VBT Toán 4 - Chân trời sáng tạo tập 2

Bài 64: Em làm được những gì - VBT Toán 4 - Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 3 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 4 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 5 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 6 - Mục Luyện tập trang 63
Câu hỏi - Mục Thử thách trang 63
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 3 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 4 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 5 - Mục Luyện tập trang 62
Câu hỏi 6 - Mục Luyện tập trang 63
Câu hỏi - Mục Thử thách trang 63

Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 62

 1. Nội dung câu hỏi

 Số?

a) 13=12...b) 34=...24c) ....12=53d) 4....=40210

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài Rút gọn phân số

 

3. Lời giải chi tiết

a) 13=1236

Giải thích

13=1×123×12=1236

b) 34=1824

Giải thích

34=3×64×6=1824

c) 2012=53

Giải thích

2012=20:412:4=53

d) 421=40210

Giải thích

421=4×1021×10=40210

 

 

Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 62

 1. Nội dung câu hỏi

Rút gọn các phân số.

a) 3560=......b) 1418=......c) 1548=......d) 2718=......e) 9070=......

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài Rút gọn phân số

 

3. Lời giải chi tiết

a) 3560=712b) 1418=79c) 1548=516d) 2718=32e) 9070=97

 

 

Câu hỏi 3 - Mục Luyện tập trang 62

 1. Nội dung câu hỏi

Viết phân số tối giản chỉ phần tô màu trong mỗi hình (theo mẫu).

Mẫu:a)b)c)d)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

14

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

……….

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

……….

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

……….

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

……….

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài Rút gọn phân số

 

3. Lời giải chi tiết

a) Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạob) Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạoc) Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạod) Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo
13122334

 

 

Câu hỏi 4 - Mục Luyện tập trang 62

 1. Nội dung câu hỏi

Viết phân số chỉ phần đã tô màu ở mỗi hình và rút gọn phân số đó (theo mẫu).

Mẫu:

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

Hình 1

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

Hình 2

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

Hình 3

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

Hình 4

69=23……….……….……….

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài Rút gọn phân số

 

3. Lời giải chi tiết

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

Hình 2

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

Hình 3

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62 Chân trời sáng tạo

Hình 4

915=35610=35812=23

 

 

Câu hỏi 5 - Mục Luyện tập trang 62

 1. Nội dung câu hỏi

a) Viết phân số có tử số là số tự nhiên lớn nhất có một chữ số, mẫu số là số tự nhiên bé nhất có hai chữ số.

…….

b) Phân số đó có là phân số tối giản hay không? Tại sao?

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài Rút gọn phân số

 

3. Lời giải chi tiết

a) Phân số đó là: 999

b) Phân số đó chưa là phân số tối giản. Vì chia cả tử và mẫu cho 9 thì ta được một phân số mới bằng phân số ban đầu.

999=9:999:9=111

 

 

Câu hỏi 6 - Mục Luyện tập trang 63

 1. Nội dung câu hỏi

Các phân số sau có bằng nhau không? Tại sao?

4681210151421.

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài Rút gọn phân số

 

3. Lời giải chi tiết

Ta có:

46=4:26:2=23

812=8:412:4=23

1015 = 10:515:5 = 23

1421 = 14:721:723

Vậy các phân số đã cho bằng nhau và bằng 23

 

Câu hỏi - Mục Thử thách trang 63

  1. Nội dung câu hỏi

Quan sát hình vẽ dưới đây và viết phân số vào chỗ chấm.

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 63 Chân trời sáng tạo

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ A đã di chuyển trong khoảng thời gian ……… của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ B đã di chuyển trong khoảng thời gian ……… của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ C đã di chuyển trong khoảng thời gian ……… của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ A đã di chuyển trong khoảng thời gian ……… của một giờ.

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài Rút gọn phân số

 

3. Lời giải chi tiết

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ A đã di chuyển trong khoảng thời gian 14 của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ B đã di chuyển trong khoảng thời gian 12 của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ C đã di chuyển trong khoảng thời gian 34 của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ A đã di chuyển trong khoảng thời gian 1 giờ.

Giải thích

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ A đã di chuyển đươc 15 phút, mà 1 giờ có 60 phút. Vậy kim phút của đồng hồ A đã di chuyển trong khoảng thời gian 1560=14 của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ B đã di chuyển đươc 30 phút, mà 1 giờ có 60 phút. Vậy kim phút của đồng hồ B đã di chuyển trong khoảng thời gian 3060=12 của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ C đã di chuyển đươc 45 phút, mà 1 giờ có 60 phút. Vậy kim phút của đồng hồ C đã di chuyển trong khoảng thời gian 4560=34 của một giờ.

Từ lúc 8 giờ, kim phút của đồng hồ D đã di chuyển đươc 60 phút, mà 1 giờ có 60 phút. Vậy kim phút của đồng hồ D đã di chuyển trong khoảng thời gian 6060=1 giờ.

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi