7. Luyện tập trang 137

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Tính:

a) 3 giờ 14 phút × 3;                                  b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây × 2;                                d) 14 giờ 28 phút : 7 .

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4.

Phương pháp giải:

- Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên và ghi đơn vị đo tương ứng sau kết quả tìm được.

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Lời giải chi tiết:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

    = 5 giờ 65 phút × 3  (65 phút = 1 giờ 5 phút)

    = 6 giờ 5 phút × 3

    = 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

    = 3 giờ 40 phút  + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 3 giờ 40 phút  + 7 giờ 15 phút

    = 10 giờ 55 phút. 

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

    =  11 phút 56 giây : 4

    = 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

    = 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

    = 25 phút 9 giây.

Bài 3

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 7.

- Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 8.

- Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm .

Cách 2:

- Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần:  7 + 8 = 15 sản phẩm.

- Thời gian làm cả 2 lần = Thời gian làm 1 sản phẩm × 15.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 sản phẩm: 1 giờ 8 phút

Lần thứ nhất: 7 sản phẩm

Lần thứ hai: 8 sản phẩm

Hai lần: .... giờ?

Cách 1:

Lần thứ nhất người đó làm 7 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 7 = 7 giờ 56 phút

Lần thứ hai người đó làm 8 sản phẩm hết số thời gian là:

        1 giờ 8 phút × 8 = 9 giờ 4 phút

Cả hai lần người đó làm hết số thời gian là:

        7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 16 giờ 60 phút

       16 giờ 60 phút = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ.

Cách 2:

Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:

         7 + 8 = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

        1 giờ 8 phút × 15 = 15 giờ 120 phút

        15 giờ 120 phút = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ.

Bài 4

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 

 4,5 giờ .... 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút ... 2 giờ 17 phút × 3

26 giờ 25 phút \(:\) 5 ... 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

+) 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút

    Mà  4 giờ 30 phút > 4 giờ 5 phút.

    Vậy: 4, 5 giờ  >  4 giờ 5 phút.

+) 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút 

   = 7 giờ 76 phút – 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút 

    2 giờ 17 phút × 3 = 6 giờ 51 phút

   Vậy:  8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút × 3

+ 26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút        

   2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 4 giờ 85 phút = 5 giờ 25 phút

 Mà 5 giờ 17 phút < 5 giờ 25 phút.       

Vậy: 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi