GIẢI TÍCH - TOÁN 12 NÂNG CAO

Bài 75 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
LG a
LG b
LG c
LG d
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
LG a
LG b
LG c
LG d

LG a

\(\eqalign{
{\log _3}\left( {{3^x} - 1} \right).{\log _3}\left( {{3^{x + 1}} - 3} \right) = 12; \cr} \)   

Lời giải chi tiết:

Điều kiện:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{3^x} - 1 > 0\\
{3^{x + 1}} - 3 > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{3^x} - 1 > 0\\
{3.3^x} - 3 > 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{3^x} - 1 > 0\\
3\left( {{3^x} - 1} \right) > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow {3^x} - 1 > 0\\
\Leftrightarrow {3^x} > 1 \Leftrightarrow x > 0
\end{array}\)

Ta có: \(lo{g_3}\left( {{3^x} - 1} \right).lo{g_3}\left( {{3^{x + 1}} - 3} \right) = 12\) 

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow lo{g_3}\left( {{3^x} - 1} \right).lo{g_3}[3\left( {{3^x} - 1} \right)] = 12 \cr 
& \Leftrightarrow lo{g_3}\left( {{3^x} - 1} \right)\left[ {1 + lo{g_3}\left( {{3^x} - 1} \right)} \right] = 12 \cr} \)

\( \Leftrightarrow \log _3^2\left( {{3^x} - 1} \right) + lo{g_3}\left( {{3^x} - 1} \right) - 12 = 0\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
lo{g_3}\left( {{3^x} - 1} \right) = - 4 \hfill \cr 
lo{g_3}\left( {{3^x} - 1} \right) = 3 \hfill \cr} \right. \cr&\Leftrightarrow \left[ \matrix{
{3^x} - 1 = 3^{-4}={1 \over {81}} \hfill \cr 
{3^x} - 1 = {3^3} = 27 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{3^x} = {{82} \over {81}} \hfill \cr 
{3^x} = 28 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = {\log _3}{{82} \over {81}} \hfill \cr 
x = {\log _3}28 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy \(S = \left\{ {{{\log }_3}28;{\log _3}{{82} \over {81}} } \right\}\)

LG b

\(\eqalign{
{\log _{x - 1}}4 = 1 + {\log _2}\left( {x - 1} \right); \cr} \)    

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(0 < x - 1 \ne 1 \Leftrightarrow 1 < x \ne 2\)

Ta có: \({\log _{x - 1}}4 = {1 \over {{{\log }_4}\left( {x - 1} \right)}} \)

\( = \frac{1}{{{{\log }_{{2^2}}}\left( {x - 1} \right)}} = \frac{1}{{\frac{1}{2}{{\log }_2}\left( {x - 1} \right)}}\)

\(= {2 \over {{{\log }_2}\left( {x - 1} \right)}}\).

Đặt \(t = {\log _2}\left( {x - 1} \right)\)

Ta có phương trình:

\(\eqalign{
& {2 \over t} = 1 + t \Leftrightarrow {t^2} + t - 2 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 1 \hfill \cr 
t = - 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{\log _2}\left( {x - 1} \right) = 1 \hfill \cr 
{\log _2}\left( {x - 1} \right) = - 2 \hfill \cr} \right.\cr& \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 1 = 2\\x - 1 = {2^{ - 2}} = \frac{1}{4}\end{array} \right. \cr&\Leftrightarrow \left[ \matrix{x = 3 \hfill \cr x = {5 \over 4} \hfill \cr} \right. (TM)\cr} \)

Vậy \(S = \left\{ {3;{5 \over 4}} \right\}\)

LG c

\(\eqalign{
5\sqrt {{{\log }_2}\left( { - x} \right)} = {\log _2}\sqrt {{x^2}} ; \cr} \)   

Lời giải chi tiết:

Điều kiện:

\(\left\{ \begin{array}{l}
- x > 0\\
{\log _2}\left( { - x} \right) \ge 0\\
\sqrt {{x^2}} > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x < 0\\
- x \ge {2^0} = 1\\
x \ne 0
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x < 0\\
x \le - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \le - 1\)

\(5\sqrt {{{\log }_2}\left( { - x} \right)}  = {\log _2}\sqrt {{x^2}} \)

\( \Leftrightarrow 5\sqrt {{{\log }_2}\left( { - x} \right)}  = {\log _2}\left| x \right|\)

\(\Leftrightarrow 5\sqrt {{{\log }_2}\left( { - x} \right)}  = {\log _2}\left( { - x} \right)\) (vì \(x \le  - 1 \Rightarrow \left| x \right| =  - x\))

Đặt \(t = {\log _2}\left( { - x} \right) \ge 0\) ta được:

\(\eqalign{
& 5\sqrt t  = t \Leftrightarrow 25t = {t^2} \cr &\Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 0 \hfill \cr 
t = 25 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{\log _2}\left( { - x} \right) = 0 \hfill \cr 
lo{g_2}\left( { - x} \right) = 25 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = - 1 \hfill \cr 
x = - {2^{25}} \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy \(S = \left\{ { - 1; - {2^{25}}} \right\}\)

LG d

\(\eqalign{
{3^{{{\log }_4} x+ {1 \over 2}}} + \,{3^{{{\log }_4} x- {1 \over 2}}} = \sqrt x . \cr} \)    

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x > 0\)

Ta có: \(\sqrt x  = \sqrt {{4^{{{\log }_4}x}}}  = {2^{{{\log }_4}x}}\)

Do đó \({3^{{1 \over 2} + {{\log }_4}x}} + {3^{{{\log }_4}x - {1 \over 2}}} = \sqrt x \)

\(\Leftrightarrow {3^{\frac{1}{2}}}{.3^{{{\log }_4}x}} + {3^{{{\log }_4}x}}{.3^{ - \frac{1}{2}}} = {2^{{{\log }_4}x}}\)

\(\Leftrightarrow \left( {\sqrt 3  + {1 \over {\sqrt 3 }}} \right){3^{{{\log }_4}x}} = {2^{{{\log }_4}x}}\) 

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow {4 \over {\sqrt 3 }} = {\left( {{2 \over 3}} \right)^{{{\log }_4}x}} \cr&\Leftrightarrow {\log _4}x = {\log _{{2 \over 3}}}{4 \over {\sqrt 3 }} \cr 
& \Leftrightarrow x = {4^{{{\log }_{{2 \over 3}}}{4 \over {\sqrt 3 }}}} \cr} \)

Vậy \(S = \left\{ {{4^{{{\log }_{{2 \over 3}}}{4 \over {\sqrt 3 }}}}} \right\}\)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi