Phonetics - trang 11 - Unit 8 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

Task 1. Mark the questions with falling or falling-rising arrows, then practise the conversation with a partner.
Đánh dấu các câu hỏi sau với các mũi tên chỉ lên hoặc xuống, luyện tập với bạn bè.

Abe:          Today we're going to talk about travelling. Do you like to travel?

Hillary:      Yes, of course.

Abe:         OK, what places have you visited?

Hillary:      I've been to some places in Europe and to New York, and now I'm here.

Abe:          Wow, you've been all over. What have been your favourite places so far?

Hillary:     Venice in Italy, New York, and probably Tokyo too.

Abe:          Wow! One in every continent. And do you take a lot of luggage when you travel?

Hillary:      Yeah, if I can. I mean, there are limits.

Abe:         Sure. So how many suitcases did you have when you came to Tokyo?

Hillary:      Only one, but it's a big one! I think it can hold around 30 kilograms.

Abe:          So where would you like to go next?

Hillary:      Oh, that's a difficult question. Somewhere in South America, maybe.

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

Abe:       Today we're going to talk about travelling. Do you like to travel? >*

Hillary:   Yes, of course.

Abe:       OK, what places have you visited?

Hillary:   I’ve been to some places in Europe and to New York, and now I'm here.

Abe:       Wow, you've been all over. What have been your favourite places so far?

Hillary:   Venice in Italy, New York, and probably Tokyo too.

Abe:       Wow! One in every continent. And do you take a lot of luggage when you travel?

Hillary:   Yeah, if I can. I mean, there are limits.

Abe:       Sure. So how many suitcases did you have when you came to Tokyo? -**

Hillary:   Only one, but it's a big one! I think it can hold around 30 kilograms.

Abe:       So where would you like to go next?

Hillary:   Oh, that's a difficult question. Somewhere in South America, maybe.

Bài 2

Bài 2

Task 2. Complete the conversation below with the questions from the box. Then pract se the conversation with a partner.

Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các câu hỏi cho trước. Luyện tập với bạn bè. 

Lời giải chi tiết:

 Đáp án:

1. How can I help you

2. how long do you plan to stay 

3. Would you like a single room

4. Could you give your name and address

5. For bed and breakfast

6. Does that include everything

Bài 3

Bài 3

Task 3. Make a short conversation which includes a question to find out information that we don't already know, and another which includes a question to check the information. Then practise them with a partner.

Thực hiện một đoạn hội thoại ngắn bao gồm các câu hỏi để tìm ra những thông tin bạn chưa biết và một vài câu hỏi để kiếm tra lại thông tin. Luyện tập với bạn bè. 

Lời giải chi tiết:

Example:
A: Will there be a public holiday to mark the Death Anniversary of the Hung Kings this year?
B: Yes, sure.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi