Tiếng Anh 8 mới tập 2

Project trang 47 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Đề bài

In groups, prepare two versions of a short sketch involving a communication breakdown to perform in class.

- Perform version 1 where the communication breakdown takes place.
- Then ask the audience to explain what went wrong and how it could be avoided.
- Next, perform version 2, this time where no communication breakdown takes place.
You can ask your teacher for help with sketch ideas.

(Trong các nhóm, chuẩn bị 2 kịch bản ngắn liên quan đến sự phá vỡ giao tiếp để thực hiện trong lớp học.

-   Thực hiện phiên bản 1 nơi mà sự phá vỡ giao tiếp diễn ra.

-   Sau đó hỏi thính giả giải thích cái gì sai và cách để tránh.

-  Kế đến, thực hiện phiên bản 2, nơi mà không có sự phá vỡ giao tiếp diễn ra Bạn có thể hỏi giáo viên của bạn để giúp ý tưởng phác họa.)

Lời giải chi tiết

Sketch 1:

The confused teacher

Susan is a teacher from London who comes to a small town in Viet Nam to teach English. She has her first lesson today and is very impressed by one of her students - Lien. Lien speaks English very well and is very active in the class. Later that day Susan runs into Lien in the corridor. Susan wants to compliment Lien and she says, "Lien, your English is excellent!". And Lien answers, "No, it's very bad." Susan wants to assure Lien so she confirms, "Yes, your english is very good!" To Susan's surprise, Lien repeats quietly, "No, its very bad." Susan fells rather confused and she doesn't know why Lien responds to her this way.

=> Communication breakdown = cultural differences

In Viet Nam it is typical to deny the complimetns you receive. This is a way to show your modesty. However, in western cultures, people who give compliments often expect you to take them, and denial of compliments, especially if it is repeated, may be rude and make the other person fell uncomfortable. In this situation, Lien may just politely thank her teacher.

(- Phác thảo 1:

Cô giáo bối rối

Susan là một giáo viên từ London đến một thị trấn nhỏ ở Việt Nam để dạy tiếng Anh. Hôm nay là buổi dạy đầu tiên  và cô rất ấn tượng bởi một trong những học sinh của cô - Liên. Liên nói tiếng Anh rất tốt và rất năng động trong lớp. Cuối ngày hôm đó Susan gặp Liên trong hành lang. Susan muốn khen Liên và cô ấy nói: "Liên, tiếng Anh của em rất tuyệt!". Và Liên trả lời, "Không, nó rất tệ." Susan muốn đảm bảo với Liên nên cô xác nhận: "Vâng, tiếng anh của bạn rất tốt!" Trước sự ngạc nhiên của Susan, Liên lặng lẽ lặp lại, "Không, nó rất tệ." Susan cảm thấy bối rối và cô không biết tại sao Liên lại trả lời cô như vậy.

=> Sự cố giao tiếp = sự khác biệt về văn hóa

Ở Việt Nam,  từ chối những lời khen bạn nhận được là điển hình. Đây là một cách để thể hiện sự khiêm tốn của bạn. Tuy nhiên, trong các nền văn hóa phương Tây, những người đưa ra lời khen thường mong đợi bạn nhận chúng và từ chối lời khen, đặc biệt nếu nó được lặp đi lặp lại, có thể thô lỗ và khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trong tình huống này, Liên có thể chỉ lịch sự cảm ơn cô giáo.)

Sketch 2:

The best restaurant

Jerry and Diana are from the USA and they are now on holiday in France. They eat out in a restaurant and they find the food and the wine excellent. At the end of the meal the chef asks how they have enjoyed the evening and Jerry holds up his thumb and index finger to make a circle. Seeing that, the chef's face suddenly falls and he leaves immediately without word. Jerry and Diana are left wondering what they have done wrong.

=> Communication breakdown = cultural differences 

In the USA, holding up one thumb and index finger to make a cricle means OK, good, excellent, while in France, this gesture means something not so good, even worthless.

(Phác thảo 2:

Nhà hàng tốt nhất

Jerry và Diana đến từ Hoa Kỳ và hiện họ đang đi nghỉ ở Pháp. Họ ăn ở một nhà hàng và họ thấy thức ăn và rượu vang tuyệt vời. Vào cuối bữa ăn, đầu bếp hỏi họ đã thưởng thức buổi tối như thế nào và Jerry giơ ngón tay cái và ngón trỏ của mình để tạo thành một vòng tròn. Thấy vậy, khuôn mặt của đầu bếp đột nhiên rơi xuống và anh ta bỏ đi ngay lập tức mà không nói lời nào. Jerry và Diana đang tự hỏi những gì họ đã làm sai.

=> Sự cố giao tiếp = sự khác biệt về văn hóa

Ở Hoa Kỳ, giơ một ngón tay cái và ngón trỏ để tạo ra một cricle có nghĩa là OK, tốt, xuất sắc, trong khi ở Pháp, cử chỉ này có nghĩa là một cái gì đó không tốt, thậm chí vô giá trị.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi