VBT Toán 4 - Chân trời sáng tạo tập 1

Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - VBT Toán 4 - Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Cùng học trang 24
Câu hỏi 1 - Mục Thực hành trang 24
Câu hỏi 2 - Mục Thực hành trang 24
Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 24
Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 24
Câu hỏi 3 - Mục Luyện tập trang 24
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Cùng học trang 24
Câu hỏi 1 - Mục Thực hành trang 24
Câu hỏi 2 - Mục Thực hành trang 24
Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 24
Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 24
Câu hỏi 3 - Mục Luyện tập trang 24

Câu hỏi 1 - Mục Cùng học trang 24

1. Nội dung câu hỏi

2. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức liên quan đến rút về đơn vị

3. Lời giải chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục Thực hành trang 24

1. Nội dung câu hỏi

Viết vào chỗ chấm.

Ở mỗi câu dưới đây, số đồ vật trong các hộp bằng nhau.

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: ........ cái bút

3 hộp: ........ cái bút

b) 5 hộp: 30 cái thước

1 hộp: ........ cái thước

7 hộp: ........ cái thước

2. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức liên quan đến rút về đơn vị

3. Lời giải chi tiết

Em điền:

a) 6 hộp: 24 cái bút

1 hộp: 4 cái bút

3 hộp: 12 cái bút


b) 5 hộp: 30 cái thước

1 hộp: 6 cái thước

7 hộp: 42 cái thước

Giải thích

a) Mỗi hộp có số cái bút là:

24 : 6 = 4 (cái bút)

3 hộp có số cái bút là:

4 × 3 = 12 (cái bút)

b) Mỗi hộp có số cái thước là:

30 : 5 = 6 (cái thước)

7 hộp có số cái thước là:

6 × 7 = 42 (cái thước)

Câu hỏi 2 - Mục Thực hành trang 24

1. Nội dung câu hỏi

Nói theo mẫu.

Mẫu: Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

2. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức liên quan đến rút về đơn vị

3. Lời giải chi tiết

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

Câu hỏi 1 - Mục Luyện tập trang 24

1. Nội dung câu hỏi

Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Tóm tắt

7 bao: 35 kg

...........; ...........

4 bao: ... kg?

2. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức liên quan đến rút về đơn vị

3. Lời giải chi tiết

Bài giải:

Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:

35 : 7 = 5 (kg)

4 bao như thế có số ki-lô-gam gạo là:

5 × 4 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg

Câu hỏi 2 - Mục Luyện tập trang 24

1. Nội dung câu hỏi

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Tóm tắt

4 căn phòng: 2 400 viên

.......................  : .......................

6 căn phòng: ... Viên?

2. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức liên quan đến rút về đơn vị

3. Lời giải chi tiết

Tóm tắt

4 căn phòng: 2 400 viên gạch

1 căn phòng: ..?.. viên gạch

6 căn phòng: ..?.. viên gạch

Bài giải:

Để lát nền 1 căn phòng cần dùng số viên gạch loại đó là:

2 400 : 4 = 600 (viên gạch)

Để lát nền 6 căn phòng như thế cần số viên gạch loại đó là:

600 × 6 = 3 600 (viên gạch)

Đáp số: 3 600 viên gạch

Câu hỏi 3 - Mục Luyện tập trang 24

1. Nội dung câu hỏi

2. Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức liên quan đến rút về đơn vị

3. Lời giải chi tiết

Bài giải

Giá tiền mỗi vỉ trứng là:

60 000 : 2 = 30 000 (đồng)

Giá tiền 3 vỉ trứng là:

30 000 × 3 = 90 000 (đồng)

Đáp số: 90 000 đồng

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi