Pronunciation - Ngữ âm - Unit 7. Television - Tiếng Anh 6 - Global Success

ÂM /θ/ & /ð/

I. Âm /θ/

1. Cách phát âm /θ/

Bước 1: Đặt lưỡi giữa 2 hàng răng

Bước 2: Thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và hai răng

Cách kiểm tra: Để kiểm tra xem mình phát âm đúng hay không, hãy đặt bàn tay ra phía trước mặt rồi phát âm /θ/. Vì /θ/ là âm vô thanh nên sẽ có hơi bật vào lòng bàn tay.

2. Dấu hiệu nhận biết âm /θ/

Âm /θ/ được tạo bởi chữ cái “th” trong Tiếng Anh

a. “th” đứng đầu từ

Hầu hết các từ bắt đầu bằng “th” thì đọc là /θ/

- through /θruː/   

- thank/θæŋk/   

- think/θɪŋk/  

b. Một số ít “th” giữa từ được đọc là /θ/

- bathroom/ˈbɑːθru(ː)m/   

- healthy /ˈhɛlθi/   

- nothing /ˈnʌθɪŋ/   

c. “th” đứng ở cuối từ:

Danh từ và tính từ tận cùng bằng th thì đọc là /θ/

- bath /bɑːθ/   

- breath /brɛθ/   

- tooth /tuːθ/   

II. Âm /ð/

1. Cách phát âm /ð/

Bước 1: Đặt khe lưỡi giữa hai hàm răng

Bước 2: Phát âm /ð/

Cách kiểm tra: Cũng dùng bàn tay để ra phía trước mặt như khi phát âm âm /θ/, nhưng khác với âm /θ/, khi phát âm âm /ð/ bạn sẽ không cảm nhận được hơi bật vào lòng bàn tay bạn.

2. Dấu hiệu nhận biết âm /ð/

a. “th” đứng đầu từ

- that /ðæt/   

- these /ðiːz/   

- there /ðeə/   

b. Hầu hết “th” giữa từ với tổ hợp “–ther” được đọc là /ð/

- brother /ˈbrʌðə/   

- weather /ˈwɛðə/   

- northern  /ˈnɔːðən/   

c. “th” đứng ở cuối từ

Các động từ tận cùng bằng th thì đọc là /ð/, và thường viết dưới dạng -the: 

- bathe /beɪð/   

- breathe  /briːð/  

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi