Câu 14.a, 14.b phần bài tập bổ sung – Trang 45 Vở bài tập Vật lí 9

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
14.a.
14.b.

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
14.a.
14.b.

14.a.

Một bàn là ghi 550W - 110V được mắc nối tiếp với một bóng đèn có ghi 60W-110V vào mạch điện có hiệu điện thế 220V.

a) Tính điện trở của bàn là và bóng đèn khi nó hoạt động bình thường?

b) Coi điện trở của bóng đèn và bàn là là không đổi, tính cường độ dòng diện đi qua mạch.

c) Tính công suất thực tế của bàn là và bóng đèn khi đó.

Phương pháp giải:

- điện trở mạch nối tiếp \({R_{td}} = {R_1} + {R_2}\)

- định luật Ôm \(I = \dfrac{U}{R}\)

- công suất \(P = \dfrac{{{U^2}}}{R}\) 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bàn là: \(550W - 110V\)

Bóng đèn: \(60W - 110V\)

\(U = 220V\)

a) \({R_d}\) ; \({R_{bl}}\)  

b) \(I = ?\)

c) \({P_d}\) ; \({P_{bl}}\) = ?

Lời giải:

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ và bàn là khi nó hoạt động bình thường lần lượt là:

\({R_1} = \dfrac{{U_d^2}}{{{P_d}}} = \dfrac{{{{110}^2}}}{{60}} = \dfrac{{605}}{3}\Omega \) 

và \({R_2} = \dfrac{{U_{bl}^2}}{{{P_{bl}}}} = \dfrac{{{{110}^2}}}{{550}} = 22\Omega \) 

b) Bàn là và đèn mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của mạch:

\({R_{12}} = {R_1} + {R_2} = 22 + \dfrac{{605}}{3} = \dfrac{{671}}{3}\Omega \)

Khi đó cường độ dòng điện đi qua mạch là:

\(I = \dfrac{U}{{{R_{12}}}} = \dfrac{{220}}{{\dfrac{{671}}{3}}} = \dfrac{{60}}{{61}}A\) 

c) Công suất thực tế của bàn là và bóng đèn khi đó lần lượt là:

\({P_d} = {I_2}.{R_1} = 21,3W\)

\({P_{bl}} = {I_2}.{R_2} = 216,4W\)

14.b.

Hai bóng đèn có công suất định mức là 40W và 60W, có hiệu điện thế định mức như nhau và được mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức. Tính công suất của các bóng đèn khi đó ?

Phương pháp giải:

- điện trở mạch nối tiếp \({R_{td}} = {R_1} + {R_2}\)

- định luật Ôm \(I = \dfrac{U}{R}\)

- công suất \(P = \dfrac{{{U^2}}}{R}\) 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt: 

\({P_{dm1}} = 40W;{P_{dm2}} = 60W\)

\(U = {U_{dm1}} = {U_{dm2}};{P_1} = ?;{P_2} = ? \) 

Lời giải:

Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1 và Đ2 lần lượt là:

\({R_1} = \dfrac{{U_{dm1}^2}}{{{P_{dm1}}}} = \dfrac{{{U^2}}}{{40}}(\Omega )\)

\({R_2} = \dfrac{{U_{dm2}^2}}{{{P_{dm2}}}} = \dfrac{{{U^2}}}{{60}}(\Omega ) \) 

Hai đèn Đ1 nối tiếp với Đ2 thì điện trở tương đương của mạch: 

\({R_{12}} = {R_1} + {R_2} = \dfrac{{{U^2}}}{{40}} + \dfrac{{{U^2}}}{{60}}\)

\(= \dfrac{{{U^2}}}{{24}}(\Omega ) \) 

Khi đó cường độ dòng điện đi qua mạch là:

\(I = \dfrac{U}{{{R_{12}}}} = \dfrac{U}{{\dfrac{{{U^2}}}{{24}}}} = \dfrac{{24}}{U}(A) \)

Vì các đèn mắc nối tiếp nên \(I = {I_1} = {I_2}\)

Công suất của các bóng đèn khi đó lần lượt là: 

\({P_1} = {I^2}.{R_1} = \dfrac{{{{24}^2}}}{{{U^2}}}.\dfrac{{{U^2}}}{{{{40}^2}}} = 14,4W\) 

\({P_2} = {I^2}.{R_2} = \dfrac{{{{24}^2}}}{{{U^2}}}.\dfrac{{{U^2}}}{{{{60}^2}}} = 9,6W\)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi