Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 1 trang 44 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)


Lời giải chi tiết:

a. Look at this picture. Is this our school?

   (Hãy nhìn vào bưc tranh này. Đây có phải trường của chúng ta không?)

    Yes, it is. It’s our school.

    (Vâng, đúng rồi ạ. Nó là trường của chúng ta.)

b. Is this our school? (Đây có phải là trường của chúng ta không?)

    No, it isn’t. (Không, không phải ạ.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)


Phương pháp giải:

Is this our___? (Đây có phải ___ của chúng ta không?)

Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

No, it isn’t. (Không, không phải.)

Lời giải chi tiết:

a. Is this our school? (Đây có phải trường của chúng ta không?)

    Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

b. Is this our classroom? (Đây có phải lớp của chúng ta không?)

    No, it isn’t. (Không, không phải.)

c. Is this our library? (Đây có phải thư viện của chúng ta không?)

    Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

d. Is this our playground? (Đây có phải sân chơi của chúng ta không?)

    No, it isn’t. (Không, không phải.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Hãy nói.)

Phương pháp giải:

Is this our___? (Đây có phải ___ của chúng ta không?)

Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

No, it isn’t. (Không, không phải.)


Lời giải chi tiết:

- Is this our classroom? - No, it isn’t.

(Đây có phải lớp của chúng ta không? - Không, không phải.)

- Is this our library? - Yes, it is.

(Đây có phải thư viện của chúng ta không? - Vâng, đúng rồi.)

- Is this our school? - Yes, it is.

(Đây có phải trường của chúng ta không? - Vâng, đúng rồi.)

- Is this our playground? - No, it isn’t.

(Đây có phải sân chơi của chúng ta không? - Không, không phải.)

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)


Lời giải chi tiết:

1. b    2.a 

1. A. Is this our playground? (Đây có phải sân chơi của chúng ta không?) 

    B.  Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.) 

2. A. Is this your classroom? (Đây có phải phòng học của chúng bạn không?) 

    B.  Yes, it is. It's my classroom. (Vâng, đúng rồi. Đây là phòng học của mình.) 

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Is this our library? (Đây có phải thư viện của chúng ta không?)

    B: Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

2. A: That’s our playground. (Đó là sân chơi của chúng ta.)

    B: Great! (Tuyệt vời!)

3. A: Look! Is this your classroom(Nhìn kìa! Đây có phải lớp của chúng ta không?)

    B: No, it isn’t(Không, không phải.)

4. A: Is that our school? (Đây có phải trường của chúng ta không?)

    B: Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Hãy hát.)


Lời giải chi tiết:

Our school (Trường của chúng tôi) 

Is this your school? (Đây có phải trường của bạn không?) 

Yes, it is. Yes, it is. (Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.)

This is my school. (Đây là trường của tôi.)

I like my school. (Tôi thích ngôi trường của tôi.)


Is this our school? (Đây có phải trường của chúng ta không?)

Yes, it is. Yes, it is. (Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.)

This is our school. (Đây là trường của chúng tôi.)

We like our school. (Chúng tôi thích ngôi trường của chúng tôi.)

Fqa.vn
Bình chọn:
4.9/5 (236 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi