and answer the questions. 

(Hãy nhìn vào tranh. Đặt câu hỏi và trả lời.)

a) How many people are there in the picture?

b) What does each person look like?

c) What is each person wearing?

Lời giải chi tiết:

a) There are four people in the picture.

b) The man standing next to the taxi is tall and heavy-set. The woman is tall and thin. She has short hair. The boy sitting on the ground looks tired and worried. And the man standing across the street is short and fat.

c) The man standing next to the taxi is wearing a yellow shirt and black trousers. The woman is wearing a green skirt and red blouse. She is carrying a bag on her shoulder. The man sitting on the ground is wearing blue shorts and a white shirt. And the man across the street is wearing blue trousers and a pink shirt and tie. He’s carrying a briefcase.

Tạm dịch: 

a) Có bao nhiêu người trong bức tranh?

=> Có bốn người trong bức tranh.

b) Mỗi người trông như thế nào?

=> Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe taxi thì cao và chắc nịch. Người phụ nữ cao và gầy. Cô ấy có mái tóc ngắn. Cậu bé ngồi trên mặt đất trông mệt mỏi và lo lắng. Và người đàn ông đứng bên kia đường thấp và mập.

c) Mỗi người đang mặc gì?

=> Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc taxi đang mặc một chiếc áo màu vàng và quần màu đen. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh và áo màu đỏ. Cô ấy đang mang một cái túi trên vai. Cậu bé ngồi trên mặt đất đang mặc quần soóc màu xanh và áo sơ mi màu trắng. Và người đàn ông bên kia đường đang mặc quần màu xanh và áo sơ mi màu hồng và thắt cà vạt. Ông ấy mang một chiếc cặp.

Bài 4

Bài 4

Task 4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough.

(Hoàn thành bài hội thoại. Sử dụng (not) adjective + enough.)

a) Hoa: Can you put the groceries in your bag?

    Lan: No. It is not big enough to carry everything.     (big)

b) Hoa: Is Ba going to drive his father’s car?

    Lan: Don’t be silly! Ba is _______ to drive a car.      (old)

c) Hoa: Do you need any help?

    Lan: No, thanks. I’m _______ to lift this box.     (strong)

d) Hoa: Why don't you join our English Speaking Club?

    Lan: I don't think my English is _______ to be a member.    (good)

Lời giải chi tiết:

a) Hoa: Can you put the groceries in your bag?

    Lan: No. It is not big enough to carry everything.

Giải thích: Vì câu trả lời là Không nên câu sử dụng tính từ big phải thêm phủ định not.

b) Hoa: Is Ba going to drive his father's car?

    Lan: Don't be silly! Ba is not old enough to drive a car.

Giải thích: Do vế trước của câu trả lời là phủ nhận hành động Ba lái xe của bố cậu ấy nên vế sau phải sử dụng "not old enough" để đảm bảo nghĩa vế trước.

c) Hoa: Do you need any help?

    Lan: No. thanks. I’m strong enough to lift this box.

Giải thích: Vế trước của câu trả lời từ chối sự giúp đỡ, nên vế sau sử dụng "strong enough" tức là cô ấy đủ khỏe để nâng cái hộp mà không cần người khác giúp đỡ.

d) Hoa: Why don't you join our English Speaking Club?

    Lan: I don't think my English is good enough to be a member.

Giải thích: việc thêm tính từ "not" hay không vào trước tính từ good phụ thuộc vào từ "don't".

Tạm dịch:

a)

Hoa: Bạn có thể cho thực phẩm vào túi của bạn được không?

Lan: Không. Nó không đủ to để mang mọi thứ đâu.

b)

Hoa: Ba định lái xe của bố cậu ấy không à?

Lan: Đừng ngớ ngẩn! Ba chưa đủ tuổi để lái xe.

c)

Hoa: Cậu có cần giúp đỡ không?

Lan: Không. Tớ đủ khỏe để nâng cái hộp này.

d)

Hoa: Tham gia Câu lạc bộ nói tiếng Anh của chúng mình nhé?

Lan: Mình không nghĩ tiếng Anh của mình đủ tốt để trở thành thành viên.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi