VBT TOÁN 5 - TẬP 1

Bài 51 : Luyện tập

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(23,75 + 8,42 + 19,83\)                  \(48,11 + 26,85 + 8,07\)                 \(0,93 + 0,8 + 1,76\)

Phương pháp giải:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 63, 64 Bài 51: Luyện tập

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = .....................

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = .................

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = .....................

Phương pháp giải:

 Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 2,96 + 4,58 + 3,04

    = 4,58 + (2,96 + 3,04)

    = 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4

    = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

    = 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77

    = (4,77 + 2,23) + 8,69

    = 7 + 8,69 = 15,69

Bài 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>;\, <;\, =)\) : 

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{..............}\,\;.....\,\;8,32 \cr 
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{................}\,\;.....\,\;\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{...............} \cr 
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{.............}\,\;\;\;.....\,\;\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{..............} \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{8,23}\,\,\,\,\, < \,\,\,8,32 \cr 
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{13,33}\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{13,33} \cr 
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{20,3}\,\,\,\,\,\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{19,55} \cr} \)

Bài 4

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

- Tìm số vải bán ngày thứ hai = số vải bán ngày thứ nhất + 4,6m.

- Tìm số vải bán ngày thứ ba = (số vải bán ngày thứ nhất + số vải bán ngày thứ hai) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: 32,7 m

Ngày thứ hai: 4,6 m

Ngày thứ ba: Trung bình cộng số mét vải bán trong hai ngày đầu

Ngày thứ ba: .... m ?

Bài giải

 Ngày thứ hai cửa hàng bán số mét vải là :

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Ngày thứ ba cửa hàng bán số mét vải là :

(32,7 + 37,3) : 2 = 35 (m) 

                                  Đáp số: 35m.

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi