CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

35. Luyện tập trang 68

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Tính:

\(a) \;5,9 : 2 + 13,06\);                       \(b)\;35,04 : 4 - 6,87\);

\(c)\;167 : 25 : 4\);                             \(d)\;8,76 \times 4 : 8\).

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ chứa phép nhân và phép chia ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,9 : 2 + 13,06\)                                     b) \(35,04 : 4 - 6,87\)

    \(= 2,95 + 13,06\)                                         \(= 8,76 - 6,87\)

    \(= 16,01\)                                                      \(= 1,89\)

c) \(167 : 25 : 4\)                                           d) \(8,76 \times 4 : 8\)

    \(= 6,68 : 4\)                                                 \(= 35,04 : 8\)

    \(= 1,67\)                                                      \(= 4,38\)

Bài 2

Tính rồi so sánh kết quả:

a) \(8,3 \times 0,4\)     và   \(8,3 \times 10 : 25\);

b) \(4,2 \times 1,25\)   và    \(4,2 \times 10 : 8\);

c) \(0,24 \times 2,5\)   và    \(0,24 \times 10 : 4\).

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) \(8,3 × 0,4 = 3,32 ;\)                       

\(8,3 × 10 : 25 =83:25= 3,32;\)

 Vậy: \(8,3 × 0,4 =  8,3 × 10 : 25\;;\)

 

b) \(4,2 × 1,25 = 5,25;\)                       

\(4,2 × 10 : 8 =42:8 = 5,25;\)

Vậy: \(4,2 × 1,25 = 4,2 × 10 : 8\;;\)

 

c) \(0,24 × 2,5 = 0,6;\)                         

\(0,24 × 10 : 4 =2,4:4 = 0,6.\)

 Vậy: \(0,24 × 2,5 =  0,24 × 10 : 4.\)

Bài 3

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài \(24m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{5}\) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Chiều dài: 24m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{5}\) chiều dài.

Chu vi : ... m? 

Diện tích : ... \(m^2\)? 

Cách giải:

- Tính chiều rộng = chiều dài × \(\dfrac{2}{5}\).

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng mảnh vườn là:

              \(24  × \dfrac{2}{5} = 9,6\;(m)\)

Chu vi mảnh vườn là:

              \((24 + 9,6 ) × 2 = 67,2\;(m)\)

Diện tích mảnh vườn là:

              \(24 × 9,6 = 230,4\;(m^2)\)

                           Đáp số: Chu vi: \(67,2m\);

                                   Diện tích: \(230,4m^2\).

Bài 4

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Xe máy đi 3 giờ : 93km

Ô tô đi 2 giờ      : 103km

Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy: ... km?

Cách giải:

- Số ki-lô-mét xe máy đi được trong 1 giờ = số ki-lô-mét xe máy đi được trong 3 giờ \(:\) 3.

- Số ki-lô-mét ô tô đi được trong 1 giờ = số ki-lô-mét ô tô đi được trong 2 giờ \(:\) 2.

- Số ki-lô-mét mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy = số ki-lô-mét ô tô đi được trong 1 giờ \(-\) số ki-lô-mét xe máy đi được trong 1 giờ.

Lời giải chi tiết:

Mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

                93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

                103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

                51,5 - 31 = 20,5 (km)

                                      Đáp số: 20,5km.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi