Tiếng Anh 10 Unit 4 4.8 Speaking

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Imagine you are visiting London. Discuss which of these activities you would like to do. Give reasons for your answers. 

(Hãy tưởng tượng bạn đang đến thăm London. Thảo luận về những hoạt động bạn muốn thực hiện. Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.)

SIX OF THE BEST THINGS TO DO IN LONDON

London by speedboat

 • 7 days a week, all year 

 • Suitable for all ages! 

 • £35 for 50 minutes 

Shopping 

 • Oxford Street shops: 8.30 a.m.-9.00 p.m., Sun 11.30 a.m.-6.00 p.m. 

 • Camden Market: Clothes, music, souvenirs. 10.00 a.m.-6.00 p.m. every day 

The London Eye 

Get the best view of London. 

 • 10.00 a.m.-9.00 p.m. every day 

 • Adult: £19, 15 and under: £10 

The London Dungeon

Prepare to be scared! 

 • Tours from £20 

 • 10.00 a.m.-4.00 pm. on Mon,Tue, Wed, Fri, 10.00 a.m.-5.00p.m. on Sun, 10.00 a.m.-6.00 p.m. on Sat, 11.00 a.m.-4.00 p.m. on Thur 

Shakespeare's Globe Theatre

 • Experience Romeo and Juliet in Shakespeare's own theatre! 

 • Tickets: £20-£45 

 • Standing tickets from £5 only 

Madame Tussauds 

Come and see the Royal Family! 

 • 9.00 a.m.-6.00 p.m. every day 

 • Adult: £30 – save 50% when you book online 

Lời giải chi tiết:

I’m going to see the city by speedboat in London and then i will go for shopping.

I will go to the Shakespeare's Globe Theatre because I love classical music and comedy.


Bài 2

2. Listen to Marcus and Ann. What do they decide to do? Which activities do they reject and why? 

(Hãy lắng nghe Marcus và Ann. Họ quyết định làm gì? Họ từ chối những hoạt động nào và tại sao?)

Bài 3

 

3. Listen again and tick the expressions you hear. 

(Nghe lại và đánh dấu vào những cách diễn đạt bạn nghe được.)

 

SPEAKING FOCUS

Making suggestions

Agreeing with suggestionsDisagreeing with suggestions

Do you fancy (going) ...?

Let's (go) ... How about (going) ...?

We could (go) ...

(I think) we should (go) ...

What about (going) ...?

Why don't we (go)...?

 

(That's a good / great idea!

(That) sounds good / great!

Why not!

 

(I'm sorry) I'm not keen on ... 

I don't really like ... 

I'd rather (go)... 

I'm not sure about that. Let's (go) ... instead. 

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đưa ra lời đề nghịĐồng ý với các đề xuấtKhông đồng ý với các đề xuất

Bạn có thích (đi) ...?

Hãy (đi) ... Còn (đi) ... thì sao?

Chúng ta có thể đi) ...

(Tôi nghĩ) chúng ta nên (đi) ...

Còn (đi) ... thì sao?

Tại sao chúng ta không (đi) ...?

 

Đó là một ý tưởng hay / tuyệt vời!

(Điều đó) nghe tốt / tuyệt vời!

Tại sao không!

 

(Tôi xin lỗi) Tôi không quan tâm đến ...

Tôi không thực sự thích ...

Tôi muốn đi)...

Tôi không chắc về điều đó. Hãy (đi) ... thay vào đó.

Bài 4

4. Complete each expression in the dialogue with an appropriate word from the SPEAKING FOCUS. Then listen and check. 

(Hoàn thành mỗi cách diễn đạt trong đoạn hội thoại bằng một từ thích hợp từ NÓI TRỌNG TÂM. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra.)

A: Do you fancy 1______ to the cinema tonight? 

B: That's a good 2_____! What do you want to see? 

A: The new film with Jennifer Aniston. 

B: Oh no, I'm not 3________ romantic comedies. I'd 4________ see an action film.

A: Okay, let's see the new James Bond 5______.

B: Great. How 6______having a burger before we go? 

A: Why 7________ ! We 8____try that new burger bar in town. 

Bài 5

5. Work in pairs. You are planning a day out in Đà Nẵng. Look at the tourist information. Follow the prompts below to prepare a dialogue. Use the SPEAKING FOCUS to help you.

(Làm việc theo cặp. Bạn đang lên kế hoạch cho một ngày đi chơi ở Đà Nẵng. Nhìn vào thông tin du lịch. Làm theo lời nhắc bên dưới để chuẩn bị đối thoại. Sử dụng NÓI TẬP TRUNG để giúp bạn.)

A: Suggest an activity for the morning. 

B: Agree and suggest something for the afternoon. 

A: Disagree and suggest something different for the afternoon. 

B: Disagree and suggest something else for the afternoon. 

A: Agree and suggest something for the evening. 

B: Agree. 

Ngũ Hành Sơn 7:00 - 17:00 

Sơn Trà Peninsula – Mỹ Khê Beach 

9:00 - 23:00 

The Museum of Chăm Sculpture 

7:00 - 17:00 

Hàn Market 

6:00 – 19:00 

Lời giải chi tiết:

A: Do you fancy going to the Ngu Hanh Son for the morning?

B: Oh, that’s great. How about having a rest at Son Tra Peninsula - My Khue Beach for the afternoon?

A: I don’t really like the beach. How about having a trip to The Museum of Cham Sculpture.

B: I’m not sure about that. why don’t we go to the Han Market instead.

A: That sounds good.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi