2. Tim hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

              3 + 2 = 5  (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

             125 : 5 × 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là: 

             125 – 75 = 50 (tấn)

                    Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn;

                                  Kho thứ hai: 50 tấn.

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                   4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là:      99 : 9 × 4 = 44

Số  lớn là:     99 – 44 = 55

                         Đáp số: Số lớn: 55 ;

                                       Số bé: 44.

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết

Bài 1

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là \( \displaystyle{2 \over 7}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là:         333 : 9 × 2 = 74

Số lớn là:        333 – 74 = 259

                               Đáp số: Số lớn: 259;

                                            Số bé: 74.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \( \displaystyle{3 \over 2}\) số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

              3 + 2 = 5  (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

             125 : 5 × 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là: 

             125 – 75 = 50 (tấn)

                    Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn;

                                  Kho thứ hai: 50 tấn.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là \( \displaystyle{4 \over 5}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                   4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là:      99 : 9 × 4 = 44

Số  lớn là:     99 – 44 = 55

                         Đáp số: Số lớn: 55 ;

                                       Số bé: 44.

Lý thuyết

>> Xem chi tiết: Lý thuyết tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi