17. Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đề bài

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một tổ sản xuất ngày đầu làm được 42 sản phẩm, ngày thứ hai làm được 45 sản phẩm, ngày thứ ba làm được 48 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm ?

A. 44 sản phẩm 
B. 45 sản phẩm 
C. 46 sản phẩm 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 164m. Chiều rộng kém chiều dài 9,4m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

A. 1658,91m2 
B. 1758,91m2 

C. 1700m2      

 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Khối lớp 5 trường Đoàn Kết có 215 học sinh. Số học sinh nữ bằng 2323 số học sinh nam. Hỏi khối lớp 5 của trường Đoàn Kết có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

A. 86 nữ, 129 nam 
B. 80 nữ, 135 nam 

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Có 12 người thì làm xong một công trình trong 9 ngày. Hỏi nếu có 18 người làm xong công trình đó trong mấy ngày ? (Biết mức làm của mọi người là như nhau).

A. 4 ngày                                   B. 5 ngày                               C. 6 ngày

5. Một người đi xe máy trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 36km, giờ thứ hai đi được 42km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng 1212 quãng đường đi trong 2 giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

6. Một cửa hàng bán được 4,2 tạ gạo nếp và gạo tẻ. Trong đó, số gạo nếp bán được bằng 3434 số gạo tẻ bán được. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại ?

7. Hiệu hai số là 84,2. Số bé bằng 3535 số lớn. Tìm hai số đó.

Lời giải chi tiết

 

1.

Phương pháp:

Để tính số sản phẩm trung bình mỗi ngày làm được ta lấy tổng số sản phẩm làm được trong 3 ngày chia cho 3.

Cách giải:

Trung bình mỗi ngày tổ sản xuất đó làm được số sản phầm là:

                (42 + 45 + 48) : 3 = 45 (sản phẩm)

Ta có bảng kết quả như sau:

A. 44 sản phẩmS
B. 45 sản phẩmĐ
C. 46 sản phẩmS

2.

Phương pháp:

- Tìm nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

      Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;  Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

- Tìm diện tích = chiều dài ⨯ chiều rộng.

Cách giải:

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

               164 : 2 = 82 (m)

Chiều dài mảnh vườn đó là:

               (82 + 9,4) : 2 = 45,7 (m)

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

               82 - 45,7 = 36,3 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

               45,7 ⨯ 36,3 = 1658,91 (m2)

Ta có bảng kết quả như sau:

A. 1658,91m2Đ
B. 1758,91m2S
C. 1700m2      S

3.

Phương pháp:

Tìm số học sinh nam, số học sinh nữ theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

              2 + 3 = 5 (phần)

Khối lớp 5 có số học sinh nữ là:

             215 : 5 ⨯ 2 = 86 (học sinh)

Khối lớp 5 có số học sinh nam là:

             215 - 86 = 129 (học sinh)

Ta có bảng kết quả như sau:

A. 86 nữ, 129 namĐ
B. 80 nữ, 135 namS

4.

Phương pháp:

Để làm xong một công việc, càng có nhiều người thì thời gian hoàn thành công việc đó càng giảm. Vậy đây là bài toán tỉ lệ nghịch.

Với dạng bài về quan hệ tỉ lệ, ta có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: dùng phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: ta dùng phương pháp tìm tỉ số: số người tăng lên bao nhiêu lần thì số ngày làm phải giảm đi bấy nhiêu lần.

Cách giải:

(Phương pháp rút về đơn vị)

1 người làm xong công trình đó trong số ngày là:

                 12 ⨯ 9 = 108 (ngày)

Nếu có 18 người làm xong công trình đó trong số ngày là:

                108 : 18 = 6 (ngày)

Chọn C.

5.

Phương pháp:

- Tính quãng đường đi được trong giờ thứ ba ta lấy tổng quãng đường đi được trong hai giờ đầu chia cho 2.

- Tính quãng đường trung bình mỗi giờ đi được ta lấy tổng quãng đường đi được trong ba giờ chia cho 3.

Cách giải:

Quãng đường đi trong giờ thứ ba là:

              (36 + 42) : 2 = 39 (km/giờ)

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki lô mét là:

              (36 + 42 + 39) : 3 = 39 (km/giờ)

                                       Đáp số: 39 km/giờ.

6.

Phương pháp:

- Đổi 4,2 tạ = 420kg.

- Tìm số gạo mỗi loại bán được theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Đổi 4,2 tạ = 420kg.

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

            3 + 4 = 7 (phần)

Số gạo nếp bán được là:

             420 : 7 ⨯ 3 = 180 (kg)

Số gạo tẻ bán được là:

             420 – 180 = 240 (kg)

                             Đáp số: Gạo nếp: 180kg;

                                          Gạo tẻ: 240kg.

7.

Phương pháp:

 Tìm hai số theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

           5 - 3 = 2 (phần)

Số bé là:

            84,2 : 2 ⨯ 3 = 126,3.

Số lớn là:

            126,3 + 84,2 = 210,5.

                              Đáp số: Số bé: 126,3;

                                          Số lớn: 210,5.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi