VBT Toán 4 - Chân trời sáng tạo tập 2

Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia - VBT Toán 4 - Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi - Mục Cùng học trang 29
Câu hỏi - Mục Thực hành trang 29
Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 30
Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 30
Câu hỏi - Mục Khám phá trang 30
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi - Mục Cùng học trang 29
Câu hỏi - Mục Thực hành trang 29
Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 30
Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 30
Câu hỏi - Mục Khám phá trang 30

Câu hỏi - Mục Cùng học trang 29

1. Nội dung câu hỏi

Viết vào chỗ chấm.

Ví dụ 1: Ước lượng thương của phép chia 273 : 90.

Làm tròn 273 đến hàng chục thì được ……

270 : 90 = 27 : 9 = …

Vậy thương của phép chia 273 : 90 là ……

Ví dụ 2: Ước lượng thương của phép chia 98 : 24.

Làm tròn các số 98 và 24 đến hàng chục thì được …… và ……

100 : 20 = 10 : 2 = …

Thử với thương là 5:

24 × 5 = 120, 120 > 98 nên 5 ………………… thương.

Thử với thương là 4:

24 × 4 = 96, 96 < 98.

Vậy thương của phép chia 98 : 24 là ……

Ví dụ 3: Ước lượng thương của phép chia 144 : 35.

Làm tròn các số 144 và 35 đến hàng chục thì được …… và ……

…… : …… = …… (dư ……)

Thử với thương là .........: 35 × …… = ……, …………………

Thử với thương là .........: 35 × …… = ……, …………………

Vậy thương của phép chia 144 : 35 là ……

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức SGK Toán 4 - Chân trời sáng tạo

 

3. Lời giải chi tiết

Ví dụ 1: Ước lượng thương của phép chia 273 : 90.

Làm tròn 273 đến hàng chục thì được 270

270 : 90 = 27 : 9 = 3

Vậy thương của phép chia 273 : 90 là 3

Ví dụ 2: Ước lượng thương của phép chia 98 : 24.

Làm tròn các số 98 và 24 đến hàng chục thì được 100 và 20

100 : 20 = 10 : 2 = 5

Thử với thương là 5:

24 × 5 = 120, 120 > 98 nên 5 không là thương.

Thử với thương là 4:

24 × 4 = 96, 96 < 98.

Vậy thương của phép chia 98 : 24 là 4

Ví dụ 3: Ước lượng thương của phép chia 144 : 35.

Làm tròn các số 144 và 35 đến hàng chục thì được 140 và 40

140 : 40 = 3 (dư 20)

Thử với thương là 4: 35 × 4 = 140, 140 < 144

Thử với thương là 5: 35 × 5 = 175, 175 > 144 nên 5 không là thương

Vậy thương của phép chia 144 : 35 là 4

Câu hỏi - Mục Thực hành trang 29

1. Nội dung câu hỏi

Ước lượng thương rồi viết số vào chỗ chấm.Phép chia

a, Phép chia

56 : 23= ....

84 : 32=...

77 : 18=...

68 : 59=...

b) Phép chia

695 : 75=...

110 : 36=...

167 : 87=...

292 : 41=...

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức SGK Toán 4 - Chân trời sáng tạo

 

3. Lời giải chi tiết

a, Phép chia

56 : 23= 2

84 : 32= 2

77 : 18= 4

68 : 59= 1

b) Phép chia

695 : 75= 9

110 : 36= 3

167 : 87= 1

292 : 41=7


 

Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 30

1. Nội dung câu hỏi

Số?

Một trường tiểu học cần thuê một số xe ô tô để chở hết 232 học sinh lớp 4 đi tham quan.

a) Nếu mỗi xe chở được 45 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất ...... xe.

b) Nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất ...... xe.

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức SGK Toán 4 - Chân trời sáng tạo

 

3. Lời giải chi tiết

a) Nếu mỗi xe chở được 45 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 6 xe.

b) Nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 9 xe.

Giải thích

a) Ta có 232 : 45 = 5 (dư 7)

Vậy nếu mỗi xe chở được 45 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 6 xe.

b) Ta có 232 : 26 = 8 (dư 24)

Vậy nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 9 xe để chở hết học sinh.

Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 30

1. Nội dung câu hỏi

Một tổng chia cho một số.

a) Tính giá trị hai biểu thức.

(63 + 49) : 7 = .............................

   = .............................

63 : 7 + 49 : 7 = .............................

     = .............................

Vậy: (63 + 49) : 7 = 63 : 7 + 49 : 7

b) Tính.

(48 + 24) : 4

(81 + 27) : 9

(600 + 90 + 3) : 3

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức SGK Toán 4 - Chân trời sáng tạo

 

3. Lời giải chi tiết

a)

(63 + 49) : 7 = 112 : 7

      = 16

  63 : 7 + 49 : 7 = 9 + 7

     = 16

Vậy: (63 + 49) : 7 = 63 : 7 + 49 : 7

b)

(48 + 24) : 4

  = 48 : 4 + 24 : 4

  = 12 + 6 = 18

  (81 + 27) : 9

  = 81 : 9 + 27 : 9

  = 9 + 3 = 12

  (600 + 90 + 3) : 3

  = 600 : 3 + 90 : 3 + 3 : 3

  = 200 + 30 + 1 = 231

 

Câu hỏi - Mục Khám phá trang 30

1. Nội dung câu hỏi

Đọc nội dung SGK rồi viết vào chỗ chấm.

Hải li và thú mỏ vịt đều là loài động vật có vú và chúng có cái đuôi dẹt giống nhau. Tuy nhiên, một con đẻ ra trứng, một con đẻ ra con.

Để tìm hiểu, em hãy ước lượng các thương dưới đây. Nếu thương là 7, con vật đó đẻ ra trứng. Nếu thương là 8, con vật đó đẻ ra con.

532 : 65 Ước lượng thương là: .......

645 : 83 Ước lượng thương là: .......

Hải li đẻ ra .............................

Thú mỏ vịt đẻ ra ..................

.

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức SGK Toán 4 - Chân trời sáng tạo

 

3. Lời giải chi tiết

532 : 65 Ước lượng thương là: 8

645 : 83 Ước lượng thương là: 7

Hải li đẻ ra con

Thú mỏ vịt đẻ ra trứng

Giải thích

532 : 65

Làm tròn các số 532 và 65 đến hàng chục thì được 530 và 70

530 : 70 = 7 (dư 40)

Thử với thương là 8: 65 × 8 = 520, 520 < 532

Vậy thương của phép chia 532 : 65 là 8

645 : 83

Làm tròn các số 645 và 83 đến hàng chục thì được 650 và 80

650 : 80 = 8 (dư 10)

Thử với thương là 8: 83 × 8 = 664, 664 > 645 nên 8 không là thương

Thử với thương là 7: 83 × 7 = 581,581 < 645

Vậy thương của phép chia 645 : 83 là 7

Vậy hải li đẻ ra con và thú mỏ vịt đẻ ra trứng.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi