Lesson 1 - Unit 11 - SHS Global Success 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look, listen and repeat.


 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn, nghe và nhắc lại

 

3. Lời giải chi tiết

a. 

My birthday party is on Sunday. (Sinh nhật của tôi vào chủ nhật.)

Can you come to my party? (Bạn có thể đến bữa tiệc của tôi không?)

b.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live in Tran Hung Dao street. (Tôi sống ở đường Trần Hưng Đạo.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen, point and say.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Cấu trúc hỏi ai đó sống ở đâu:

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live … (Tôi sống ở …)

 

3. Lời giải chi tiết

a.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live in Tran Hung Dao street. (Tôi sống ở đường Trần Hưng Đạo.)

b.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live in Quang Trung street. (Tôi sống ở đường Quang Trung.)

c.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live at 81 Tran Hung Dao street. (Tôi sống ở số 81 đường Trần Hưng Đạo.)

d.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live at 9 Quang Trung street. (Tôi sống ở số 9 đường Quang Trung.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Let’s talk.

 

 

2. Phương pháp giải

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live … (Tôi sống ở …)

 

3. Lời giải chi tiết

- Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

   I live in Tran Hung Dao street. (Tôi sống ở đường Trần Hưng Đạo.)

- Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

   I live in Chu Van An street. (Tôi sống ở đường Chu Văn An.)

- Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

   I live at 25 Tran Hung Dao street. (Tôi sống ở số 25 đường Trần Hưng Đạo.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Listen and tick or cross.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và đánh dấu nhân phù hợp

 

3. Lời giải chi tiết

1. ✓ 2. ✕3. ✕4. ✓

 

Bài nghe: 

1. A: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

    B: I live at 12 Le Loi Street. (Tớ sống ở số 12 phố Lê Lợi.)

2. A: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

    B: I live in To Hieu Road. (Tớ sống ở đường Tô Hiệu)

3. A: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

    B: I live at 50 Hoa Binh Road. (Tớ sống ở số 50 đường Hòa Bình.)

4.  A: I live in Quang Trung Road. (Tớ sống ở đường Quang Trung.)

     B: Quang Trung Street? (Phố Quang Trung á?)

     A: No. Quang Trung Road. (Không. Là đường Quang Trung.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi 

Look, complete and read.

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn, hoàn thành và đọc.

 

3. Lời giải chi tiết

a.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live at 35 Green street. (Tôi sống ở số 35 đường Green.)

b.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live on Tran Phu road. (Tôi sống ở đường Trần Phú.)

c.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live at 4 Thai Ha street. (Tôi sống ở số 4 đường Thái Hà.)

d.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live in London road. (Tôi sống ở đường London.)

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Let’s play.

 

 

2. Phương pháp giải

Cách chơi: Chia thành 2 đội, xếp thành 2 hàng dọc. Giáo viên nói thầm địa chỉ với 2 bạn đầu hàng, sau đó các bạn sẽ lần lượt thì thầm cho bạn đằng sau mình. Bạn cuối hàng khi đã có đáp án cần giơ tay thật nhanh để giành quyền trả lời. 

 

3. Lời giải chi tiết

HS thực hành trên lớp 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi