A Closer Look 1 – Unit 9. Cities of the world – Tiếng Anh 6 – Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng

Bài 1

1. Fill each box with an adjective.

(Điền vào mỗi ô với một tính từ.)

rainy                friendly                tasty                old                exciting                helpful                delicious                sunny

 

Phương pháp giải:

- rainy: mưa

- friendly: thân thiện

- tasty: ngon

- old: cũ

- exciting: thú vị

- helpful: hữu ích

- delicious: ngon tuyệt

- sunny: nắng

Lời giải chi tiết:

- city - old, exciting (thành phố - cũ, thú vị)

- food - tasty, delicious (đồ ăn - ngon, ngon tuyệt)

- people - friendly, helpful (con người - thân thiện, hữu ích)

- weather - rainy, sunny (thời tiết - mưa, nắng)

 

Bài 2

2. Complete the sentences with the words in 1.

(Hoàn thành các câu với các từ trong bài 1.)

1. - What's the weather like in Sydney in summer? - It's ............ and dry.

2. I love the...............  buildings in Edinburgh. I feel that they can tell stories.

3. There are so many things to do in New York. It's very ............. .

4. The people in my city are  ............. and helpful.

5. Ha Noi is famous for its ..............  street food.

 

Phương pháp giải:

- rainy: mưa

- friendly: thân thiện

- tasty: ngon

- old: cũ

- exciting: thú vị

- helpful: hữu ích

- delicious: ngon tuyệt

- sunny: nắng

Lời giải chi tiết:

1. sunny2. old3. exciting4. friendly5. delicious/tasty

1. What's the weather in Sydney in summer? - It's sunny and dry.

(Thời tiết ở Sydney vào mùa hè như thế nào? - Trời nắng và khô.)

2. I love the old buildings in Edinburgh. I feel that they can tell stories.

(Tôi yêu những tòa nhà cổ kính ở Edinburgh. Tôi cảm thấy rằng họ có thể kể những câu chuyện.)

3.There are so many things to do in New York. It's very exciting.

(Có quá nhiều thứ để làm ở New York. Nó rất thú vị.)

4. The people in my city are friendly and helpful.

(Người dân trong thành phố của tôi rất thân thiện và hữu ích)

5.Ha Noi is famous for its delicious / tasty street food.

(Hà Nội nổi tiếng với những món ăn đường phố ngon.)

Bài 3

3. Write the words/phrases below under the correct pictures.

(Viết các từ / cụm từ bên dưới dưới các hình ảnh đúng.)

stall                                street food                                 palace                               floating market

 

Phương pháp giải:

- stall: ngăn cản

- street food: thức ăn đường phố

- palace: cung điện

- floating market: chợ nổi

Lời giải chi tiết:

1. palace

2. floating market

3. street food

4. stall

Bài 4

4. Listen and write the words in the correct column. Then listen and repeat.

(Nghe và viết các từ vào đúng cột. Sau đó nghe và lặp lại.)


 

boat               house               town               tower               postcard               crowded               coast               pagoda

/əʊ/

/aʊ/

-

-

-

-

-

-

 

Lời giải chi tiết:

/əʊ/

/aʊ/

boat /bəʊt/ 

house /hs/ 

postcard /ˈpəʊstkɑːd/ 

town /tn/ 

coast /kəʊst/ 

crowded /ˈkrdɪd/ 

pagoda /pəˈɡəʊdə/ 

tower /ˈtə(r)/ 

 

Bài 5

5: Listen and repeat. Pay attention to the underlined words.

(Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến những từ được gạch chân.)


1. The town is crowded at the weekend.

(Thị trấn cuối tuần đông đúc.)

2. There's lots of snow in Tokyo in winter.

(Có rất nhiều tuyết ở Tokyo vào mùa đông.)

3. It’s very cold on the boat.

(Trên thuyền rất lạnh.)

4. He's running around the house.

(Anh ấy đang chạy quanh nhà.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Fqa.vn
Bình chọn:
4.8/5 (19 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi