VBT TOÁN 5 - TẬP 1

Bài 33 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

 a) Gạch dưới phần nguyên của mỗi số thập phân (theo mẫu) :

\(\underline {85} ,72;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,91,25;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8,50;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(365,9;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,87\)

b) Gạch dưới phần thập phân của mỗi số thập phân (theo mẫu) :

\(2,\underline {56} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8,125;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,69,05;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(0,07;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,001\)

Phương pháp giải:

- Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên.

- Những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\underline {85} ,72;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline {91} ,25;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline 8 ,50;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(\underline {365} ,9;\,\,\,\,\,\,\,\,\underline 0 ,87\)

b)  \(2,\underline {56} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8,\underline {125} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,69,\underline {05} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\) \(0,\underline {07} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,\underline {001} \)

Bài 2

Thêm dấu phẩy để có số thập phân với phần nguyên gồm ba chữ số :

 5 9 7 2  ;          6 0 5 0 8  ;         2 0 0 7 5  ;         2 0 0 1

Phương pháp giải:

Đếm từ bên trái được ba chữ số thì đánh dấu phẩy vào sau chữ số thứ ba để phân cách phần nguyên và phần thập phân. 

Lời giải chi tiết:

597,2  ;                 605,08  ;                200,75  ;               200,1

Bài 3

Viết hỗn số thành số thập phân (theo mẫu) :

a) \( \displaystyle 3{1 \over {10}}\,\, = \,3,1\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;8{2 \over {10}} =...;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)  \( \displaystyle61{9 \over {10}} = ...\)

b) \( \displaystyle 5{{72} \over {100}} = ...;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;19{{25} \over {100}} = ...;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)   \( \displaystyle80{5 \over {100}} = ...\)

c) \( \displaystyle 2{{625} \over {1000}} = ...;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;88{{207} \over {1000}} = ...;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)  \( \displaystyle70{{65} \over {1000}} = ...\)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu khác.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle 3{1 \over {10}}\,\, = \,3,1\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad 8{2 \over {10}} = 8,2\);                         \(\displaystyle 61{9 \over {10}} = 61,9\)

b) \( \displaystyle 5{{72} \over {100}} = 5,72;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\)\( \displaystyle 19{{25} \over {100}} = 19,25\) ;              \(\displaystyle80{5 \over {100}} = 80,05\)

c) \( \displaystyle 2{{625} \over {1000}} = 2,625\,\,\,;\,\,\,\,\,\;\;\;\)\( \displaystyle  88{{207} \over {1000}} = 88,207\) ;           \(\displaystyle70{{65} \over {1000}} = 70,065\)

Bài 4

Chuyển số thập phân thành phân số thập phân :

a) \(0,5 = .....\) ;                \(0,92 = .....\) ;                \(0,075 = .....\)

b) \(0,4 = .....\) ;                \(0,04 = .....\) ;                \(0,004 = .....\)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm về số thập phân để viết các số thập phân sau thành phân số thập phân.

Chẳng hạn \(0,1=\dfrac{1}{10}\). Ta làm tương tự với các câu khác.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle 0,5 = {5 \over {10}}\) ;                    \(\displaystyle0,92{\rm{ }} = {\rm{ }}{{92} \over {100}}\) ;                  \(\displaystyle0,075{\rm{  = }}{{75} \over {1000}}\)

b) \(\displaystyle 0,4 = {4 \over {10}}\);                     \(\displaystyle 0,04{\rm{ }} = {\rm{ }}{{4} \over {100}}\);                   \(\displaystyle0,004{\rm{  = }}{{4} \over {1000}}\)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi