Lesson 2 - Unit 18 - SHS Global Success 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look, listen and repeat.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn, nghe và nhắc lại.

 

3. Lời giải chi tiết

a. 

How much is the T-shirt, Linh? (Cái áo phông bao nhiêu vậy Linh?)

It’s sixty thousand dong. (Nó có giá sáu mươi ngàn đồng.)

b. 

How much is the skirt, Mum? (Váy bao nhiêu vậy mẹ?)

It’s seventy thousand dong. (Bảy mươi ngàn đồng.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen, point and say.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Cấu trúc hỏi và trả lời về giá tiền: 

How much is the….? (... giá bao nhiêu tiền?)

It’s …. (Nó….)


3. Lời giải chi tiết

a. How much is the pen? (Cái bút này giá bao nhiêu?)

   It’s twenty thousand dong. (20 ngàn đồng)

b. How much is the skirt? (Chân váy bao nhiêu tiền?)

   It’s eighty thousand dong. (Tám mươi ngàn đồng.)

c. How much is the T-shirt? (Chiếc áo phông này bao nhiêu?)

   It’s fifty thousand dong. (50 ngàn đồng.)

d. How much is the school bag? (Chiếc cặp giá bao nhiêu?)

   It’s ninety thousand dong? (Chín mươi ngàn đồng.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Let’s talk.

 

 

2. Phương pháp giải

Hãy nói.

 

3. Lời giải chi tiết

- How much is the pen? (Cái bút này giá bao nhiêu?)

  It’s ten thousand dong. (Mười ngàn đồng)

- How much is the skirt? (Chân váy bao nhiêu tiền?)

  It’s seven  thousand dong. (Bảy mươi ngàn đồng.)

- How much is the T-shirt? (Chiếc áo phông này bao nhiêu?)

  It’s fifty thousand dong. (50 ngàn đồng.)

- How much is the school bag? (Cặp học sinh giá bao nhiêu?)

  It’s eighty thousand dong? (Tám mươi ngàn đồng.)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Listen and number.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và điền số.

 

3. Lời giải chi tiết

1. c2. a3. d4. b

 

Bài nghe: 

1. A: How much is the school bag? (Cái cặp có giá bao nhiêu?)

   B: It's seventy thousand dong. (Nó có giá 70.000 đồng.)

2. A: How much is the T-shirt, please? (Xin hỏi cái áo phông có giá bao nhiêu?)

   B: It's forty thousand dong. (Nó có giá 40.000 đồng.)

3. A: How much is the hat, please? (Xin hỏi cái mũ có giá bao nhiêu?)

   B: It's twenty thousand dong. (Nó có giá 20.000 đồng.)

4. A: Excuse me. How much is the skirt? (Xin lỗi. Cái váy có giá bao nhiêu?)

   B: It's thirty thousand dong. (Nó có giá 30.000 đồng.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Look, complete and read.

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn, nghe và hoàn thành.

 

3. Lời giải chi tiết

1.

A: Excuse me. How much is this T-shirt? (Xin lỗi. Cái áo phông này bao nhiêu tiền?)

B: It’s seventy thousand dong. (70 ngàn đồng.)

A: And how much is that skirt? (Và chiếc váy đó bao nhiêu tiền?)

B: It’s sixty thousand dong. (Nó có giá sáu mươi ngàn đồng.)

2.

A: Your school bag is so nice. (Cái cặp của bạn đẹp quá.)

B: Thank you. I like it very much. (Cảm ơn bạn. Tôi rất thích nó.)

A: How much is it? (Nó bao nhiêu tiền vậy?)

B: It’s seventy thousand dong. (70 ngàn đồng.)

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi 

Let’s play.

 

 

2. Phương pháp giải

Cách chơi: Chọn 1 đồ vật bất kì để đoán giá. Đưa ra một khoảng giá để người chơi đoán. Sử dụng các cấu trúc hỏi và đáp về giá cả để chơi. 

 

3. Lời giải chi tiết

HS thực hành trên lớp

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi