D.Reading - Unit 8 - SBT Tiếng Anh 6

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Read the following passage and fill each blank with a suitable word.

(Đọc bài đọc sau và điền vào chỗ trống một từ thích hợp)

There are two main kinds of sports: (1) _______ sports and individual sports. Team sports (2) _______ such sports as baseball, basketball and volleyball. Team sports require two separate teams. The teams play (3) _______ each other. They compete against each other in order to get the best score. (4) _______ example, in a football game, if team A gets 4 points and team B (5) _______ 2 points, team A wins the game. Team sports are sometimes called competitive sports.

Phương pháp giải:

1. Team + sport (n.p): Thể thao đồng đội

2. Team sports (số nhiều) + are

3. against (v): thi đấu

4. For + example : ví dụ

5. get (v): giành được

Tạm dịch: 

Có hai loại thể thao chính: thể thao đồng đội và thể thao cá nhân. Các môn thể thao đồng đội là các môn thể thao như bóng chày, bóng rổ và bóng chuyền. Các môn thể thao đồng đội yêu cầu hai đội riêng biệt. Các đội chơi với nhau. Họ thi đấu với nhau để giành được điểm số cao nhất. Ví dụ, trong một trò chơi bóng đá, nếu đội A giành được 4 điểm và đội B giành được 2 điểm, đội A chiến thắng trò chơi. Các môn thể thao đồng đội đôi khi được gọi là các môn thể thao cạnh tranh.

Lời giải chi tiết:

1. team

2. are

3. against

4. for

5. gets

Bài 2

2. Choose the correct answer A, B, or C for each gap to complete the passage.

(Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành bài đọc)

My favourite sports star is Michael Jordan. He was a famous basketball player in American National Basketball Association (NBA). He (1) _______ 15 seasons in the NBA, winning six championships with the Chicago Bulls. The NBA website writes: “... Michael Jordan is the greatest basketball player (2) _______all time.”

The spirit of Michael Jordan (3) _______ that he never gave up. It may be one of the secrets of the success for Michael Jordan. Such a spirit makes a difference in our lives, so we (4) _______ try our best if we want to be successful. He is also a very (5) _______ and generous person because he uses his money to help those who need his help.

1. A. played  B. did       C. took

2. A. in         B. on        C. of

3. A. was      B. had       C. made

4. A. could    B. should   C. may

5. A. fine      B. nice       C. well

Lời giải chi tiết:

1.A

2.C

3.A

4.B

5.B

Tạm dịch: 

Ngôi sao thể thao yêu thích của tôi là Michael Jordan. Anh là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trong Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA). Anh đã chơi 15 mùa giải tại NBA, giành được sáu chức vô địch với Chicago Bulls. Trang web NBA viết "... Michael Jordan là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại."

Tinh thần của Michael Jordan là anh ấy không bao giờ bỏ cuộc. Đó có thể là một trong những bí quyết thành công của Michael Jordan. Tinh thần như vậy tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta, vì vậy chúng ta nên cố gắng hết sức nếu chúng ta muốn thành công. Anh ấy cũng là một người rất tốt bụng và hào phóng vì anh ấy dùng tiền của mình để giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ của anh ấy.

Bài 3

3. Read the following passage and choose the best answer to each of the questions. 

(Đọc bài đọc sau và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi)

Rebecca Stevens was the first woman to climb Mount Everest. Before she went up the highest mountain in the world, she was a journalist and lived in south London.

In 1993, Rebecca left her job and her family and travelled to Asia with some other climbers. She found that life on Everest is very difficult. “You must carry everything on your back,” she explained, “so you can only take things that you will need. You can’t wash on the mountain, and in the end I didn’t even take a toothbrush. I am usually a clean person but there is no water, only snow. Water is very heavy so you only take enough to drink!”

Rebecca became famous when she reached the top of Mount Everest on May 17, 1993. After that, she wrote a book about the trip, and people often asked her to talk about it. She got a new job too, on a science programme on television.

1. Where was Rebecca Stevens from?

A. England                           B. Asia                C. Everest                         D. The South

2. Before she climbed Everest, Rebecca Stevens was a _______. 

A. climber                            B. journalist         C. traveller                        D. scientist

3. Why did Rebecca Stevens become famous?

A. She left her job and her family and travelled to Asia. 

B. She found that life on Everest is very difficult.

C. She got a new job on television.

D. She was the first woman to climb Mount Everest.

4. Life on Everest is very difficult because _______.

A. it is very high                                                 B. you can’t take things with you 

C. there is no water there                                  D. there are no toothbrushes

5. After 1993, Rebecca had a _______.

A. new book                         B. new job           C. programme                   D. television

Lời giải chi tiết:

1A

2B

3D

4C

5B

Tạm dịch:

Rebecca Stevens là người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest. Trước khi lên đỉnh núi cao nhất thế giới, cô là một nhà báo và sống ở phía nam London.

Năm 1993, Rebecca rời bỏ công việc và gia đình của mình để đến châu Á cùng với một số nhà leo núi khác. Cô nhận thấy rằng cuộc sống trên Everest rất khó khăn. “Bạn phải mang mọi thứ trên lưng,” cô giải thích, “vì vậy bạn chỉ có thể lấy những thứ mà bạn cần. Bạn không thể tắm trên núi, và cuối cùng tôi thậm chí không lấy bàn chải đánh răng. Tôi thường là một người sạch sẽ nhưng không có nước, chỉ có tuyết. Nước rất nặng nên bạn chỉ uống đủ uống thôi! ”

Rebecca trở nên nổi tiếng khi cô lên đến đỉnh Everest vào ngày 17 tháng 5 năm 1993. Sau đó, cô viết một cuốn sách về chuyến đi, và mọi người thường hỏi cô về nó. Cô ấy cũng có một công việc mới, trong một chương trình khoa học trên truyền hình.

 

1. Where was Rebecca Stevens from? (Rebecca Stevens đến từ đâu?)

 A. England (Anh)     

 B. Asia(châu Á)      

 C. Everest (núi Everest)     

 D. The South (phía Nam)

2. Before she climbed Everest, Rebecca Stevens was a _______. (Trước khi leo núi Everest, Rebecca Stevens đã là_________)

 A. climber (nhà leo núi)

 B. journalist (nhà báo)       

 C. traveller (người đi du lịch)

 D. scientist (nhà khoa học)

3. Why did Rebecca Stevens become famous? (Tại sao Rebecca Stevens trở nên nổi tiếng?)

A. She left her job and her family and travelled to Asia. (Cô ấy rời bỏ công việc và gia đình và du lịch châu Á)

B. She found that life on Everest is very difficult. (Cô ấy phát hiện rằng cuộc sống ở Everest rất khó khăn)

C. She got a new job on television.(Cô ấy có được công việc mới mới trên truyền hình.)

D. She was the first woman to climb Mount Everest.(Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên leo đỉnh núi Everest.)

4. Life on Everest is very difficult because _______. (Cuộc sống trên Everest rất khó khăn vì___________)

 A. it is very high (nó rất cao)                                               

 B. you can’t take things with you (bạn không thể mang theo thứ gì)

C. there is no water there (không có nước ở đây)                                  

D. there are no toothbrushes (không có bàn chải đánh răng)

5. After 1993, Rebecca had a _______. (Sau năm 1993, Rebecca đã có_______)

A. new book (quyển sách mới)

B. new job (công việc mới)

C. programme (chương trình)               

D. television (TV)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi