Tiếng Anh 8 mới tập 2

Communication trang 21 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3 a
Bài 3 b
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3 a
Bài 3 b
Từ vựng

Bài 1

Bài 1

1. Do the quiz and choose the correct answers. 

(Giải câu đố và chọn ra câu trả lời chính xác.)

1.                        are both surrounded by the sea.

A. The United Kingdom and the USA

B. Canada and New Zealand

C. Australia and New Zealand

D. The USA and Australia

2. Of these countries,                     is the youngest.

A. Australia

B. Canada

C. the USA

D. the United Kingdom

3. The capital of New Zealand is                   .

A. Canberra

B. Washington D.C.

C. Wellington

D. Ottawa

4.                   is the most diverse in geography and climate.

A. Canada

B. The USA

C. The United Kingdom

D. New Zealand

5. Niagara Falls is a spectacular waterfall in                   .

A. Wales

B. Canada

C. England

D. Australia

6.                   is closest to the North Pole.

A. America

B. Canada

C. New Zealand

D. Australia

7. Which picture below illustrates the way the Maori of New Zealand greet each other?

A. touching toes

B. touching foreheads

C touching noses

D. touching hands

8. Akilt is the traditional garment for                        .

A. Scottish men

B. the Maori in New Zealand

Cthe Americans

D. the Aborigines in Australia

9. This animal, the                       , is a symbol of Australia.

A. kangaroo

B. koala

C. rabbit

D. emu

10.                        is in London.

A. Trafalgar Square

B. Times Square

C. Sky Tower

D. Ayers Rock

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. C

4. B

5. B

6. B

7. C

8. A

9. B

10. A

1. C

Australia and New Zealand are both surrounded by the sea.

(Úc và New Zealand đều được bao quanh bởi biển.)

2. A

Of these countries, Australia is the youngest.

(Trong những nước này, úc là trẻ nhất.)

3. C

The capital of New Zealand is Wellington.

(Thủ đô của New Zealand là Wellington.)

4. B

The USA is the most diverse in geography and climate.

(Mỹ đa dạng nhất về địa lý và khí hậu.)

5. B

Niagara Falls is a spectacular waterfall in Canada.

(Thác Nicagara là thác nước biểu tượng ở Canada.)

6. B

Canada is closet to the North Pole.

(Canada gần Bắc Cực nhất.)

7. C

Touching noses illustrates the way the Maori of New Zealand greet each other.

(Chạm mũi minh họa cách mà người Maori ở New Zealand chào nhau.)

8. A

A kilt is the traditional garment for Scottish men.

(Một cái váy là trang phục truyền thống cho đàn ông Scotland.)

9. B

This animal, the koala, is a symbol of Australia.

(Động vật này,  gấu túi, là biểu tượng của nước Úc.)

10. A

Trafalgar Square is in London.

(Quảng trường Trafalgar nằm ở London.)

Bài 2

Bài 2

2. Write the names of the countries next to their facts.

(Viết tên của những nước gần những sự kiện.)

Information

Country

1. It is made up of 50 states.

 

2. It has the smallest population.

 

3. It has the most famous football clubs in the world.

 

4. It has part of its territory inside the Arctic Circle.

 

5. It is both a country and a continent.

 


Lời giải chi tiết:

Information (Thông tin)

Country (Quốc gia)

1. It is made up of 50 states. 

(Nó có 50 bang.)

The USA

(Mỹ) 

2. It has the smallest population. 

(Nó có dân số ít nhất.)

New Zealand

3. It has the most famous football clubs in the world

(Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.)

The United Kingdom 

(Vương quốc Anh)

4. It has part of its territory inside the Arctic Circle. 

(Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Bắc Cực.)

Canada

5. It is both a country and a continent. 

(Nó vừa là một nước vừa là môt lục đia.)

Australia 

Bài 3 a

Bài 3 a

3. Game (Trò chơi)

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT A COUNTRY? 

(BẠN BIẾT BAO NHIÊU VỀ MỘT QUỐC GIA?)

a. Work in groups. Choose a country an together find out as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don't say the name of the country.

(Làm theo nhóm. Chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó cùng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói tên quốc gia.)

Lời giải chi tiết:

- This country is in the north of Asia. It has the biggest population in the world. It is the 3rd largest in the world. Its capital is Beijing. 

(Nước này nằm ở phía Bắc châu Á. Nó có dân số đông nhất thế giới. Nước có diện tích lớn thứ 3 thế giới. Thủ đô của nó là Bắc Kinh.)

=> China (Trung Quốc)

- This country is in the south of Asia. It is the second most populous in the world. Its capital is New Delhi. 

(Nước này nằm ở phía Nam châu Á. Nó có dân số đông thứ hai thế giới. Thủ đô của nó là New Delhi.)

=> India (Ấn Độ)

Bài 3 b

Bài 3 b

3b. Each group then presents their introduction to the class. The class...

(Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu cho lớp. Lớp sẽ...) 

1. tries to find out which country it is

(cố gắng tìm ra nước nào)

2. votes for the most informative and interesting introduction

(bầu cho bài giới thiệu thú vị và đầy đủ thông tin nhất)

Lời giải chi tiết:

Good morning everyone!

Today our group want to introduce a country that is next to our nation. It is located in Easten Asia along the western shore of the Pacific Ocean. It is the country, whose the largest population in the world and it is also the world’s third largest country by total area. Due to its vast land, this country has different types of climate all over its regions. But generally, it has hot and rainy summer and cold and dry winter. Its capital is Beijing. Its national flag is a red flag with five yellow stars. More interestingly, this nation also celebrates Lunar New Year like in our country. Thank you for listening!

Can you guess what is this country?

Tạm dịch:

Xin kính chào mọi người.

Hôm nay nhóm của chúng tôi muốn giới thiệu một quốc gia nằm bên cạnh đất nước của chúng ta. Nó nằm ở Đông Á dọc theo bờ phía tây Thái Bình Dương. Đây là quốc gia có dân số đông nhất thế giới và cũng là quốc gia lớn thứ ba thế giới về tổng diện tích. Do vùng đất rộng lớn, đất nước này có các loại khí hậu khác nhau trên khắp các vùng. Nhưng nhìn chung, nó có mùa hè nóng và mưa và mùa đông lạnh và khô. Thủ đô của nó là Bắc Kinh. Quốc kỳ của nó là một lá cờ đỏ với năm ngôi sao vàng. Thú vị hơn, quốc gia này cũng đón Tết Nguyên đán như ở nước ta. Cám ơn vì đã lắng nghe!

Bạn có thể đoán đất nước này là đất nước nào không?

Từ vựng

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi