Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán - Hưng Yên năm 2023 - 2024 (Chính thức)

 • Toán Học

 • Lớp 9

 • 2023

 • Hưng Yên

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Đề thi liên quanĐáp án & đề thi tuyển sinh lớp 10 - Hưng Yên năm 2023-2024

 • Trích dẫn Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán - Hưng Yên năm 2023 - 2024 (Chính thức)

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KỲ THI TUYỀN SINH VÀO LỚP 10 THPT HƯNG YÊN   NĂM HỌC 2023 - 2024 Bài thi: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC   Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm 04 trang) Họ tên thí sinh   ................... Số báo danh   Mã đề 108 Câu 1: Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy r và đờờg ssnh / là A. 13πr2l.   B. 12πrl.   C. πrl.   D. 2πrl. Câu 2: Hệ phương trình   {x+y=1xy=1   có bao nhiêu nghiệm? A. Hai nghiệm.   B. Vô nghiệm.   C. Vô số nghiệm.   D. Một nghiệm. Câu 3: Điều kiện xác định của biểu thức   x+10   là B. x>10.   C. x10.   D. x<10. A. x10. Câu 4: Giá trị của   27   bằng B. 3.   C. 9.   D. -9. A. +3. Câu 5: Giá trị của   thỏa mãn   x=2   là B. x=2.   C. x=4.   D. x=2. A. x=4. Câu 6: Diện tích của mặt cầu có bán kính   r=2cm   băng A. 4πcm2.   B. 8πcm2.   C. 16πcm2.   D. 323πcm2. Câu 7: Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn? B. x22023=0.   C. x2x+1=0.   D. xx+1=0. A. x4+2x24=0. Câu 8: Cho tam giác ABCC uung tại   Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại B . Khẳng định nào sau đây đúng?   Khẳng định nào sau đây đúng? A. AB=AC.tanA.   B. AB=BC.tanA.   C. BC=AB.tanA.   D. BC=AC.tanA. Câu 9: Cho đường tròn (0;4cm) và đường thẳng α không có điểm chung với đường tròn. Gọi   a   không có điểm chung với đường tròn. Gọi   h   là khoảng cách từ O tới đường thẳng   khoảng cách từ 0 tới đường thẳng a..Khẳng định nào dưới đây đúng?   Khẳng định nào dưới đây đúng? A. h<4cm.   B. h<6cm.   C. h>4cm.   D. h=4cm. Câu 10: Cho hệ phương trình   {7x3y=114x+y=9   có nghiệm   (x;y).   TTổng   x+y   bằng A. =3.   B. -2.   C. 3.   D. 2. Câu 11: Đẳng thức nào sau đây đúng? A. sin500=cos400.   B. sin500=cot400.   C. sin500=tan400.   D. sin500=cos500. Câu 12: Tâm đương tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba đường nào trong tam giác đó? A. Ba đường trung tuyến.   B. Ba đường cao. C. Ba đường trung trực.   D. Ba đường phân giác trong. Câu 13: Phương trình   x5y=7   nhận cặp số nào sau đây là nghiệm? A. (0;1).   B. (3;2).   C. (2;4).   D. (1;2). Câu 14: Cho đường tròn tâm O có hai dây AB,CD không đi qua tâm, Biết rằng khoảng cách từ tâm O đến hai dây là bằng nhau. Kết luận nào sau đây là đúng? A. AB<CD.   B. AB=CD.   C. AB2<CD2.   D. AB>CD. Câu 15: Cho tam giác ABC vuông tại A4, đường cao AH , Hệ thức nào sau đây sai   Hệ thức nào sau đây sai? A. AH2=BH.CH.   B. 1AB2=1AC2+1AH2.   C. AB2=BH.BC.   D. AC2=BC.HC. Trang 1/4 - Mã đề 108

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi