Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 3 trang 57 - Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Vui học

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Vui học

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Học sinh tính nhẩm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức.

a, 96 : 3 – 8                                         b, 800 + 50 x 4

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a, 96 : 3 – 8 = 32 – 8                                                 

                   = 24         

b, 800 + 50 x 4

= 800 + 200                                                                    

= 1 000

Bài 3

Chọn ý trả lời đúng.

a, Nhân một số với 0 được tích là:

A. chính số đó                         B. 1                          C. 0

b, Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất là:

A. 3                         B.  2                C. 1

c,

Trong hình trên, phần bánh đã ăn được viết là:

A. $\frac{1}{2}$                  B. $\frac{1}{3}$                   C. $\frac{1}{4}$

Phương pháp giải:

a, Nhân một số với 0 luôn được tích là 0

b, Trong phép chia có dư số dư luôn nhỏ hơn số chia, số dư lớn nhất bằng số chia trừ đi 1

c, Đếm số phần bằng nhau và số phần đã ăn để chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Số?

Quan sát hình ảnh những lá cờ.

Cúc được thưởng $\frac{1}{2}$ số lá cờ đó. Tâm được thưởng $\frac{1}{3}$ số lá cờ đó.

Số lá cờ mỗi bạn Cúc và Tâm được thưởng:

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số lá cờ có trong hình vẽ.

Bước 2 : Để tính số lá cờ của Cúc ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 2

               Để tính số lá cờ của Tâm ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 3

Lời giải chi tiết:

Ta thấy trong hình vẽ có 24 lá cờ.

Cúc được thưởng $\frac{1}{2}$ số lá cờ đó . Vậy số lá cờ của Cúc là 24 : 2 = 12 (lá cờ)

Tâm được thưởng $\frac{1}{3}$ số lá cờ đó. Số lá cờ của Tâm là 24 : 3 = 8 (lá cờ)

Bài 5

Số?

Phương pháp giải:

- Số lít nước mắm trong các can = Số lít nước mắm trong mỗi can x Số can

- Số lít nước mắm trong mỗi can = Số lít nước mắm trong các can : số can

- Số can = Số lít nước mắm trong các can : Số nước mắm trong mỗi can

Lời giải chi tiết:

Ta có 20 x 5 = 100                   75 : 3 = 25                 32 : 2 = 16

Bài 6

Có 3 can rỗng và 3 thùng đang đựng một số lít nước mắm ( ghi ở mỗi thùng ). Chọn thùng nào để rót hết nước mắm từ thùng đó vào 3 can thì vừa đầy?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số lít nước mắm đựng trong 3 can

Bước 2: Chọn thùng nước mắm phù hợp

Lời giải chi tiết:

Số lít nước mắm đựng trong 3 can là

             18 x 3 = 54 (lít)

Vậy ta chọn thùng 54 lít để rót hết vào 3 can thì vừa đầy.

Vui học

Chị Hai cho 4 bạn 21 tờ giấy màu. Các bạn chia đều số tờ giấy đó như sau:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia trong mỗi trường hợp rồi chọn phương án của mình.

Lời giải chi tiết:

- Cách của Tuấn: Đưa lại chị Hai 1 tờ thì các bạn còn 20 tờ. Vậy mỗi bạn được 5 tờ. (Vì 20 : 4 = 5)

- Cách của Tuyết: Xin chị Hai thêm 3 tờ thì các bạn có 24 tờ. Vậy mỗi bạn được 6 tờ. (Vì 24 : 4 = 6)

Vậy cả hai cách đều có phép chia hết.

Fqa.vn
Bình chọn:
4.7/5 (468 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi