CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lý thuyết

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lý thuyết

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305                                                5247 + 2741

b) 2968 + 6524                                                3917 + 5267

Phương pháp giải:

 Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

a) 4685 + 2347               6094 + 8566                      57969 + 814 

b) 186954 + 247436        514625 + 82398               793575 + 6425

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn , … .

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 4685 + 2347 = 7032                             

    6094 + 8566 = 14660

    57969 + 814 = 58510   

b) 186954 + 247436 = 434390

    514625 + 82398 = 597023

    793575 + 6425 = 800000

Bài 3

Một huyện trồng \(325\; 164\) cây lấy gỗ và \(60\; 830\) cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Số cây đã trồng = số cây lấy gỗ + số cây ăn quả.

Lời giải chi tiết:

Số cây của huyện đã trồng được là :

\(325\; 164 + 60\; 830 = 385\;994\) (cây)

             Đáp số: \(385 \;994\) cây.

Bài 4

Tìm \(x\) :

a) \(x - 363 = 975\) ;                                  b) \(207 + x = 815\).

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a)   \(x - 363 = 975  \)               

               \(x = 975 + 363 \)

               \(x = 1338  \)

b)  \(207 + x = 815\)

                \(x = 815 - 207 \)

                \( x = 608\)

Lý thuyết

a) \(48352 + 21026 = ?\)

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

  2 cộng 6 bằng 8, viết 8.

  5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

  3 cộng 0 bằng 3, viết 3.

  8 cộng 1 bằng 9, viết 9.

  4 cộng 2 bằng 6, viết 6.

                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,48352}\\{21026}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,69378}\end{array}\,\)

     \(48352 + 21026 = 69026\)

b) \(367859 + 541728 = ?\)

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

  9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.

  5 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 8, viết 8 

  8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.

  7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9.

  6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.

  3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

                  \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,367859}\\{541728}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,909587}\end{array}\,\)

       \(367859 + 541728 = 909587\)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi