VBT TOÁN 5 - TẬP 2

Bài 157 : Luyện tập

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

 Viết (theo mẫu) :

Tỉ số phần trăm của :

a) 2 và 5 là :        2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là :  ..................................

c) 15 và 12 là : ................................

d) 5,76 và 4,8 là : ............................

e) 10 và 6 là : .................................

g) 1 và \(\displaystyle {5 \over 6}\) là : ..................................

Chú ý : Nếu tỉ số phần trăm của hai số là số thập phân thì chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. 

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của :

a) 2 và 5 là :          2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là :          4 : 5 = 0,8 = 80%

c) 15 và 12 là :      15 : 12 = 1,25 = 125%

d) 5,76 và 4,8 là :  5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

e)  10 và 6 là         10 : 6 = 1,66 = 166%

(Do phép chia có dư nên ta lấy hai chữ số ở phần thập phân theo chú ý)

g) 1 và \(\displaystyle{5 \over 6}\) là  \(\displaystyle1:{5 \over 6} = {6 \over 5} = 1,2 = 120\% \)

Bài 2

Tính :

a) 32,5% + 19,8% = ................................

b) 100% - 78,2% = ..................................

c) 100% + 28,4% - 36,7% = .....................

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

              A% + B% = (A + B)%

              A% - B% = (A - B)% 

Lời giải chi tiết:

a) 32,5% + 19,8% = (32,5 + 19,8)% = 52,3%

b) 100% - 78,2% = (100 – 78,2)% = 21,8%

c) 100% + 28,4% - 36,7% = (100 + 28,4 – 36,7)% = 91,7%

Bài 3

Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái. Hỏi :

a) Số học sinh trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gái ?

b) Số học sinh gái bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh trai ?

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc : Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. 

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh gái là :

 \(280 : 350 = 0,8  = 80\% \)

b) Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh trai là :

 \(350 : 280 = 1,25 = 125\% \)

                   Đáp số : \(a)\; 80\% \;;\)

                                 \(b)\; 125\%.\)

Bài 4

Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa ?

Phương pháp giải:

- Tính số sản phẩm đã làm được = số sản phẩm cần làm theo kế hoạch : 100 × 65.

- Số sản phẩm còn phải làm = số sản phẩm cần làm theo kế hoạch –  số sản phẩm đã làm được.

Lời giải chi tiết:

Số sản phẩm tổ sản xuất làm được là  :

520 : 100 × 65 = 338 (sản phẩm)

Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm là :

520 – 338 = 182 (sản phẩm)

                   Đáp số : 182 sản phẩm.

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi