/

/

[TÓM TẮT] Khám phá cấu tạo bảng tuần hoàn hiện đại và ý nghĩa của các nguyên tố hóa học!

Admin FQA

10/05/2023, 11:53

2808

Chào các em học sinh yêu thích hóa học! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện tại. 

Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học là một trong những khái niệm cơ bản nhất của ngành hóa học.  Tuy nhiên, bạn có bao giờ tự hỏi về cấu tạo của bảng tuần hoàn này và tại sao nó lại có ý nghĩa đến như vậy? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cấu tạo của bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học hiện đại và ý nghĩa của các nguyên tố trong nó. 

Hãy cùng admin tìm hiểu và khám phá những bí mật của bảng tuần hoàn nhé!

Đã có rất nhiều bài viết chi tiết trước đó về bảng tuần hoàn hóa học. Các em có thể xem thêm tại: Lịch sử phát minh ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học các em đã biết?. Dưới đây Admin sẽ tóm tắt ngắn gọn lại để các em tiện theo dõi nhé!

Giới thiệu về bảng tuần hoàn hóa học

1. Bảng tuần hoàn là gì?

Bảng tuần hoàn là một bảng phân loại các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của số hiệu nguyên tử. Mỗi ô trong bảng tuần hoàn chứa thông tin về tên nguyên tố, kí hiệu nguyên tố, số hiệu nguyên tử và khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó.

2. Lịch sử phát triển của bảng tuần hoàn

Bảng tuần hoàn được phát minh vào cuối thế kỷ 19 bởi nhà hóa học người Nga Dmitri Mendeleev. Mendeleev đã sắp xếp các nguyên tố hóa học thành một bảng dựa trên tính chất của chúng, như khối lượng nguyên tử, màu sắc, tính chất hóa học, và nhiệt độ sôi. Bảng tuần hoàn đầu tiên của Mendeleev được xuất bản vào năm 1869.

Tuy nhiên, bảng tuần hoàn của Mendeleev không hoàn hảo và cần được cải tiến. Theo thời gian, các nhà khoa học đã phát triển bảng tuần hoàn hiện đại dựa trên cấu trúc electron của các nguyên tố. Bảng tuần hoàn hiện đại được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hóa học, vật lý, sinh học, và công nghệ.

3. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

Bảng tuần hoàn giúp ta phân loại các nguyên tố hóa học theo các tính chất của chúng. Các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự và thường có tính chất vật lý tương đồng. Các nguyên tố trong cùng một chu kỳ có cấu trúc electron tương tự và có tính chất hóa học khác nhau.

Bảng tuần hoàn cũng giúp ta dự đoán tính chất của các nguyên tố chưa biết và tìm ra các mối liên hệ giữa các nguyên tố. Nó cũng hỗ trợ cho các nhà khoa học trong việc nghiên cứu và phát triển các vật liệu, thuốc, và các sản phẩm công nghệ mới.

Bảng tuần hoàn hiện đại cũng cung cấp thông tin về các phân vị của các nguyên tố, bao gồm khối lượng nguyên tử, khối lượng nguyên tử trung bình và bán kính nguyên tử. Các thông tin này cung cấp cho chúng ta các thông tin quan trọng để hiểu về tính chất vật lý và hóa học của các nguyên tố. 

Cấu trúc bảng tuần hoàn hiện đại dựa trên cấu trúc điện tử của các nguyên tố hóa học. Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kỳ ngang và 18 nhóm dọc. Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của số nguyên tử từ trái sang phải trên các chu kỳ ngang, và từ trên xuống dưới trên các nhóm dọc. Cụ thể như sau:

Cấu trúc bảng tuần hoàn hiện đại

1. Chu kỳ và nhóm trong bảng tuần hoàn

Bảng tuần hoàn hiện đại được chia thành 7 chu kỳ và 18 nhóm. Mỗi chu kỳ bao gồm các nguyên tố có cấu trúc electron tương tự. Mỗi nhóm chứa các nguyên tố có cùng cấu hình electron ở lớp ngoài cùng.

2. Các thông tin trong mỗi ô của bảng tuần hoàn

Mỗi ô trong bảng tuần hoàn hiện đại chứa các thông tin về nguyên tố hóa học đó, bao gồm:

- Tên nguyên tố

- Ký hiệu nguyên tố

- Số hiệu nguyên tử

- Khối lượng nguyên tử

- Cấu trúc electron

- Tính chất vật lý

- Tính chất hóa học

3. Các tính chất của các chu kỳ và nhóm trong bảng tuần hoàn

Các nguyên tố trong cùng một chu kỳ có cùng số lượng lớp electron và số lượng electron lớp ngoài cùng tăng dần khi đi từ trái sang phải. Các tính chất vật lý của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ thay đổi liên tục, trong khi tính chất hóa học thay đổi theo chu kỳ.

Các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng cấu hình electron ở lớp ngoài cùng, dẫn đến tính chất hóa học tương tự. Các tính chất vật lý của các nguyên tố trong cùng một nhóm thường có sự tương đồng. Ví dụ, các kim loại kiềm thổ trong nhóm 1 có điểm nóng chảy thấp và có tính chất tương đồng về hóa học.

Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ý nghĩa quan trọng trong việc giải thích và dự đoán các tính chất vật lý và hóa học của chúng. Dưới đây là những nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học mà các em phải nhớ!

 Ý nghĩa của các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn

1. Nguyên tố kim loại

Nguyên tố kim loại bao gồm các nguyên tố có tính chất kim loại như đồng, sắt, vàng, bạc, titan, và chì. Các kim loại có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, có màu sắc và ánh kim. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, như sản xuất điện thoại di động, máy tính, và ô tô.

2. Nguyên tố phi kim

Nguyên tố phi kim bao gồm các nguyên tố có tính chất phi kim như hiđro, oxi, nitơ , lưu huỳnh, và cacbon. Các phi kim thường là các nguyên tố không dẫn điện, không có tính chất kim loại, và không có khả năng dẫn nhiệt tốt. Chúng có vai trò quan trọng trong hóa học hữu cơ, như trong sản xuất thuốc, nhựa, và sợi.

3. Các nguyên tố phân nhóm

Các nguyên tố phân nhóm bao gồm các nguyên tố có tính chất giữa kim loại và phi kim, như nhôm, silic, và photpho. Các nguyên tố này có tính chất kim loại nhưng không dẫn điện và dẫn nhiệt tốt như kim loại thuần túy. Chúng được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm công nghiệp và điện tử.

4. Các nguyên tố khí hiếm

Các nguyên tố khí hiếm bao gồm các nguyên tố có tính chất khí hiếm như helium, neon, argon, krypton, xenon, và radon. Chúng có tính chất rất ổn định và được sử dụng trong các ứng dụng như chiếu sáng và làm mát trong các ứng dụng công nghiệp.

5. Các nguyên tố có tính chất đặc biệt

Ngoài các loại nguyên tố trên, còn có các nguyên tố có tính chất đặc biệt như hydro, oxy, nitơ, cacbon, và lưu huỳnh. Chúng có vai trò quan trọng trong các quá trình sinh học và được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm hóa học và đồ gia dụng.

Cách phân loại khác

Ngoài cách phân chia trên, hiện nay, Bảng tuần hoàn hóa học chia thành các nhóm nguyên tố dựa trên cấu trúc của các electron trong vỏ electron của nguyên tử. Hiện nay, các nhóm được chia thành 18 nhóm và được đánh số từ 1 đến 18. Các nhóm được phân loại như sau:

 • Nhóm 1 (Alkali kim loại): bao gồm các nguyên tố kim loại như Li, Na, K, Rb, Cs, và Fr. Các nguyên tố trong nhóm này có tính chất hóa học rất tương tự và thường có tính khử mạnh.
 • Nhóm 2 (Kim loại kiềm thổ): bao gồm các nguyên tố kim loại như Be, Mg, Ca, Sr, Ba, và Ra. Các nguyên tố trong nhóm này có tính chất hóa học tương tự nhau và thường tạo ra hợp chất bazơ mạnh.
 • Nhóm 3-12 (Kim loại chuyển tiếp): bao gồm các nguyên tố kim loại như Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, và Rf. Các nguyên tố trong nhóm này có tính chất hóa học phức tạp và đa dạng.
 • Nhóm 13 (Nhóm boron): bao gồm các nguyên tố như B, Al, Ga, In, và Tl. Các nguyên tố trong nhóm này thường có tính chất hóa học phi kim.
 • Nhóm 14 (Nhóm cacbon): bao gồm các nguyên tố như C, Si, Ge, Sn, và Pb. Các nguyên tố trong nhóm này thường có tính chất hóa học trung bình.
 • Nhóm 15 (Nhóm nitơ): bao gồm các nguyên tố như N, P, As, Sb, và Bi. Các nguyên tố trong nhóm này thường có tính chất hóa học phi kim.
 • Nhóm 16 (Nhóm oxi): bao gồm các nguyên tố như O, S, Se, Te, và Po. Các nguyên tố trong nhóm này thường có tính chất hóa học phi kim.
 • Nhóm 17 (Halogen): bao gồm các nguyên tố như F, Cl, Br, I, và At. Các nguyên tố trong nhóm này thường có tính chất hóa học phi kim và có tính khử mạnh.
 • Nhóm 18 (Khí hiếm): bao gồm các khí hiếm như He, Ne, Ar, Kr, Xe, và Rn. Các nguyên tố trong nhóm này thường không tác động đến tính chất hóa học của các phản ứng hóa học khác.

Ngoài ra, còn có 10 nhóm đặc biệt, chứa các nguyên tố được phân loại theo các tiêu chí khác như:

 • Nhóm Lantan: bao gồm các nguyên tố lantanide, đánh số từ 57 đến 71, và có tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Nhóm Actini: bao gồm các nguyên tố actinide, đánh số từ 89 đến 103, và có tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Nhóm Hydrogen: chỉ bao gồm nguyên tố Hydrogen, đánh số 1, và có tính chất hóa học đặc biệt.
 • Nhóm Cacbon: bao gồm các nguyên tố cacbon-like (Silicon, Germanium, Tin, và Lead), và có tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Nhóm Nitrogen: bao gồm các nguyên tố nitrogen-like (Phosphorus, Arsenic, Antimony, và Bismuth), và có tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Nhóm Chalcogen: bao gồm các nguyên tố chalcogen-like (Sulfur, Selenium, Tellurium, và Polonium), và có tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Nhóm Halogen: bao gồm các nguyên tố halogen-like (Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, và Astatine), và có tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Nhóm Noble gas: bao gồm các khí hiếm.
 • Nhóm Rare earth metals: bao gồm các nguyên tố lantan.
 • Nhóm Transactinide: bao gồm các nguyên tố có hạt nhân bất ổn và có thời gian tồn tại ngắn.

Bảng tuần hoàn là một công cụ quan trọng trong hóa học để hiểu về cấu trúc và tính chất của các nguyên tố hóa học. Các thông tin trong bảng tuần hoàn cung cấp cho chúng ta thông tin về các tính chất vật lý và hóa học của các nguyên tố, giúp chúng ta hiểu và ứng dụng chúng trong các lĩnh vực khác nhau.

Với các em học sinh, việc nắm vững kiến thức về bảng tuần hoàn và các tính chất của các nguyên tố hóa học là rất quan trọng trong việc hoàn thành bài tập và thực nghiệm hóa học. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ về sự phân bố và sử dụng các nguyên tố trên Trái Đất cũng giúp các em có cái nhìn toàn diện hơn về tài nguyên và môi trường.

Tóm lại, việc học về bảng tuần hoàn là rất quan trọng và hữu ích trong việc hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh chúng ta và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Admin hy vọng bài viết này đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về bảng tuần hoàn và cách sử dụng nó trong hóa học.

Xem thêm:

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
Bài viết liên quan
new
Cụm động từ quen thuộc bắt đầu bằng chữ T mà bạn cần biết

Khám phá các cụm động từ quen thuộc bắt đầu bằng chữ "T" trong tiếng Anh, bao gồm định nghĩa và ví dụ minh họa chi tiết. Bài viết giúp bạn nắm vững và sử dụng các cụm động từ này một cách hiệu quả.

Admin FQA

15/05/2024

new
10 từ điển tiếng Anh online tốt nhất hiện nay

Hiện nay, từ điển online đang trở thành loại từ điển hữu hiệu nhất và được nhiều người sử dụng. Nhưng làm sao để chọn được loại từ điển uy tín? Thì không phải là dễ. Do đó, FQA.vn xin giới thiệu tới các bạn 10 từ điển tiếng Anh online tốt nhất hiện nay ở bài viết dưới đây, nhằm giúp các bạn dễ dàng lựa chọn.

Admin FQA

08/05/2024

new
Tổng hợp kinh nghiệm khi giải bài tập toán lớp 8

Toán lớp 8 là một trong những môn quan trọng bậc nhất ở bậc THCS, nó xuyên suốt cả khoảng thời gian dài học tập và công việc sau này. Đặc biệt là các em bước vào năm học lớp 8 thì càng phải tập trung học môn toán hơn bao giờ hết, bởi đây là một trong những năm tạo dựng nền tảng kiến thức vững chắc phục vụ cho các năm học tiếp theo để ôn thi vượt cấp, tốt nghiệp, đại học. Để bứt phá điểm số môn Toán trong năm học lớp 8 này, các bạn học sinh có thể tham khảo và áp dụng những kinh nghiệm để giải bài tập Toán 8 hiệu quả mà FQA đã tổng kết dưới đây!

Admin FQA

07/05/2024

new
1 phút nắm trọn cách sử dụng câu với "Now"

Trong thế giới của các trạng từ chỉ thời gian, từ “now” chắc chắn là một trong những từ đầu tiên chúng ta tiếp xúc và nhớ mãi. Nhưng liệu khi nào chúng ta nên sử dụng từ này và nó đại diện cho thì nào? Hãy cùng FQA.vn khám phá ngay về “now” và cách sử dụng nó một cách chính xác và linh hoạt nhất trong các câu. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ cảnh sử dụng của từ “now”, mà còn giúp nâng cao khả năng diễn đạt của bạn trong giao tiếp tiếng Anh!

Admin FQA

25/04/2024

new
Top 4 web tra phiên âm tiếng Anh miễn phí và chính xác nhất

Đã bao giờ bạn đã cảm thấy tự ti khi phát âm sai một từ và không được ai sửa chữa? Hay khi những từ cùng chữ vẫn lại được phát âm khác nhau, liệu có khiến bạn bối rối không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn không phải một mình. Đây là thời điểm tuyệt vời để khám phá thế giới của các từ điển trực tuyến, giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn hảo hóa phát âm tiếng Anh của mình! Dưới đây là bốn nguồn tài nguyên trực tuyến được FQA.vn đánh giá cao, mang lại cho bạn những tính năng độc đáo và hữu ích trong quá trình học tập.

Admin FQA

25/04/2024

new
Tất tần tật về Câu hỏi đuôi: Định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

Bạn đã biết câu hỏi đuôi là gì chưa? Đừng lo lắng về vấn đề này nữa! FQA.vn sẽ chỉ cho bạn tất cả những gì bạn cần biết về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Bạn có biết câu hỏi đuôi là gì không? Chúng là những câu hỏi thêm vào cuối câu để xác nhận hoặc nhấn mạnh điều gì đó. Vấn đề này khiến nhiều người cảm thấy bối rối vì có nhiều cách sử dụng khác nhau. Nhưng đừng lo, trang web FQA.vn có bài viết chi tiết về chủ đề này. Họ sẽ giải thích rõ ràng về cấu trúc và cách sử dụng của câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Hãy cùng đọc và thử thực hành để hiểu rõ hơn nhé!

Admin FQA

25/04/2024

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi