Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (1 điểm):

Công thức phân tửCa(HCO3)2NaHCO3NaClOKMnO4
Gọi tênCanxi cacbonatNatri hidrocacbonatNatri hipocloratKali pemanganat
 (1)(2)(3)(4)

Các chất gọi tên đúng là:

A.(1), (2), (3).

B.(1), (2), (4).

C.(1), (3), (4).

D.(2), (4).

Câu 2 (1 điểm): Cho sơ đồ:

\(C{O_2}( + {\rm{dd}}NaOH(1)) \to NaHC{O_3}( + {H_2}C{O_3}(2)) \)\(\,\to N{a_2}C{O_3}( + {\rm{dd}}HCl(3)) \to NaHC{O_3}\)

Trong 3 vị trí trên, chất phản ứng ở vị trí nào sai?

A.(2)                                        B.(3)

C.(1)                                        D.(1) và (2).

Câu 3 (2 điểm): Phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất của NaHCO3?

\(\eqalign{  & (1)NaHC{O_3} + NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O  \cr  & (2)2NaHC{O_3} \to N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O({t^0})  \cr  & (3)NaHC{O_3} + Ca{(OH)_2} \to N{a_2}C{O_3} + CaC{O_3} + {H_2}O  \cr  & (4)2NaHC{O_3} + CaC{l_2} \to Ca{(HC{O_3})_2} + 2NaCl. \cr} \)

A.(2), (3), (4).

B.(1), (3), (4).

C.(1), (2), (4).

D.(1), (2), (3).

Câu 4 (1 điểm): Có các chất bột màu trắng: Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaCl. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết từng chất?

A.Nước, dung dịch HCl.

B.Nước, dung dịch CaCl2, dung dịch HCl.

C.Dung dịch HCl, dung dịch CaCl2.

D.Dung dịch Ca(OH)2.

Câu 5 (1 điểm): Cho các phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & C{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{\(\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}\)}} {H_2}C{O_3}(1)  \cr  & CaC{O_3} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O(2) \cr} \)

Các phát biểu sau phát biểu nào đúng?

A.Phương trình (1) chứng tỏ axit H2CO3 là axit không bền. Phương trình (2) chứng tỏ axit H2CO3 có tính axit yếu hơn axit HCl.

B. Phương trình (1) nói lên axit H2CO3 là axit 2 nấc.

C. Phương trình (2) nói lên CaCO3 là muối tan được trong nước.

D. Phương trình (2) có thể xảy ra theo chiều ngược lại.

Câu 6 (1 điểm): CO2 và SiO2 có điểm giống nhau là cùng

A.tác dụng với kiềm và oxit bazo.

B.tác dụng với nước.

C.tác dụng với dung dịch muối.

D.được dùng để chữa cháy.

Câu 7 (1 điểm): Phương trình hóa học nào sau đây không dùng để sản xuất thủy tinh?

\(\eqalign{  & A,CaC{O_3} \to CaO + C{O_2}({t^0})  \cr  & B.CaO + Si{O_2} \to CaSi{O_3}({t^0})  \cr  & C.N{a_2}C{O_3} + Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_3} + C{O_2}({t^0})  \cr  & D.Si + {O_2} \to Si{O_2}({t^0}) \cr} \)

Câu 8 (2 điểm): Khối lượng KHCO3 thu được khi sục 6,72 lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch KOH 1M là (K = 39, O = 16, C = 12, H = 1)

A.20 gam                                B.10 gam

C.30 gam                                 D.40 gam.

Lời giải chi tiết

1.Đáp án

Câu12345678
Đáp ánDADBAADA

2.Lời giải

Câu 1: (D)

Ca(HCO3)2: canxi hidrocacbonat.

Câu 2: (A)

Vị trí (2): là nhiệt phân hay với tác dụng với NaOH.

Câu 3: (D)

Phản ứng (4) 2NaHCO3 + CaCl2 \(\to\) Ca(HCO3)2 + 2NaCl.

Không xảy ra vì Ca(HCO3)2 và NaCl đều là những chất tan được trong nước.

Câu 4: (B)

Chất không tan trong nước là CaCO3.

Dung dịch CaCl2 nhận ra Na2CO3 do tạo ra kết tủa CaCO3

\(N{a_2}C{O_3} + CaC{l_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + 2NaCl\)

Dùng dung dịch HCl nhận ra được NaHCO3 do có hiện tượng sủi bọt.

\(NaHC{O_3} + {\rm{ }}HCl{\rm{ }} \to {\rm{ }}NaCl + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Còn lại là NaCl.

Câu 5: (A)

\(C{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{\(\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}\)}} {H_2}C{O_3}(1)\)

Nghĩa là có sự phân hủy H2CO3.

\(CaC{O_3} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O(2)\)

Axit H2CO3 bị axit HCl đẩy ra khỏi muối CaCO3.

Câu 6: (A)

SiO2 không tác dụng với nước. Không tác dụng với dung dịch muối, không dùng để chữa cháy.

Câu 7: (D)

Si + O2 \(\to\) SiO2 (t0) không dùng trong sản xuất thủy tinh.

Câu 8: (A)

\(\eqalign{  & {n_{C{O_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3mol  \cr  & {n_{KOH}} = 0,4mol \Rightarrow 1 < {{{n_{KOH}}} \over {{n_{C{O_2}}}}} < 2 \cr} \)

Nên phản ứng tạo 2 muối:

\(\eqalign{  & C{O_2} + KOH \to KHC{O_3}  \cr  & C{O_2} + 2KOH \to {K_2}C{O_3} + {H_2}O \cr} \)

Gọi x, y lần lượt là số mol của KHCO3, K2CO3.

Thì \({n_{C{O_2}}} = x + y = 0,3\)  và \({n_{KOH}} = x + 2y = 0,4.\)

Giải ta được \(y = 0,1\) mol, \(x = 0,2\) mol \(\Rightarrow {m_{KHC{O_3}}} = 0,2.100 = 20gam.\)

 

 

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi