VBT TOÁN 5 - TẬP 1

Bài 81 : Luyện tập chung

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(128 : 12,8\)                            \(285,6 : 17\)                          \(117,81 : 12,6\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc về phép chia số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 99, 100 Bài 81: Luyện tập chung

Bài 2

Tính : 

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 × 2

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 × 2

    = 53,9 : 4 + 45,64

    = 13,475 + 45,64

    = 59,115

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

    = 21,56 : 9,8 – 0,177

    = 2,2 – 0,177

    = 2,023

Bài 3

Năm 2003 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2008 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8,5 tấn thóc.

a) Hỏi so với năm 2003, năm 2008 số thóc mà gia đình bác Hòa thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) Nếu so với năm 2008, năm 2013 số thóc cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì năm 2013 gia đình bác Hòa thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương của hai số , nhân thương vừa tìm được với  100 rồi viết kí hiệu % vào bên phải.

- Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100. 

Lời giải chi tiết:

a) Số tấn thóc tăng thêm (từ năm 2003 đến năm 2008) là :

8,5 – 8 = 0,5 (tấn)

Số phần trăm tăng lên là :

0,5 : 8 = 0,0625 = 6,25%

b) Số tấn thóc tăng thêm (từ năm 2008  đến năm 2013) là :

 8,5 × 6,25 : 100 = 0,53125 (tấn)

Số tấn thóc thu hoạch năm 2013 là :

0,53125 + 8,5 = 9,03125 (tấn)

                          Đáp số: a) 6,25%

                                      b) 9,03125 tấn.

Bài 4

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

Một người bán hàng bỏ ra 80 000 đồng tiền vốn và bị lỗ 6%.

Để tính số tiền lỗ ta phải tính :

A. 80 000 : 6                                              B. 80 000 × 6

C. 80 000 : 6 × 100                                    D. 80 000 × 6 : 100

Phương pháp giải:

Để tìm số tiền lỗ ta có thể lấy 80 000 chia cho 100 rồi nhân với 6.

Hoặc lấy 80 000 nhân với 6 rồi chia cho 100. 

Lời giải chi tiết:

Theo đề bài, số tiền lỗ bằng 6% của 80 000 đồng.

Để tìm số tiền lỗ ta có thể lấy 80 000 chia cho 100 rồi nhân với 6.

Hoặc lấy 80 000 nhân với 6 rồi chia cho 100. 

Chọn D.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi