VBT TOÁN 5 - TẬP 1

Bài 41 : Luyện tập

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 71m 3cm = ..... m                                    b) 24dm 8cm = ..... dm

c) 45m 37mm = ..... m                                 d) 7m 5mm = ..... m

Phương pháp giải:

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Ví dụ : \(71m\;3cm = 71\dfrac{{3}}{{100}}m = 71,03m\).

Làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 71m 3cm =  71,03 m                              b) 24dm 8cm = 24,8 dm

c) 45m 37mm = 45,037 m                          d) 7m 5mm = 7,005 m

Bài 2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 

Mẫu: 217cm = 2,17m

Cách làm:

217cm = 200cm + 17cm = 2m 17cm = \( \displaystyle 2{{17} \over {100}}\)m = 2,17m

a) 432cm = ..... m                                      b) 806cm = ..... m

c) 24dm = ..... m                                        d) 75cm = ..... dm

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

+) 432cm = 400cm + 32cm = 4m 32cm = \( \displaystyle 4{{32} \over {100}}\)m = 4,32m

+) 806cm = 800cm + 6cm = 8m 6cm = \( \displaystyle 8{6 \over {100}}\)m = 8,06m

+) 24dm = 20dm + 4dm = 2m 4dm = \( \displaystyle 2{4 \over {10}}\)m = 2,4m      

+) 75cm = 70cm + 5cm = 7dm 5cm = \( \displaystyle 7{5 \over {10}}\)dm = 7,5dm

Vậy ta có kết quả như sau :

a) 432cm = 4,32m                                      b) 806cm = 8,06m

c) 24dm = 2,4m                                          d) 75cm =7,5dm

Bài 3

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 417m = ..... km                              b) 4km 28m = .... km

c) 7km 5m = ...... km                                 d) 216m = ..... km

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị mét và ki-lô-mét: \(1km=1000m\), hay \(1m=\dfrac{1}{1000}km\) để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Ví dụ : a) \( 8km \;417m= 8 \dfrac {417}{1000} km = 8,417km\).

Các câu khác làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

a) 8km 417m = 8,417km                            b) 4km 28m = 4,028km

c) 7km 5m = 7,005km                                d) 216m = 0,216km

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 21,43m = ... m ... cm                              b) 8,2dm = ... dm ... cm

c) 7,62 km = ...... m                                    d) 39,5km = ....... m

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dạng số thập phân dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dạng số đo đề bài yêu cầu. 

Lời giải chi tiết:

a) 21,43m = 21 \( \displaystyle {{43} \over {100}}\)m = 21m 43cm.

b) 8,2dm = 8\( \displaystyle {{2} \over {10}}\)dm =  8dm 2cm

c) 7,62 km = 7\( \displaystyle {{62} \over {100}}\)km = 7\( \displaystyle {{620} \over {1000}}\)km = 7km 620m = 7620m

d) 39,5km = 39\( \displaystyle {{5} \over {10}}\)km = 39\( \displaystyle {{500} \over {1000}}\)km = 39km 500m = 39 500m

Vậy ta có kết quả như sau :

a) 21,43m = 21m 43cm                              b) 8,2dm = 8dm 2cm

c) 7,62 km = 7620m                                  d) 39,5km = 39 500m

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi