CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

38. Chia một tổng cho một số

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lý thuyết

Bài 1

a) Tính bằng hai cách:

    (15 + 35) : 5;                         (80 + 4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu:      12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 :  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8.

Cách 2 :  12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4

                                      = 32 : 4 = 8.

18 : 6 + 24 : 6;                       60 : 3 + 9 : 3.

Phương pháp giải:

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) (15 + 35) : 5 = ?                                                      

Cách 1 : (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10                               

Cách 2 : (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5                          

                                   = 3 + 7 = 10

(80 + 4) : 4 = ?      

Cách 1 : (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21 

Cách 2 : (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4

= 20 + 1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?                                                

Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7                          

Cách 2 : 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6                                      

                                     = 42 : 6 = 7                                                            

60 : 3 + 9 : 3 =?

 Cách 1 :  60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2 :  60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3   

= 69 : 3 = 23

Bài 2

 Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu :       (35 – 21) : 7 = ? 

Cách 1 :   (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2 

Cách 2 :   (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7

                                     = 5 – 3 = 2

a) (27 – 18) : 3;                                            b) (64 – 32) : 8

Phương pháp giải:

Tính tương tự như ví dụ mẫu:

Cách 1: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng công thức (a – b) : c = a : c – b : c.

Lời giải chi tiết:

a)           (27 – 18) : 3 =?

Cách 1 :  (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2 :  (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3

                                    = 9 – 6 = 3

 b)          (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1 :  (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2 :  (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8

                                    = 8 – 4 = 4

Bài 3

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính số nhóm của lớp 4A.

- Tính số nhóm của lớp 4B.

- Tính tổng số nhóm của 2 lớp.

Cách 2:

- Tính tổng số học sinh của 2 lớp.

- Tính tổng số nhóm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lớp 4A: 32 học sinh

Lớp 4B: 28 học sinh

Mỗi nhóm: 4 học sinh

Tất cả: ... nhóm?

Cách 1:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

               32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

              28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

              8 + 7 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Cách 2:

Hai lớp có tất cả số học sinh là:

             32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

             60 : 4 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Lý thuyết

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

             \((35 + 21) : 7\) và \(35 : 7 + 21 :7\)

Ta có:    \((35 + 21) : 7  = 56 :7 = 8\)

              \(35 : 7 + 21 :7 = 5 + 3 = 8\) 

Vậy:      \( (35 + 21) : 7  = 35 : 7 + 21 :7\)

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi