Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)


Lời giải chi tiết:

a. It’s break time. Let’s play chess.

    (Đến giờ giải lao rồi. Chúng ta chơi cờ đi.)

    OK. (Được.)

b. I play volleyball at break time. What about you, Minh? 

    (Mình chơi bóng chuyền vào giờ giải lao. Còn bạn thì sao, Minh?)

    I play basketball.

    (Mình chơi bóng rổ.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)


Phương pháp giải:

I ___ at break time.

(Vào giờ giải lao tôi_______.)

Lời giải chi tiết:

a. I play chess at break time. (Tôi chơi cờ vào giờ giải lao.)

b. I play volleyball at break time. (Tôi chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.)

c. I play basketball at break time. (Tôi bóng rổ vào giờ giải lao.)

d. I play badminton at break time. (Tôi đánh cầu lông vào giờ giải lao.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Phương pháp giải:

I ___ at break time. (Vào giờ giải lao tôi _______.)

Lời giải chi tiết:

- I play basketball at break time. (Tôi chơi bóng rổ vào giờ giải lao.) 

- I play badminton at break time. (Tôi đánh cầu lông vào giờ giải lao.)

 

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)


Lời giải chi tiết:

1. b     2. a 

1. Hi, I'm Linh. I play volleyball at break time. (Xin chào, mình là Linh. Mình chơi bóng chuyền vào giờ ra chơi.)

2. Hello, I'm Ben. I play basketball at break time. (Xin chào, mình là Ben. Mình chơi bóng rổ vào giờ ra chơi.)

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. I play basketball at break time. (Tôi chơi bóng rổ vào giờ giải lao.)

2. I play chess at break time. (Tôi chơi cờ vào giờ giải lao.)

3. I play volleyball at break time. (Tôi chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.)

4. I play badminton at break time. (Tôi đánh cầu lông vào giờ giải lao.)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)


Lời giải chi tiết:

It’s break time. (Đã đến giờ giải lao.)

Break time, break time. (Giờ giải lao, giờ giải lao.)

It’s break time. (Đã đến giờ giải lao.)

Chess, chess, chess. (Cờ, cờ, cờ.) 

I play chess at break time. (Tôi chơi cờ vào giờ giải lao.)

 

Break time, break time. (Giờ giải lao, giờ giải lao.)

It’s break time. (Đã đến giờ giải lao.)

Badminton, badminton, badminton. (Cầu lông, cầu lông, cầu lông.) 

I play badminton at break time. (Tôi chơi cầu lông vào giờ giải lao.)

Fqa.vn
Bình chọn:
4.9/5 (398 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi