9.5 Grammar - Unit 9 - SHS English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

Have something done

(hoàn thành điều gì)

I can understand and use the structure "have something done".

(Tôi có thể hiểu và sử dụng cấu trúc "have something done".)

1. Nội dung câu hỏi 

In pairs, read the text and guess the correct answers.

BURGLARY: THE FACTS

According to statistics, the highest number of burglaries happen to 1terraced / detached/ semi-detached houses, 2halfway down a street I at the end of a street / in the countryside with a 3purple/brown/ green door and the number 488/66/13.

 

2. Phương pháp giải

Theo cặp, đọc văn bản và đoán câu trả lời đúng.

 

3. Lời giải chi tiết

Tạm dịch:

Theo thống kê, số lượng vụ trộm xảy ra nhiều nhất đối với nhà liền kề / biệt lập/ nhà liền kề, lưng chừng phố/ cuối phố / ở quê có ô cửa xanh/ tím/ nâu và biển số 88/66/13.

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen to Judy and Mike's story and check your answers to Exercise 1. Are Judy and Mike going to move house?

 

2. Phương pháp giải

Nghe câu chuyện của Judy và Mike và kiểm tra câu trả lời của bạn cho Bài tập 1. Judy và Mike sắp chuyển nhà phải không?

 

3. Lời giải chi tiết

HS nghe và thực hành trên lớp

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi 

Listen again and number the pictures in the correct order.

 

         A. Judy and Mike had a wall built.

         B. They had the door painted green.

         C. They're going to have the house number changed.

         D. They had the locks changed.

         E. They had a sign about their dog put on the gate.

 

2. Phương pháp giải

Nghe lại và đánh số các bức tranh theo đúng thứ tự.

 

3. Lời giải chi tiết

Tạm dịch:

A. Judy và Mike đã xây dựng một bức tường.

B. Họ sơn cửa màu xanh lá cây.

C. Họ sẽ thay đổi số nhà.

D. Họ đã thay ổ khóa.

E. Họ đã có một dấu hiệu về con chó của họ đặt trên cổng.

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi 

Read the GRAMMAR FOCUS. Did Judy and Mike make the changes to their house or did they arrange for somebody else to do it?

 

Tạm dịch:


2. Phương pháp giải

Đọc NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM. Judy và Mike đã thực hiện những thay đổi đối với ngôi nhà của họ hay họ đã sắp xếp cho người khác làm việc đó?

 

3. Lời giải chi tiết

HS nghe và thực hành trên lớp

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi 

Judy is explaining some of the changes to a new neighbour. Rewrite the sentences using we and have something done.

 

1. A carpenter changed all the locks. We had all the locks changed.

2. A carpenter fitted a new door.

3. A builder has been building a bigger wall.

4. A decorator has just painted the front door.

5. An electrician is putting in new security lights.

6. A security firm is going to install a new burglar alarm.

 

2. Phương pháp giải

Judy đang giải thích một số thay đổi đối với một người hàng xóm mới. Viết lại câu sử dụng we và have something done

 

3. Lời giải chi tiết

1. A carpenter changed all the locks.

(Một người thợ mộc đã thay tất cả các ổ khóa.)

We had all the locks changed.

(Chúng tôi đã thay đổi tất cả các ổ khóa.)

2. A carpenter fitted a new door.

(Một người thợ mộc lắp một cánh cửa mới.)

We had a new door fitted.

(Chúng tôi đã có một cánh cửa mới được trang bị.)

3. A builder has been building a bigger wall.

(Một người thợ xây đang xây một bức tường lớn hơn.)

We have had a bigger wall built.

(Chúng tôi đã xây một bức tường lớn hơn.)

4. A decorator has just painted the front door.

(Thợ thiết kế  vừa mới sơn cửa trước.)

We have the front door painted.

(Chúng tôi đã sơn cửa trước.)

5. An electrician is putting in new security lights.

(Một thợ điện đang lắp đèn an ninh mới.)

We are having new security lights put in. 

(Chúng tôi đang lắp đèn an ninh mới.)

6. A security firm is going to install a new burglar alarm.

(Một công ty an ninh sẽ cài đặt một báo động chống trộm mới.)

We are going to have a new burglar alarm installed.

(Chúng tôi sẽ cài đặt một thiết bị báo trộm mới.)

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Use the prompts to write sentences with have something done. Which sentences are true for you?

1. we/redecorate / our house / last year

We had our house redecorated last year.

(Chúng tôi đã trang trí lại ngôi nhà của chúng tôi vào năm ngoái.)

2. 1/never/ pierce / my ears

3. my mother/service/ her car / every year

4. I'd like / colour / my hair

5. 1/take out / a tooth/ the next time I go to the dentist

 

2. Phương pháp giải

Sử dụng các gợi ý để viết câu với have something done. Những câu nào đúng với bạn?

 

3. Lời giải chi tiết

2. 1/never/ pierce / my ears

I have never had my ears pierced.

(Tôi chưa bao giờ xỏ lỗ tai.)

3. my mother/service/ her car / every year

My mother has her car serviced every year.

(Mẹ tôi bảo dưỡng chiếc xe của mình hàng năm.

4. I'd like / colour / my hair

I’d like to have my hair coloured.

(Tôi muốn nhuộm tóc.)

5. 1/take out / a tooth/ the next time I go to the dentist

I will have a tooth taken out the next time I go to the dentist.

(Tôi sẽ nhổ một chiếc răng vào lần tới khi tôi đến nha sĩ.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi