Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 24 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe  và lặp lại.)


Lời giải chi tiết:

a. Is this Bill? (Đây là Bill phải không?)

    Yes, it is. (Vâng đúng, là cậu ấy.)

b. Is that Nam? (Đó là Nam phải không?)

    No, it isn’t. It’s Minh. (Không, không phải. Đó là Minh.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)


Phương pháp giải:

- Is this __?  (Đây có phải là__?)

- Is that __?  (Đó có phải là __?)

- Yes, it is.  (Vâng đúng.)

No, it isn’t. It’s __. (Không, không phải. Đó là __.)

Lời giải chi tiết:

a. Is this Linh? (Đây có phải Linh không?)

    Yes, it is. (Vâng đúng, là Linh.)

b. Is this Lucy? (Đây có phải Lucy không?)

    Yes, it is. (Vâng đúng, là Lucy.)

c. Is that Bill? (Đó có phải Bill không?)

    No, it isn’t. It’s Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.)

d. Is that Minh? (Đó có phải Minh không?)

    No, it isn’t. It’s Nam. (Không, không phải. Đó là Nam.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Phương pháp giải:

- Is this __?  (Đây có phải là__?)

  Is that __?  (Đó có phải là __?)

- Yes/ No, __.  (Vâng đúng/ Không, không phải.)

Lời giải chi tiết:

Is this Mai? - Yes, it is.

(Đây có phải Mai không? - Vâng đúng, là Mai.)  

Is that Linh? - Yes, it is.

(Đây có phải Lucy không? -  Vâng đúng, là Lucy.)

Is that Minh? -  No, it isn’t. It’s Nam.

(Đó có phải Minh không? -  Không, không phải. Đó là Nam.)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Lời giải chi tiết:

1. b    2.a   3. d   4. c

1. Nam: Is this Mary? (Đây là Mary phải không?) 
Mai: Yes, it is. (Vâng, đúng là cô ấy.) 

2. Minh: Is that Ben? (Kia là Ben phải không?) 
Mai: No, it isn't. It's Bill. (Không, không phải. Đó là Bill.) 

3. Linh: Is this Lucy? (Đây có phải là Lucy không?) 
Minh: Yes, it is. (Vâng, đúng là cô ấy.) 

4. Linh: Is that Bill? (Kia là Bill phải không?) 
Nam: No, it isn't. It's Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.) 

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Is this Ben? (Đây có phải Ben không?)

    B: Yes, it is. (Vâng đúng, là Ben.)

2. A: Is this Linh? (Đây có phải Linh không?)

    B: Yes, it is. (Vâng đúng, là Linh.)

3. A: Is that Mary? (Đó có phải Mary không?)

    B: No, it isn’t. It’s Lucy. (Không, không phải. Đó là Lucy.)

4. A: Is that Minh? (Đó có phải Minh không?)

    B: No, it isn’t. It’s Nam. (Không, không phải. Đó là Nam.)

Bài 6

6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Find and circle six names.

(Tìm và khoanh tròn 6 cái tên.)

Lời giải chi tiết:

Six names: Mary, Lucy, Mai, Bill, Nam, Linh.

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (351 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi