15. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 2

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m=.... dm2                                              1km2 = ....m2

1m2 = ...cm2                                               1dm2 = ....cm2

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về các đơn vị đo diện tích.

Lời giải chi tiết:

1m= 100dm2                                      1km= 1000000m2

1m= 10000cm2                                  1dm2 = 100cm2  

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15m2 = ...cm2                  \( \displaystyle{1 \over {10}}\)m2 =...dm2

    103m2 =...dm2               \( \displaystyle{1 \over {10}}\)dm2 =...cm2

    2110dm2 =... cm2            \( \displaystyle{1 \over {10}}\)m2 =...cm2

b) 500cm2 = ....dm2             1cm2 = ...dm2 

   1300dm2 = ....m2              1dm2 = ....m2

   60000cm2 =...m2               1cm2 = ....m2

c) 5m29dm2 =....dm2          700dm2 = ...m2

  8m250cm2 =...cm2         50000cm2 =...m2

Phương pháp giải:

 Áp dụng cách đổi một số đơn vị cơ bản:

1m2 = 100dm2                                       1km2 = 1000000m2

1m2 = 10000cm2                                   1dm2 = 100cm2  

Lời giải chi tiết:

a) 15m2= 150000cm2                              \( \displaystyle{1 \over {10}}\)m2= 10dm2

    103m2= 10300dm2                              \( \displaystyle{1 \over {10}}\)dm2 = 10cm2

    2110dm2 = 211000cm2                       \( \displaystyle{1 \over {10}}\)m2= 1000cm2

b) 500cm2 = 5dm2                                 1cm2 = \( \displaystyle{1 \over {100}}\)dm2  

   1300dm2 = 13m2                                1dm2 = \( \displaystyle{1 \over {100}}\)m2

   60000 cm2= 6m2                                1cm2 = \( \displaystyle{1 \over {10000}}\)m2

c) 5m2 9dm2 = 509 dm2                          700dm2 = 7m2

    8m2 50cm2 = 80050 cm2                     50000cm2 = 5m2

Bài 3

Điền dấu >, <, =  thích hợp vào chỗ chấm:

2m5dm2 ... 25dm2                                      3m2 99dm2 ... 4m2

3dm5cm2 ... 305cm2                                  65m... 6500dm2

Phương pháp giải:

Đổi các số đo diện tích về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

+) 2m5dm2 = 205dm2 . Mà 205dm2 > 25dm2 

    Vậy: 2m5dm2 > 25dm2                    

+) 3m2 99dm2 = 399dm ;  4m2= 400dm2.   Mà 399dm< 400dm2

    Vậy:  3m2 99dm2 < 4m2

+) 3dm2 5cm2 = 3dm+ 5cm= 300cm+ 5cm= 305cm2

    Vậy: 3dm5cm2 = 305cm2 

+) 65m= 6500dm2

Bài 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được \( \displaystyle{1 \over {2}}\)kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Phương pháp giải:

 - Tính diện tích thửa ruộng = chiều dài × chiều rộng.

- Tính số thóc thu hoạc được = số thóc thu hoạc được trên 1m2 ruộng × diện tích thửa ruộng.

- Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý 1 tạ = 100kg. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 64 m

Chiều rộng: 25 m

1m2 ruộng: \( \displaystyle{1 \over {2}}\)kg thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Diện tích thửa ruộng là:

64 × 25 = 1600 (m2)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

\( \displaystyle{1 \over {2}}\) × 1600 = 800 (kg)

800kg = 8 tạ

                         Đáp số: 8 tạ thóc.

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi