Phonetics – trang 16 - Unit 3 SBT Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

Bài 1

Task 1. Complete the words under the pictures, using the correct spellings for the sounds /sk/, /sp/, and /st/. Then read the words aloud. 

(Hoàn thành các từ dưới bức tranh, sử dụng cách đánh vần đúng cho các âm /sk/, /sp/ và /st/. Rồi đọc to các từ.)

Lời giải chi tiết:

1. skateboard /ˈskeɪt.bɔːd/ (ván trượt)

2. station /ˈsteɪ.ʃən/ (ga, trạm)

3. school /skuːl/ (trường học)

4. stadium /ˈsteɪ.di.əm/ (sân vận động)

5. sports /spɔːt/ (thể thao)

6. spaceship /ˈspeɪs.ʃɪp/  (tàu không gian)

7. festival /ˈfes.tɪ.vəl/ (lễ hội)

8. stilt house /stɪlts haʊs/ (nhà sàn)

9. sticky rice /ˌstɪk.i ˈraɪs/ (bánh chưng)

10. display /dɪˈspleɪ/ (triển lãm)

Bài 2

Bài 2

Task 2. Underline the words with the sounds /sk/, /sp/, and /st/.Then read the sentences.

(Gạch chân các từ với âm /sk/, /sp/ và /st/. Đọc các câu.)

1. The items on display in Da Nang Museum of Cham Sculpture are very interesting.

2. Most ethnic peoples in Viet Nam speak their own languages.

3. Gathering and hunting still play an important role in the life of some ethnic peoples in the mountains.

4. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the communal house.

5.  The Hoa women have a special style of colourful dress.

Lời giải chi tiết:

1. The items on display in Da Nang Museum of Cham Sculpture are very interesting.

Tạm dịch: Những đồ vật được trưng bày ở Bảo tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng rất thú vị.

2. Most ethnic peoples in Viet Nam speak their own languages.

Tạm dịch: Hầu hết các dân tộc ở Việt Nam nói ngôn ngữ riêng của họ.

3. Gathering and hunting still play an important role in the life of some ethnic peoples in the mountains.

Tạm dịch: Tập trung và săn bắn vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các dân tộc miền núi.

4. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the communal house.

Tạm dịch: Ở Tây Nguyên, ngôi nhà cao nhất và to nhất là nhà sinh hoạt cộng đồng.

5. The Hoa women have a special style of colourful dress.

Tạm dịch: Phụ nữ người Hoa có kiểu váy sặc sỡ đặc biệt. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi